Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat - Para-Banka - Tezsiz Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Para Banka İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalına bağlı olarak sunulmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Tezsiz Yüksek Lisans" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin “Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında açıklanmaktadır. http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm. Ayrıca Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) kurallar yer almaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda gerekli bilgileri kazandırmak ve bu bilgilerin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı; birinci-ikinci öğretim, uzaktan öğretim ya da karma öğretim programı olarak da açılabilir ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülür. Bu program toplamda 30 yerel krediden az olmayan, en az 10 adet ders ve dönem projesi olacak şekilde 90 AKTS kredisinden oluşur. Dönem projesi, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı yapılabilir. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve projeyi başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Programın amacı, alanında lisans eğitimini tamamlamış kişileri, esnek bir düşünce yapısına sahip, alanında yeterli ve artan küresel rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek bireyler olarak yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Para-Banka Tezsiz Yüksek Lisans Mezunlarımız, uluslararası piyasalar ve kurumlar dahil olmak üzere, kamu sektörü ve özel sektörde etkin görevler alabilmekte veya varolan kariyerlerini daha üst pozisyonlarda devam ettirebilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesine göre 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlanmış öğrenciler doktora programlarına tezli yüksek lisans mezunlarıyla aynı haklara sahip olarak başvurabilirler. 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan adayların doktora programlarına kabulüne ilişkin esaslar; anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu tarihten sonra kayıt olan öğrencilerin doktora programlarına başvuru hakkı bulunmamaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi, ara sınav ve varsa diğer yarıyıl eğitim-öğretim etkinlikleri ile final veya varsa bütünleme sınav temelinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin yarıyıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun ham başarı puanına katkı yüzdesini ilgili dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-70 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60-30 aralığında olması zorunludur. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ için tıklayınız: http://oidb.ege.edu.tr/demo/pd/yonetmenlik/lisansustu.pdf
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Doç. Dr. Fatih SAYGILI AKTS / DS Koordinatörü: Doç. Dr. A. Nazif ÇATIK İletişim Adresi: Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR
Bölüm Olanakları
Bölüm öğrencileri Ege Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgiler Ege Bilgi Paketinin Öğrenciler İçin Genel Bilgiler (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-ogrenciler.htm) başlığı altında yer almaktadır. Ayrıca çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.

Program Çıktıları
1Finansal kavramları, teorileri ve yöntemleri tanımlayabilme.
2Finansal aktörlerin ekonomi içerisindeki rollerini açıklayabilme.
3Finansal sorunlar karşısında politika önerileri sunabilme.
4Matematiksel, istatistiki ve ekonometrik analiz araçlarını finansal sorunlara uygulayabilme.
5Ulusal ve uluslararası ekonomik ve finansal göstergeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.Merkez Bankasının ekonomi içerisindeki rolünü tanımlayabilme.
6Merkez Bankasının ekonomi içerisindeki rolünü tanımlayabilme.
7Bankacılık uygulamalarını tanımlayabilme.
8İktisadi analiz yöntemlerini bankacılık sorunlarına uygulayabilme.
9Tanımlanmış bir finansal olayı gerekli araçları kullanarak çözümleyebilme.
10Proje hazırlayabilme, bağımsız davranabilme, insiyatif alabilme ve yaratıcılık becerisi sergileyebilme.
11Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, problem çözebilme ve bilgi teknolojilerini kullanabilme.
12Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışması yapabilme.
13Gelecekteki istihdam olanakları ve çalışma ortamı için faydalı olabilecek beceriler edinme.
14Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip rasyonel bir birey olabilme ve bilimi rehber edinebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567891011121314
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204067212015 Bankacılık Zorunlu 3 0 0 10
2 9204067052015 Ekonomi Zorunlu 3 0 0 10
3 İKT.PBNK.TZSYL.SDG1 İKTİSAT İ.Ö. TEZSİZYL.SDG1 Seçmeli - - - 10
Toplam 6 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204067402016 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 0 3
2 9204067112015 Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 15
3 İKT.PBNK.İ.Ö.2016-2 İKTİSAT İ.Ö. TEZSİZYL. SEÇ. DERS GRUBU-2 (2016) Seçmeli - - - 8
4 9204067022016 Parasal İktisat Zorunlu 3 0 0 4
Toplam 6 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204067092015 Finansal Ekonometri Zorunlu 3 0 0 5
2 İKT.PBNK.İ.Ö.2016-3 İKTİSAT İ.Ö. TEZSİZYL. SEÇ. DERS GRUBU-3 (2016) Seçmeli - - - 10
Toplam 3 0 0 15
 
İKTİSAT İ.Ö. TEZSİZYL.SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204067232015 Finansal Kurumlar ve Piyasalar Seçmeli 3 0 0 10
2 9204067252015 Sigortacılık Seçmeli 3 0 0 10
3 9204067272015 Davranışsal Finans Seçmeli 3 0 0 10
4 9204067292015 Yeni Ticaret Teorisi Seçmeli 3 0 0 10
5 9204067312015 Uluslararası İktisat Teorisi Seçmeli 3 0 0 10
İKTİSAT İ.Ö. TEZSİZYL. SEÇ. DERS GRUBU-2 (2016)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204067042016 Uluslararası Finans Seçmeli 3 0 0 4
2 9204067062016 Bankacılık Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 4
3 9204067082016 Portfoy Yönetimi Seçmeli 3 0 0 4
4 9204067102016 Finansal Tablolar Analizi Seçmeli 3 0 0 4
5 9204067122016 İktisadi Göstergelerin Analizi Seçmeli 3 0 0 4
6 9204067142016 Oyun Teorisi Seçmeli 3 0 0 4
7 9204067162016 Finans Matematiği Seçmeli 3 0 0 4
İKTİSAT İ.Ö. TEZSİZYL. SEÇ. DERS GRUBU-3 (2016)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204067332016 Türev Piyasalar Seçmeli 3 0 0 5
2 9204067352016 Finansal Risk Analizi Seçmeli 3 0 0 5
3 9204067372016 Türkiye Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 5
4 9204067392016 Küresel Ekonomide Güncel Olaylar Seçmeli 3 0 0 5
5 9204067401016 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Seçmeli 3 0 0 5
6 9204067412016 Dış Ticaret İşlemleri ve Finansmanı Seçmeli 3 0 0 5
7 9204067432016 Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi Seçmeli 3 0 0 5
8 9204067452016 Uluslararası İktisadi Kuruluşlar Seçmeli 3 0 0 5
9 9204067472016 İktisat Politikası Seçmeli 3 0 0 5
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr