Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat - Bölgesel Kalkınma İktisadı - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Bölgesel Kalkınma İktisadı Yüksek Lisans Programı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalına bağlı olarak sunulmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Tezli Yüksek Lisans" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin "Önceki Öğrenmenin Tanınması" başlığı altında açıklanmaktadır (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm). Ayrıca Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) kurallar yer almaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tezli Yüksek Lisans Programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeterliği kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplamda 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere 120 AKTS kredisinden oluşur. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tezi başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Programın amacı, alanında lisans eğitimini tamamlamış kişileri, spesifik bir alan olan yönetim organizasyon alanında, esnek bir düşünce yapısına sahip, alanında yeterli ve artan küresel rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek bireyler olarak yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölgesel Kalkınma İktisatı Yüksek Lisans Mezunlarımız, uluslararası piyasalar ve kurumlar dahil olmak üzere, kamu sektörü ve özel sektörde etkin görevler alabilmenin yanı sıra, doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , yabancı dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi, ara sınav ve varsa diğer yarıyıl eğitim-öğretim etkinlikleri ile final veya varsa bütünleme sınav temelinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin yarıyıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun ham başarı puanına katkı yüzdesini ilgili dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-70 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60-30 aralığında olması zorunludur. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ için tıklayınız: http://oidb.ege.edu.tr/demo/pd/yonetmelik/lisansustu.pdf
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Neşe KUMRAL AKTS / DS Koordinatörü: Prof. Dr. N. Oğuzhan ALTAY İletişim Adresi: Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR
Bölüm Olanakları
Bölüm öğrencileri Ege Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgiler Ege Bilgi Paketinin Öğrenciler İçin Genel Bilgiler (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-ogrenciler.htm) başlığı altında yer almaktadır. Ayrıca çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilgilerin yanısıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.

Program Çıktıları
1İktisadi kavramları, teorileri ve yöntemleri açıklayabilme ve eleştirel bir tarzda değerlendirebilme
2Bölgesel iktisadi aktörlerin (devlet, firma, hanehalkı gibi) ekonomi içerisindeki rollerini değerlendirebilme.
3Bölgesel iktisadi sorunlar karşısında politika önerileri geliştirebilme.
4Matematiksel, istatistiki ve ekonometrik analiz araçlarını kullanarak bölgesel iktisadi sorunları formüle edebilme ve geleceğe yönelik projeksiyonlar yapabilme
5Bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonomik göstergeleri analiz ederek öngörülerde bulunabilme.
6Bölgesel, ulusal ve uluslararası iktisadi ve sosyal olayları analiz edebilme, sorgulayabilme ve yorumlayabilme.
7Bölgesel iktisadi ve sosyal olayları tarihsel bir perspektif içerisinde yorumlayabilme ve güncel sorunlar karşısında tarihsel analizler yapabilme.
8Bölgesel büyüme ve kalkınma sorunlarına ilişkin analiz yapabilme.
9Bölgesel gelişme farklılıklarını analiz edebilme ve bu farklılıkları azaltıcı veya giderici önerilerde bulunabilme.
10Yenilik, yaratıcılık ve teknoloji kavramlarının bölgesel ekonomi içerisindeki rolünü sorgulayabilme.
11İktisat bilgi ve yöntemlerini farklı alanlarda kullanabilme.
12Bölgesel iktisadi bir konu üzerine tez hazırlayabilme,
13Bağımsız davranabilme, insiyatif alabilme ve yaratıcılık becerilerini birleştirebilme.
14Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, problem çözebilme ve bilgi teknolojilerini kullanabilme.
15Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışması yapabilme.
16Doktora düzeyi bir eğitim için gerekli bilgi ve becerileri edinme
17Gelecekteki istihdam olanakları ve çalışma ortamı için faydalı olabilecek beceriler edinme.
18Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip rasyonel bir birey olabilme ve bilimi rehber edinebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112131415161718
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204095052017 Bölgesel İktisat Teorisi Zorunlu 3 0 0 6
2 İKT.BKİ.YLP.SDG1 İKTİSAT BÖLGESEL KALKINMA İKTİSADI-GÜZ Seçmeli - - - 12
3 9204095012017 Mikro İktisat Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 6 0 0 24
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204095702016 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği (E) Zorunlu 3 0 0 3
2 İKT.BKİ.YLP.SDG2 İKTİSAT BÖLGESEL KALKINMA İKTİSADI-BAHAR Seçmeli - - - 12
3 9204095252016 Makro İktisat Zorunlu 3 0 0 9
4 YLSEM590 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 6 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
İKTİSAT BÖLGESEL KALKINMA İKTİSADI-GÜZ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204035092015 İleri Karşılaştırmalı Makroiktisat Seçmeli 3 0 0 6
2 9204035112015 Bölgesel Kalkınma ve Ekonomik Coğrafya Seçmeli 3 0 0 6
3 9204035842015 Çağdaş Kalkınma Paradigmaları: Kuramlar, Politikalar ve Tartışmalar Seçmeli 3 0 0 6
4 9204095222015 Çevre İktisadı Seçmeli 3 0 0 6
5 9204095362015 Bölgesel Kalkınma ve Beşeri Sermaye Seçmeli 3 0 0 6
6 9204095382015 Teknolojik Büyüme ve Kalkınma Seçmeli 3 0 0 6
7 9204095512015 Ekonometri Seçmeli 3 0 0 6
İKTİSAT BÖLGESEL KALKINMA İKTİSADI-BAHAR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204035542015 İleri Karşılaştırmalı Makroİktisadi Analiz Seçmeli 3 0 0 6
2 9204095042015 Bölgesel İktisat Politikası Seçmeli 3 0 0 6
3 9204095062015 Bölgesel İktisadi Analiz Teknikleri Seçmeli 3 0 0 6
4 9204095082015 Doğrudan Dış Yatırımlar ve Bölgesel Kalkınma Seçmeli 3 0 0 6
5 9204095102015 Coğrafya ve Planlama Seçmeli 3 0 0 6
6 9204095122015 Türkiye ve AB'de Bölgesel Kalkınma Çalışmaları Seçmeli 3 0 0 6
7 9204095142015 İktisadi ve İdari Yönetişim Seçmeli 3 0 0 6
8 9204095162015 Coğrafi Bilgi Sistemleri Seçmeli 3 0 0 6
9 9204095182015 Uygulamalı Bölgesel Genel Denge Modelleri Seçmeli 3 0 0 6
10 9204095202015 Bölgesel Kalkınmanın Finansmanı Seçmeli 3 0 0 6
11 9204095242015 Yeni Ticaret Teorisi Seçmeli 3 0 0 6
12 9204095262015 Ekonometrik Yöntemler Seçmeli 3 0 0 6
13 9204095282015 İleri Makro İktisadi Analiz Seçmeli 3 0 0 6
14 9204095302015 İleri Mikro İktisadi Analiz Seçmeli 3 0 0 6
15 9204095342015 Yenilik İktisadı ve Bölgesel Yenilik Sistemleri Seçmeli 3 0 0 6
16 9204095402015 Teknolojik Gelişmenin Mikro İktisadi Temelleri Seçmeli 3 0 0 6
17 9204095422015 Küreselleşme, Bölgeselleşme ve AB Seçmeli 3 0 0 6
18 9204095442015 Kamu Ekonomisi İlkeleri Seçmeli 3 0 0 6
19 9204095462015 Kent İktisadı Seçmeli 3 0 0 6
20 9204095482015 Gelişen Ülkelerde Bölgesel Kalkınma Projesi Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 6
21 9204095502015 Bölgesel Kalkınmada Kurumsal Boyut: Merkezi ve Yerel Kurumlar Seçmeli 3 0 0 6
22 9204095722017 Ekonomik Karmaşıklık Teorisi Seçmeli 3 0 0 6
23 9204095742017 Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler Seçmeli 3 0 0 6
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr