Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat - İktisat - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
İktisat Yüksek Lisans Programı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalına bağlı olarak sunulmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Tezli Yüksek Lisans" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin "Önceki Öğrenmenin Tanınması" başlığı altında açıklanmaktadır (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm). Ayrıca Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) kurallar yer almaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tezli Yüksek Lisans Programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeterliği kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplamda 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere 120 AKTS kredisinden oluşur. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tezi başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Programın amacı, alanında lisans eğitimini tamamlamış kişileri, spesifik bir alan olan yönetim organizasyon alanında, esnek bir düşünce yapısına sahip, alanında yeterli ve artan küresel rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek bireyler olarak yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Yüksek Lisans Mezunlarımız, uluslararası piyasalar ve kurumlar dahil olmak üzere, kamu sektörü ve özel sektörde etkin görevler alabilmenin yanı sıra, doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , yabancı dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi, ara sınav ve varsa diğer yarıyıl eğitim-öğretim etkinlikleri ile final veya varsa bütünleme sınav temelinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin yarıyıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun ham başarı puanına katkı yüzdesini ilgili dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-70 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60-30 aralığında olması zorunludur. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ için tıklayınız: http://oidb.ege.edu.tr/demo/pd/yonetmelik/lisansustu.pdf
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Ertuğrul DELİKTAŞ AKTS / DS Koordinatörü: Prof. Dr. R. Funda BARBAROS İletişim Adresi: Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR
Bölüm Olanakları
Bölüm öğrencileri Ege Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerinde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgiler Ege Bilgi Paketinin Öğrenciler İçin Genel Bilgiler (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-ogrenciler.htm) başlığı altında yer almaktadır. Ayrıca çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.

Program Çıktıları
1İktisadi teorileri, yöntemleri ve sistemleri karşılaştırabilme ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilme
2İktisadi aktörlerin (devlet, firma, hanehalkı gibi) ekonomi içerisindeki rollerini sorgulayabilme ve etkinliklerini ölçebilme
3İktisadi sorunlar karşısında politika önerileri geliştirebilme.
4Matematiksel, istatistikî ve ekonometrik analiz araçlarını kullanarak iktisadi sorunları formüle edebilme ve geleceğe yönelik projeksiyonlar yapabilme
5Ulusal ve uluslararası ekonomik göstergeleri analiz ederek öngörülerde bulunabilme.
6Ulusal ve uluslararası iktisadi ve sosyal olayları analiz edebilme, sorgulayabilme ve yorumlayabilme.
7İktisadi ve sosyal olayları tarihsel bir perspektif içerisinde yorumlayabilme ve güncel sorunlar karşısında tarihsel analizler yapabilme.
8İktisadi büyüme ve kalkınma sorunlarına ilişkin analiz yapabilme.
9Yenilik, yaratıcılık ve teknoloji kavramlarının dinamik küresel ekonomi içerisindeki rolünü sorgulayabilme.
10İktisat bilgi ve yöntemlerinin farklı alanlarla ilişkisini kurabilme İktisadi bir konu üzerine tez hazırlayabilme,
11Bağımsız davranabilme, insiyatif alabilme ve yaratıcılık becerilerini birleştirebilme.
12Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, problem çözebilme ve bilgi teknolojilerini kullanabilme.
13Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.
14Doktora eğitimi için gerekli bilgi ve becerileri elde etme
15Gelecekteki istihdam olanakları ve çalışma ortamı için faydalı olabilecek beceriler elde etme
16Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip rasyonel bir birey olabilme ve bilimi rehber edinebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910111213141516
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204035472016 Ekonometrik Yöntemler I Zorunlu 3 0 0 6
2 İKT.TYL.SDG1(2016) İKTİSAT TEZ.YL. SEÇ. DERS GRUBU 1 (2016) Seçmeli - - - 18
3 9204035532016 İleri Mikro İktisat Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 6 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204035922016 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 0 0 3
2 9204035702016 Ekonometrik Yöntemler II Zorunlu 3 0 0 5
3 İKT.TYL.SDG2(2016) İKTİSAT TEZ.YL. SEÇ. DERS GRUBU 2 (2016) Seçmeli - - - 10
4 9204035902015 İleri Makro İktisat Zorunlu 3 0 0 6
5 YLSEM590 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 9 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
İKTİSAT TEZ.YL. SEÇ. DERS GRUBU 1 (2016)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204035132016 Çağdaş İktisadi Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 0 6
2 9204035412016 Uluslararası İktisat Teorisi Seçmeli 3 0 0 6
3 9204035432016 İktisat Tarihi Seçmeli 3 0 0 6
4 9204035452016 Endüstriler Arası İktisat Seçmeli 3 0 0 6
5 9204035492016 Globalleşme ve Bölgesel İktisat Seçmeli 3 0 0 6
6 9204035492017 Davranışsal İktisat Seçmeli 3 0 0 6
7 9204035512016 Kuramsal İktisat Politikası Seçmeli 3 0 0 6
8 9204035512017 Kurumsal İktisat Seçmeli 3 0 0 6
9 9204035572016 Kamu İktisadı: Mikro İktisadi Uygulamalar Seçmeli 3 0 0 6
10 9204035592016 Uygulamalı Genel Denge Seçmeli 3 0 0 6
11 9204035612016 Büyüme Teorileri Seçmeli 3 0 0 6
12 9204035652016 İktisatçılar İçin Matematik Seçmeli 3 0 0 6
13 9204035832016 İleri Karşılaştırmalı Makroiktisat Seçmeli 3 0 0 6
14 9204035852016 Osmanlı İktisat Tarihi Araştırmaları İçin Paleografya Seçmeli 3 0 0 6
15 9204035912016 Ekolojik Ekonomi Seçmeli 3 0 0 6
16 9204036682016 Banka İktisadı Seçmeli 3 0 0 6
17 9204095672016 Finansal Piyasalar Seçmeli 3 0 0 6
18 9204095692016 Ağ ve Bilgi Teknolojileri Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 6
İKTİSAT TEZ.YL. SEÇ. DERS GRUBU 2 (2016)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204035122016 Osmanlı İktisat Tarihi Araştırmaları İçin İleri Paleografya Seçmeli 3 0 0 5
2 9204035142016 Dinamik Analiz Seçmeli 3 0 0 5
3 9204035222016 Türkiye İktisat Tarihı Seçmeli 3 0 0 5
4 9204035402016 Oyun Teorisinin İktisadi Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 5
5 9204035422016 Uluslararası İktisat Politikası Seçmeli 3 0 0 5
6 9204035462016 Tarımsal Değişim Tarihi Seçmeli 3 0 0 5
7 9204035482016 Sanayileşme Tarihi Seçmeli 3 0 0 5
8 9204035502016 Çevre İktisatı Seçmeli 3 0 0 5
9 9204035642016 Refah İktisadı ve Kamu Tercihi Seçmeli 3 0 0 5
10 9204035662016 Sanayi İktisadı Seçmeli 3 0 0 5
11 9204035672016 Uluslararası Finans Seçmeli 3 0 0 5
12 9204035722016 Türev Piyasalar Seçmeli 3 0 0 5
13 9204035742016 Global Finansal Sistem Seçmeli 3 0 0 5
14 9204035762016 Rekabet Teorisi ve Regülasyon Seçmeli 3 0 0 5
15 9204035782016 İktisadi Düşünce Tarihi Seçmeli 3 0 0 5
16 9204035802016 Enerji Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 5
17 9204035822016 Finans Matematiği Seçmeli 3 0 0 5
18 9204035842016 Çağdaş Kalkınma Paradigmaları: Kuramlar, Politikalar ve Tartışmalar Seçmeli 3 0 0 5
19 9204035862016 Parasal İktisat Seçmeli 3 0 0 6
20 9204035882016 İleri Karşılaştırmalı Makroiktisadi Analiz Seçmeli 3 0 0 5
21 9204035902017 Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler Seçmeli 3 0 0 5
22 9204035922017 Siyaset Ekonomisinin Analizi Seçmeli 3 0 0 5
23 9204035942017 Sağlık Ekonomisi Seçmeli 3 0 0 5
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr