Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel Bilimler - Türk Müziği - Tezli Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Temel Bilimler Anabilim Dalı Türk Müziği Yüksek Lisans Programı 2013-2014 eğitim öğretim döneminde açılmıştır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Herhangi bir alanda lisans diplomasına sahip olmak. Ege Üniversidesi Yabancı Diller Bölümünün açacağı dil sınavından 70 puan, YDS sınavından ise 50 puan almak. Bu sınavı geçtikten sonra kurumumuzun mülakat sınavını kazanmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal, Lisans
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Ege Üniversidesi Yabancı Diller Bölümünün açacağı dil sınavından 70 puan, YDS sınavından ise 50 puan almak. Bu sınavı geçtikten sonra kurumumuzun mülakat sınavından geçer not almak.
Program Profili
Geleneksel Türk Müziği alanında araştırma ve yayın yapabilmek için gerekli donanımı sağlamak.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Orta Öğretim kurumlarında müzik öğretmenliği, Üniversitelerde Araştırma Görevliliği.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sanatta Yeterlilik ve Doktora programlarına başvurma.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yılı içi değerlendirme, ödev, sunum ve arasınav uygulamalarıyla gerçekleştirilmektedir. Yıl sonunda ise yazılı final sınavı yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mecburi ve seçmeli derslerden geçer not almak ve tez çalışmalarını tamamlayıp savunmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm ve Program Başkanı : Prof. Dr. M. Hakan CEVHER AKTS/DS Koordinatörü: Prof. Dr. M. Hakan CEVHER Adres: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü C Blok Kampüsiçi Bornova- İZMİR 35100 İletişim: 0 232 388 70 36/ 134-135/ 1381
Bölüm Olanakları
Derslikler, Kütüphane ve Stüdyo.

Program Çıktıları
1Türk müziği tarihi hakkında yapılacak araştırmalar için gerekli olan temel bilgilerin kazandırılması.
2Türk müziği hakkında yapılacak araştırmalarda bibliyografya kullanma becerisinin kazandırılması.
3Bilimsel araştırma yöntemlerini uygun şekilde kullanma becerisinin kazandırılması.
4Türk müziği eserlerinin analizi için gerekli yöntemlerin öğrenilmesinin sağlanması
5Türk müziği araştırmalarında doğru ve sorgulayıcı terim kullanımı becerisinin geliştirilmesi.
6Osmanlıca yazılmış Türk müziği kaynaklarından yararlanabilme koşullarının oluşturulması.
7Müzik alanında ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme davranışlarının geliştirilmesi.
8Müziği yönlendiren toplumsal dinamikleri saptayabilme ve değerlendirme becerisinin kazandırılması.
9Müzik araştırmalarında etkili bir yazım kullanabilme becerisinin ortaya çıkarılması.
10Müziğin diğer sanat kolları ve bilim dalları ile ilişkilerini değerlendirebilme becerisinin kazandırılması.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
0000000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9206035232015 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri I (E) Zorunlu 2 0 0 3
2 TM-YL-HVZ-II Temel Bil.SDG.2 Seçmeli - - - 16
3 9206015372018 Türk Müziği Tarihi I Zorunlu 2 0 0 3
4 9206035392015 Türk Müziğinde Eser ve İcra Analizleri I Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 6 0 0 26
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9206035462015 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri II (E) Zorunlu 2 0 0 3
2 9206015002003 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
3 T.M-YL-HVZ-II TEMEL BİL. Seçmeli - - - 12
4 9206015382009 Türk Müziği Tarihi II Zorunlu 2 0 0 3
5 9206035422013 Türk Müziğinde Eser ve İcra Analizleri II Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 6 0 0 27
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
Temel Bil.SDG.2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9206015332018 Türk Müziği Kuramları Seçmeli 2 0 0 5
2 9206035051982 Osmanlıca I. Seçmeli 2 0 0 5
3 9206035072013 Müziksel Değerlendirmede Yazılı Anlatım I Seçmeli 2 0 0 5
4 9206035092013 Müzik Sosyolojisi I Seçmeli 2 0 0 5
5 9206035112013 Türk Halk Müziği Araştırmaları I Seçmeli 2 0 0 5
6 9206035132013 Türk Halk Müziğinde Toplu İcra Geleneği I Seçmeli 2 0 0 5
7 9206035152013 Türk Müziğinde Çalgılar I Seçmeli 2 0 0 5
8 9206035572015 Müzik Yöneticiliği I Seçmeli 2 0 0 5
9 9206035592015 Müzik Paleografyası I Seçmeli 2 0 0 5
10 9206035612017 Kültürlerarası İletişimde Türk Müziğinin Rolü ve Önemi I Seçmeli 2 0 0 5
11 9206035632018 Geleneksel Türk Müziği Terminolojisi I Seçmeli 2 0 0 5
TEMEL BİL.
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203065582015 Müzik Yöneticiliği II Seçmeli 2 0 0 5
2 9203065602015 Müzik Paleografyası II Seçmeli 2 0 0 5
3 9206015322015 Türk Müziği Bibliyografyası Seçmeli 2 0 0 5
4 9206035442015 Osmanlıca II Seçmeli 2 0 0 5
5 9206035482015 Müzik Sosyolojisi II Seçmeli 2 0 0 2
6 9206035482015 Türk Halk Müziği Araştırmaları II Seçmeli 2 0 0 5
7 9206035502015 Türk Halk Müziğinde Toplu İcra Geleneği II Seçmeli 2 0 0 2
8 9206035522015 Türk Müziğinde Çalgılar II Seçmeli 2 0 0 2
9 9206035562015 Müziksel Değerlendirmede Yazılı Anlatım II Seçmeli 2 0 0 5
10 9206035602018 Kültürlerarası İletişimde Türk Müziğinin Rolü ve Önemi II Seçmeli 2 0 0 5
11 9206035622018 Geleneksel Türk Müziği Terminolojisi II Seçmeli 2 0 0 5
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr