Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Arkeoloji - Sualtı Arkeolojisi - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Program 2013 yılında kurulmuştur. 2 profesör 2 doçent 2 yardımcı doçent ders vermektedir.
Kazanılan Derece
Bilim Uzmanı
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Sualtı Arkeolojisi Yüksek Lisans Programına başvurmak için üniversitelerin arkeoloji bölümü mezunu olma şartı aranacaktır. Ayrıca aday, dalışa engel bir rahatsızlığı olmadığını tam teşekküllü bir hastaneden alacağı raporla belgelenmelidir. Yüksek lisans programına kayıt olabilmek için üniversitelerin arkeoloji bölümü mezunlarının Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri tarfıdan düzenlenen mülakatta başarılı olması gerekmektedir. Programa alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilecektir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilecektir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri ve tam teşekküllü bir devlet hastanesiden alınacak dalışa elverislilik raporuyla birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan İngilizce dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak, ÜDS sınavından en az 50 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler, yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ahmet Kaan ŞENOL,Doçent Dr.,E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü K.Arkeoloji Anabilim Dalı
Bölüm Olanakları
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Ege Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi envanterinde dalış ile ilgili ;1 adet 11m. boyunda ağaç tekne tam seyir ekipmanı (GPS, Eco-Saunder, Telsiz) 1 kaynak makinesi (sualtı kullanım), 1 bot ve 2 adet takma motor, 25 Tüp, 20 Regülatör, 2 Spare-air, 8 Adet kuru elbise, 20 yaş elbise, 14 BCD, 2 full-face maske 9 Maske, 2 Kompresör, 2 Sualtı Kaldırma Balonu, 2 Sualtı Fotoğraf Makinesi, 1 Sualtı Kamerası ile Işık Sistemleri, 1 Portatif Eco-Saunder; Nitroks Dalış Sistemi için 4 Tüp, 4 Regülatör ve 1 Adet Nitroks dolum sistemi, 1 Dalış Bilgisayarı bulunmaktadır. Sualtı Arkeolojisi Yüksek Lisans programının teorik derslerin yürütüleceği Edebiyat Fakültesi’nde öğrencilerimizin kullanımına açık kazı depolarında eğitim ve araştırma faaliyetleri için kullanılan bilgisayar ekipmanları bulunmaktadır. Bu ekipman üniversitemizin öğretim elemanları tarafından yürütülen kazı ve yüzey araştırmalarında ele geçen eserlere ait verilerin işlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Sözkonusu bilgisayarların tümü üniversitemizin network ağına bağlıdır.

Program Çıktıları
11- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulama bilgilerini sualtı çalışmalarında ileri düzeyde kullanabilmek
22- Sualtında bulunan arkeolojik verileri teknolojik araçlar ile kayıt altına alabilmek
33- Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme becerisine sahip olmak
44- Alanı ile ilgili proje oluşturabilmek.
55- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirip yorum getirebilme
6Alan ile ilgili yapılan faaliyetlere pratik olarak katılabilme yeterliliği kazanmak

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201065152016 Lisan Kodları Araştırma Teknikleri ve Etik (E) Zorunlu 3 0 0 6
2 arkeolojimüfradat13 arkeoloji sualtı arkeoloji Seçmeli - - - 12
3 9201065012013 Türkçe Deniz Arkeolojisine Giriş Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 6 0 0 24
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201065002013 Türkçe Akdeniz'de Ticari İlişkiler Zorunlu 3 0 0 6
2 arkeolojimüfradat-2 arkeoloji-sualtıtezli Seçmeli - - - 12
3 9201055002013 Türkçe Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 3 0 0 24
 
3. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YLTEZ592 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 YLUAD591 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr