Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Psikoloji - Sosyal Bilimlerde İnsan Çalışmaları - İ.Ö.Tezsiz Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Sosyal Bilimlerde İnsan Çalışmaları İ.Ö. Yüksek Lisans Programı 2013 tarihinde başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Sosyal Bilimlerde İnsan Çalışmaları alanında yüksek lisans derecesi verilir.
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adaylar lisans diplomasına sahip olmalıdır. Bunun dışında entelektüel ilgilerinin olması gerekmektedir. Adaylar değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınırlar.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 30 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az on iki adet ders ve dönem projesi çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 90'dır.Ara sınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir.
Program Profili
Sosyal Bilimlerde İnsan Çalışmaları adlı tezsiz yüksek lisans programı, bir entelektüel gelişim programıdır. Bu nedenle farklı disiplinler ve felsefeden dersleri içermektedir. Programın ve verilen derslerin amacı, uzmanlaşmayı sağlamak değil katılımcının farklı disiplinler ve felsefeyle daha sağlıklı ve kalıcı bağ kurmasını sağlamaktır. Bilimsel ve felsefi açıdan derslerin temel işlevi bilimin ve felsefenin kamusal itibarını tesis edip geliştirecek tarzda kamusal katılımı sağlamak yani kamusal hitaptır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program uzmanlaşma ve kariyere yönelik olmamakla beraber dolaylı olarak iş yaşamına ve mesleki alana katkılar sağlayan bir programdır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 3. Kat 35040 Bornova/İZMİR Yrd. Doç. Aydın Müftüoğlu
Bölüm Olanakları
Sosyal Bilimlerde İnsan Çalışmaları multidisipliner bir yapıda olduğu için insani ve fiziksel koşullar dönemsel olarak değişiklik arz etmektedir.

Program Çıktıları
1Sosyal ve beşeri bilimler alanında temel kavramları kazanma
2İnsanı felsefi kavramlar çerçevesinde ele alıp inceleyebilme
3Sosyal olguları sosyal nedenlerle açıklayabilme becerisi
4İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini gözlemleme ve açıklayabilme
5Psiko-sosyal bir olgunun oluşum sürecini izleyebilme ve çözümleyebilme
6Çalışma hayatındaki sorunlara geniş bir perspektiften bakabilme
7Sosyal olayları önyargı ve stereotiplerden bağımsız gözleyebilme, analitik ve yaratıcı düşünebilme
8Olaylara etik ilke ve değerler açısından bakabilme
9Sosyal olaylara tarihsel ve kültürel bir çerçevede bakabilme becerisi
10Sosyal ve beşeri bilimlerin çalışma konularında uygun araştırma projesi geliştirebilme
11Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
00000000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201185012012 Türkçe Düşünce Tarihinde İnsan Doğası Anlayışları Zorunlu 3 0 0 9
2 İNS.ÇALIŞ-İ.Ö-SDG1 psikolojiİNSANÇALIŞ-İ.Ö-SDG1 Seçmeli - - - 21
Toplam 3 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201185042012 Türkçe Kişilerarası Algı ve İletişim Zorunlu 3 0 0 9
2 sos.insançalışmaları psikoloji insan çalışmaları tezsiz Seçmeli - - - 21
Toplam 6 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 920104975712016 Türkçe Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 6
2 9201027532013 Türkçe Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 15
3 İNSANÇALIŞ-İ.Ö-SDG3 Sosyal Bilimlerde İnsan Çalışmları Seçmeli - - - 9
Toplam 3 0 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr