Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Radyasyon Onkolojisi - Sağlık Fiziği - Tezli Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Medikal radyofiziğin bilinçli, dikkatli, özverili ve sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunun bilincinde olmak.
2Bu program kapsamında yer alan bilgi ve beceriye sahip olmak.
3Teşhis ve tedavide kullanıllan teknik donanımı ve tedavi planını tasarlayıp uygulayabilme becerisi.
4Radyasyonun sağlık üzerindeki katkılarını değerlendirmek.
5Radyasyon onkologlarına ve teknikerlerine radyasyon fiziği eğitimi verebilme.
6Güncel literatürü takip edip bilimsel araştırma yaparak sonuçları klinikte kullanılır hale getirebilme.
7Teşhis ve tedavi akışı içersinde oluşan problemlerde problem çözücü olarak rol oynayıp bağımsız karar verme yetkisine sahip olmak.
8Teşhis ve tedavilerdeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.
9Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
10Bilimsel toplantılar ve kongrelerde konu ile ilgili düşünce ve fikirlerini anlatabilme.
11Ekip çalışmalarında uyumlu olabilme.
12Kalite konularında bilinçli olma.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
000000000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301165012015 Genel Radyofizik Zorunlu 2 2 0 6
2 930116SEÇ.YL1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 24
Toplam 2 2 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 9301165182015 Radyoterapi Fiziği Zorunlu 2 2 0 4
3 9301165242015 Radyoterapide Dozimetri Zorunlu 2 2 0 4
4 930116SEÇ.YL2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 13
5 SBEYLSEM500 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 6 4 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ501 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD501 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ502 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD502 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301165042016 Klinik Onkoloji-II Seçmeli 1 2 0 3
2 9301165052015 Klinik Onkoloji-I Seçmeli 2 2 0 6
3 9301165092015 Radyasyondan Korunma Seçmeli 2 0 0 3
4 9301165102016 Anatomi-II Seçmeli 1 0 0 2
5 9301165112005 Anatomi-I Seçmeli 2 0 0 3
6 9301165122016 Genel Patoloji ve Tümör Patolojisi Seçmeli 1 0 0 2
7 9301165132015 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik Seçmeli 2 0 0 3
8 9301165152005 Biofizik Seçmeli 2 0 0 3
9 9301165172015 Brakiterapi Fiziği Seçmeli 1 2 0 3
10 9301165192015 Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Seçmeli 2 0 0 3
11 9301165202008 Temel Radyobiyoloji Seçmeli 2 0 0 3
12 9301165212015 Özel Radyoterapi Teknikleri Seçmeli 1 2 0 3
13 9301165222010 Radyoterapi Fiziği Uygulamaları I Seçmeli 0 30 0 8
14 9301165232010 Radyoterapi Fiziği Uygulamaları II Seçmeli 0 30 0 8
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301165042016 Klinik Onkoloji-II Seçmeli 1 2 0 3
2 9301165052015 Klinik Onkoloji-I Seçmeli 2 2 0 6
3 9301165092015 Radyasyondan Korunma Seçmeli 2 0 0 3
4 9301165102016 Anatomi-II Seçmeli 1 0 0 2
5 9301165112005 Anatomi-I Seçmeli 2 0 0 3
6 9301165122016 Genel Patoloji ve Tümör Patolojisi Seçmeli 1 0 0 2
7 9301165132015 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik Seçmeli 2 0 0 3
8 9301165152005 Biofizik Seçmeli 2 0 0 3
9 9301165172015 Brakiterapi Fiziği Seçmeli 1 2 0 3
10 9301165192015 Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Seçmeli 2 0 0 3
11 9301165202008 Temel Radyobiyoloji Seçmeli 2 0 0 3
12 9301165212015 Özel Radyoterapi Teknikleri Seçmeli 1 2 0 3
13 9301165222010 Radyoterapi Fiziği Uygulamaları I Seçmeli 0 30 0 8
14 9301165232010 Radyoterapi Fiziği Uygulamaları II Seçmeli 0 30 0 8
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr