Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmasötik Teknoloji - İlaç ve Kozmetik Üretimi Teknolojileri - Tezsiz Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Mühendislik ve eczacılık bilgilerini ilaç ve kozmetik alanında birleştirerek bu alanla ilgili endüstriside ürün geliştirme ve üretim teknolojilerini kullanabilme becerisi
2İlaç ve kozmetik endüstrisine yönelik problemleri çözme becerisi
3Alanındaki yasal düzenlemeleri ve teknolojik gelişmeleri izleyerek; validasyon, sürdürülebilirlik ve kalite güvencesi konularında kendini donanımlı hale getirebilme
4Disiplinler arası çalışma yapabilme becerisi
5İlaç ve kozmetik endüstrisindeki uygulamaların sağlık, güvenlik, sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve değerlendirme becerisi
6İlaç ve kozmetik üretimi teknolojilerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetebilme becerisi

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303175082017 Farmasötik Teknolojide Uygulanan Temel İşlemler Zorunlu 3 0 0 6
2 9303175012013 İlaç Mühendisliğinde Temel Prensipler Zorunlu 3 0 0 6
3 9303175032013 İlaç ve Kozmetik Endüstrisinde Kalite Yönetimi Zorunlu 3 0 0 6
4 930317SEÇ.TEZSİZYL1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 18
Toplam 9 0 0 36
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBE.DPR Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 10
2 9303175022013 İlaç ve Kozmetik Endüstrisinde Altyapı Tasarımı Zorunlu 3 0 0 6
3 930317SEÇ.TEZSİZYL2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 22
Toplam 3 0 0 38
 
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303175042013 Mühendislik Termodinamiği ve Aktarım İşlemleri Seçmeli 3 0 0 6
2 9303175052013 Mekanik ve Saflaştırma İşlemleri Seçmeli 3 0 0 6
3 9303175062013 Reaksiyon Türleri, Kinetiği ve Reaktör Tasarımı Seçmeli 3 0 0 6
4 9303175072013 Modelleme ve Kontrol Seçmeli 3 0 0 6
5 9303175092013 Farmasötik Dozaj Şekilleri I Seçmeli 3 0 0 6
6 9303175102013 Farmasötik Dozaj Şekilleri II Seçmeli 3 0 0 6
7 9303175112013 Kontrollü Salım Sistemleri Seçmeli 3 0 0 6
8 9303175122013 Sıvı Formülasyonlar ve Üretim Teknolojisi Seçmeli 3 0 0 6
9 9303175132013 Katı Formülasyonlar ve Üretim Teknolojisi Seçmeli 3 0 0 6
10 9303175142013 Yarı katı Formülasyonlar ve Üretim Teknolojisi Seçmeli 3 0 0 6
11 9303175152013 Steril Formülasyonlar ve Üretim Teknolojisi Seçmeli 3 0 0 6
12 9303175162013 Biyoteknolojik Formülasyonlar ve Üretim Teknolojisi Seçmeli 3 0 0 6
13 9303175172013 Nano boyutlu İlaç Formülasyonları ve Üretim Teknolojisi Seçmeli 3 0 0 6
14 9303175182013 Kozmetik Formülasyonlar ve Üretim Teknolojisi Seçmeli 3 0 0 6
15 9303175192013 Kozmetik Etkin ve Yardımcı Maddeler Seçmeli 3 0 0 6
16 9303175202013 Literatür Tarama Yöntemleri Seçmeli 3 0 0 6
17 9303175212013 Farmasötik ve Kozmetik Endüstride Ambalajlama Seçmeli 3 0 0 6
18 9303175222013 Farmasötik ve Kozmetik İşlemlerde İstatistiksel Analiz Seçmeli 3 0 0 6
19 9303175232013 İşlem Tasarımı [İşlem Analiz Teknolojileri (Pat) Ve QbD (Tasarımla Kalite)] Uygulamaları Ve Yasal Düzenlemeler Seçmeli 3 0 0 6
20 9303175242013 Proses Güvenliği ve Zararların Önlenmesi Seçmeli 3 0 0 6
21 9303175252013 Biyomalzemeler Seçmeli 3 0 0 6
22 9303175262013 İlaç ve Kozmetik Endüstrisi Atık Sularının İleri Oksidasyon Yöntemleri İle Arıtılması Seçmeli 3 0 0 6
23 9303175272013 Endüstriyel Kristalizasyon Seçmeli 3 0 0 6
24 9303175282013 İlaç ve Kozmetik Mühendisliğinde Reaktörler ve Tasarımları Seçmeli 3 0 0 6
25 9303175292013 İlaç ve Kozmetik Mühendisliğinde Reoloji Seçmeli 3 0 0 6
26 9303175302013 Çözelti ve Arayüzey Termodinamiği Seçmeli 3 0 0 6
27 9303175312013 Farmasötik ve Kozmetikte Kil Mineralleri Seçmeli 3 0 0 6
28 9303175322013 Polimer Teknolojisinde Uygulanan Süreçler Seçmeli 3 0 0 6
29 9303175332013 Bilgisayar Destekli Tasarım Seçmeli 3 0 0 6
30 9303175342013 Polimerlerin Yapısı ve Özellikleri Seçmeli 3 0 0 6
31 9303175352013 Proje Yönetimi Seçmeli 3 0 0 6
32 9303175362013 İlaç Etkin ve Yardımcı Maddeleri ile Spesifikasyonları Seçmeli 3 0 0 6
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9303175042013 Mühendislik Termodinamiği ve Aktarım İşlemleri Seçmeli 3 0 0 6
2 9303175052013 Mekanik ve Saflaştırma İşlemleri Seçmeli 3 0 0 6
3 9303175062013 Reaksiyon Türleri, Kinetiği ve Reaktör Tasarımı Seçmeli 3 0 0 6
4 9303175072013 Modelleme ve Kontrol Seçmeli 3 0 0 6
5 9303175092013 Farmasötik Dozaj Şekilleri I Seçmeli 3 0 0 6
6 9303175102013 Farmasötik Dozaj Şekilleri II Seçmeli 3 0 0 6
7 9303175112013 Kontrollü Salım Sistemleri Seçmeli 3 0 0 6
8 9303175122013 Sıvı Formülasyonlar ve Üretim Teknolojisi Seçmeli 3 0 0 6
9 9303175132013 Katı Formülasyonlar ve Üretim Teknolojisi Seçmeli 3 0 0 6
10 9303175142013 Yarı katı Formülasyonlar ve Üretim Teknolojisi Seçmeli 3 0 0 6
11 9303175152013 Steril Formülasyonlar ve Üretim Teknolojisi Seçmeli 3 0 0 6
12 9303175162013 Biyoteknolojik Formülasyonlar ve Üretim Teknolojisi Seçmeli 3 0 0 6
13 9303175172013 Nano boyutlu İlaç Formülasyonları ve Üretim Teknolojisi Seçmeli 3 0 0 6
14 9303175182013 Kozmetik Formülasyonlar ve Üretim Teknolojisi Seçmeli 3 0 0 6
15 9303175192013 Kozmetik Etkin ve Yardımcı Maddeler Seçmeli 3 0 0 6
16 9303175202013 Literatür Tarama Yöntemleri Seçmeli 3 0 0 6
17 9303175212013 Farmasötik ve Kozmetik Endüstride Ambalajlama Seçmeli 3 0 0 6
18 9303175222013 Farmasötik ve Kozmetik İşlemlerde İstatistiksel Analiz Seçmeli 3 0 0 6
19 9303175232013 İşlem Tasarımı [İşlem Analiz Teknolojileri (Pat) Ve QbD (Tasarımla Kalite)] Uygulamaları Ve Yasal Düzenlemeler Seçmeli 3 0 0 6
20 9303175242013 Proses Güvenliği ve Zararların Önlenmesi Seçmeli 3 0 0 6
21 9303175252013 Biyomalzemeler Seçmeli 3 0 0 6
22 9303175262013 İlaç ve Kozmetik Endüstrisi Atık Sularının İleri Oksidasyon Yöntemleri İle Arıtılması Seçmeli 3 0 0 6
23 9303175272013 Endüstriyel Kristalizasyon Seçmeli 3 0 0 6
24 9303175282013 İlaç ve Kozmetik Mühendisliğinde Reaktörler ve Tasarımları Seçmeli 3 0 0 6
25 9303175292013 İlaç ve Kozmetik Mühendisliğinde Reoloji Seçmeli 3 0 0 6
26 9303175302013 Çözelti ve Arayüzey Termodinamiği Seçmeli 3 0 0 6
27 9303175312013 Farmasötik ve Kozmetikte Kil Mineralleri Seçmeli 3 0 0 6
28 9303175322013 Polimer Teknolojisinde Uygulanan Süreçler Seçmeli 3 0 0 6
29 9303175332013 Bilgisayar Destekli Tasarım Seçmeli 3 0 0 6
30 9303175342013 Polimerlerin Yapısı ve Özellikleri Seçmeli 3 0 0 6
31 9303175352013 Proje Yönetimi Seçmeli 3 0 0 6
32 9303175362013 İlaç Etkin ve Yardımcı Maddeleri ile Spesifikasyonları Seçmeli 3 0 0 6
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr