Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği - İ.Ö. Tezsiz Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Hemşirelik lisans yeterliklerine dayalı olarak, Yenidoğan hemşireliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2Yenidoğan hemşireliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme.
3Yenidoğan hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri davranışa dönüştürebilme.
4Yenidoğan hemşireliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme.
5Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
6Yenidoğan hemşireliği alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
7Yenidoğan hemşireliği alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 933601SEÇ.YL1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 18
2 9336017012015 Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği I Zorunlu 3 0 0 6
3 9336017032015 Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Uygulaması I Zorunlu 0 6 0 6
Toplam 3 6 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBE.DPR Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 10
2 933601SEÇ.YL2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 12
3 9336017022015 Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Uygulaması II Zorunlu 0 6 0 6
4 9336017002015 Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği II Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 3 6 0 34
 
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9336017052015 Dünyada ve Türkiye'de Yenidoğan Sağlığı Seçmeli 2 0 0 4
2 9336017062015 Yenidoğanda Etik Seçmeli 2 0 0 4
3 9336017072015 Yenidoğanda Fizyoloji ve Fizyopatoloji Seçmeli 2 0 0 4
4 9336017082015 Yenidoğanda Farmakoloji Seçmeli 2 0 0 4
5 9336017102015 Yenidoğanda Gelişimsel Bakım Seçmeli 2 0 0 4
6 9336017112015 Yenidoğan Yoğun Bakımda Hasta Güvenliği Seçmeli 2 0 0 4
7 9336017122015 Yenidoğan Yoğun Bakımda Dönüşümsel Hemşirelik Seçmeli 2 0 0 4
8 9336017132015 Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik Seçmeli 3 0 0 6
9 9336017142015 Yüksek Riskli Yeni Doğan Yönetimi Seçmeli 3 0 0 6
10 9336017152015 Yenidoğanda Palyatif ve Evde Bakım Seçmeli 2 0 0 4
11 9336017162015 Yenidoğanda Genetik Hastalıklar ve Danışmanlık Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9336017052015 Dünyada ve Türkiye'de Yenidoğan Sağlığı Seçmeli 2 0 0 4
2 9336017062015 Yenidoğanda Etik Seçmeli 2 0 0 4
3 9336017072015 Yenidoğanda Fizyoloji ve Fizyopatoloji Seçmeli 2 0 0 4
4 9336017082015 Yenidoğanda Farmakoloji Seçmeli 2 0 0 4
5 9336017102015 Yenidoğanda Gelişimsel Bakım Seçmeli 2 0 0 4
6 9336017112015 Yenidoğan Yoğun Bakımda Hasta Güvenliği Seçmeli 2 0 0 4
7 9336017122015 Yenidoğan Yoğun Bakımda Dönüşümsel Hemşirelik Seçmeli 2 0 0 4
8 9336017132015 Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik Seçmeli 3 0 0 6
9 9336017142015 Yüksek Riskli Yeni Doğan Yönetimi Seçmeli 3 0 0 6
10 9336017152015 Yenidoğanda Palyatif ve Evde Bakım Seçmeli 2 0 0 4
11 9336017162015 Yenidoğanda Genetik Hastalıklar ve Danışmanlık Seçmeli 2 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr