Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 1982 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS diploması verilir.
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Tezli Yüksek Lisans Programı'na, lisans derecesine sahip olan ve Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen koşulları sağlayan adaylar kabul edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayınladığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayınladığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Program Profili
Cerrahi yolla tedavi edilecek hastaların, ameliyat öncesi, ameliyat esnası ve ameliyat sonrası dönemde bütüncül bir yaklaşımla eğitimini ve bakımını sağlayabilecek teorik bilgi ve uygulama becerisine sahip olmak.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında uzmanlaşmış hemşireler Sağlık Bakanlığı'na bağlı, üniversite ve özel hastanelerde klinik sorumlusu/ yönetici hemşire olarak çalışabilirler. Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültelerinde, Hemşirelik Fakülte /Yüksekokullarında, Sağlık Yüksekokullarında hemşirelik, ebelik ve sağlık memurluğu bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans Programı'nı başarı ile tamamlayan mezunlar, gerekli koşulları sağladıkları takdirde doktora programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'ne göre değerlendirilir
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Bornova- İzmir Tel: 0232 311 55 06 (İç Hat: 5506) Fax: 0232 388 63 74 fatma.demir@ege.edu.tr, demir.fatos@gmail.com
Bölüm Olanakları
Yüksek lisans programına kayıtlanan öğrenciler anabilim dalı tarafından yürütülen araştırmalara, projelere katılabilirler. İlgi alanları doğrultusunda kongre ve toplantılarda yer alabilirler.

Program Çıktıları
1Hemşirelik lisans yeterliklerine dayalı olarak, cerrahi hemşireliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
2Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme
3Cerrahi hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri davranışa dönüştürebilme
4Cerrahi hemşireliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme
5Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
6Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme
7Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
8Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme
9Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
10Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
11Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
12Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri paylaşabilme
13Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678912131415
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304055012016 Türkçe Ameliyat Öncesi ve Sonrası Hasta Bakımı I Zorunlu 3 0 0 8
2 930405SEÇ.YL1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 22
Toplam 3 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304055122016 Türkçe Ameliyat Öncesi ve Sonrası Hasta Bakımı II Zorunlu 3 0 0 8
2 BAT102 Türkçe Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
3 930405SEÇ.YL3 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 13
4 SBEYLSEM500 Türkçe Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 5 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ501 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD501 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ502 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD502 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304055022014 Türkçe Ameliyat Öncesi ve Sonrası Hasta Bakımı Uygulaması II Seçmeli 0 6 0 12
2 9304055032015 Türkçe Ameliyat Öncesi ve Sonrası Hasta Bakımı Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 12
3 9304055042005 Türkçe Kazalarda İlk Yardım ve Uygulama Seçmeli 2 2 0 8
4 9304055052011 Türkçe Hemşirelikte Kavramsal Öğeler Seçmeli 2 0 0 7
5 9304055172002 Türkçe Sağlık Bilimlerinde Araştırma Seçmeli 2 0 0 7
6 9304055202019 Türkçe Ameliyathane Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
7 9304055212009 Türkçe Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
8 9304055222014 Türkçe Travma ve Acil Cerrahi Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
9 9304055232014 Türkçe Onkolojik Cerrahi Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
10 9304055242014 Türkçe Cerrahide Güncel Uygulamalar Seçmeli 2 0 0 6
11 9304055252014 Türkçe Kanıta Dayalı Hemşirelik Seçmeli 2 0 0 6
12 9304055262014 Türkçe Cerrahi Hastasının Evde Bakımı Seçmeli 2 0 0 6
13 9304055272014 Türkçe Patofizyoloji I Seçmeli 2 0 0 6
14 9304055282014 Türkçe Güvenli Hasta Bakımı Seçmeli 2 0 0 6
15 9304055292014 Türkçe Patofizyoloji II Seçmeli 2 0 0 6
16 9304055302015 Türkçe Sağlık Tanılaması I Seçmeli 2 0 0 4
17 9304055312015 Türkçe Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik II Seçmeli 3 0 0 7
18 9304055322015 Türkçe Sağlık Tanılaması II Seçmeli 2 0 0 4
19 9304055332015 Türkçe Güvenli ve Akılcı İlaç Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 4
20 9304055342017 Türkçe Özel Durumlarda Cerrahi Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
21 9304055352018 Türkçe Cerrahide Çalışan Güvenliği Seçmeli 2 0 0 6
22 9304055362018 Türkçe Cerrahide Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 6
23 9304055372018 Türkçe Adli Hemşirelik Seçmeli 2 0 0 6
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304055022014 Türkçe Ameliyat Öncesi ve Sonrası Hasta Bakımı Uygulaması II Seçmeli 0 6 0 12
2 9304055032015 Türkçe Ameliyat Öncesi ve Sonrası Hasta Bakımı Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 12
3 9304055042005 Türkçe Kazalarda İlk Yardım ve Uygulama Seçmeli 2 2 0 8
4 9304055052011 Türkçe Hemşirelikte Kavramsal Öğeler Seçmeli 2 0 0 7
5 9304055172002 Türkçe Sağlık Bilimlerinde Araştırma Seçmeli 2 0 0 7
6 9304055202019 Ameliyathane Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
7 9304055212009 Türkçe Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
8 9304055222014 Türkçe Travma ve Acil Cerrahi Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
9 9304055232014 Türkçe Onkolojik Cerrahi Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
10 9304055242014 Türkçe Cerrahide Güncel Uygulamalar Seçmeli 2 0 0 6
11 9304055252014 Türkçe Kanıta Dayalı Hemşirelik Seçmeli 2 0 0 6
12 9304055262014 Türkçe Cerrahi Hastasının Evde Bakımı Seçmeli 2 0 0 6
13 9304055272014 Türkçe Patofizyoloji I Seçmeli 2 0 0 6
14 9304055282014 Türkçe Güvenli Hasta Bakımı Seçmeli 2 0 0 6
15 9304055292014 Türkçe Patofizyoloji II Seçmeli 2 0 0 6
16 9304055302015 Türkçe Sağlık Tanılaması I Seçmeli 2 0 0 4
17 9304055312015 Türkçe Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik II Seçmeli 3 0 0 7
18 9304055322015 Türkçe Sağlık Tanılaması II Seçmeli 2 0 0 4
19 9304055332015 Türkçe Güvenli ve Akılcı İlaç Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 4
20 9304055342017 Türkçe Özel Durumlarda Cerrahi Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
21 9304055352018 Türkçe Cerrahide Çalışan Güvenliği Seçmeli 2 0 0 6
22 9304055362018 Türkçe Cerrahide Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 6
23 9304055372018 Türkçe Adli Hemşirelik Seçmeli 2 0 0 6
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr