Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği - İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı



Program Tanımları
Kuruluş
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2007 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS diploması verilir.
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Tezsiz Yüksek Lisans Programı'na, Lisans derecesine sahip olan ve Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen koşulları sağlayan adaylar kabul edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayınladığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayınladığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Program Profili
Cerrahi yolla tedavi edilecek hastaların, ameliyat öncesi, ameliyat esnası ve ameliyat sonrası dönemde bütüncül bir yaklaşımla eğitimini ve bakımını sağlayabilecek teorik bilgi ve uygulama becerisine sahip olmak.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında uzmanlaşmış hemşirelerin Sağlık Bakanlığı'na bağlı, üniversite ve özel hastanelerde klinik sorumlusu, yönetici hemşire olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'ne göre değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Bornova- İzmir Tel: 0232 311 55 06 (İç Hat: 5506) Fax: 0232 388 63 74 fatma.demir@ege.edu.tr, demir.fatos@gmail.com
Bölüm Olanakları
Tezsiz yüksek lisans programına kayıtlanan öğrenciler anabilim dalı tarafından yürütülen araştırmalara, projelere katılırlabilirler. İlgi alanları doğrultusunda kongre ve toplantılarda yer alabilirler.

Program Çıktıları
1Hemşirelik lisans yeterliklerine dayalı olarak, cerrahi hemşireliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
2Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme
3Cerrahi hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri davranışa dönüştürebilme
4Cerrahi hemşireliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme
5Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
6Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme
7Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
8Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme
9Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
10Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
11Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
12Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri paylaşabilme
13Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678912131415
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304145012017 Türkçe Cerrahi Hemşireliği I Zorunlu 5 0 0 7
2 9304145022017 Cerrahi Hemşireliği II Zorunlu 5 0 0 7
3 930414SEÇ.İÖTZSZYL1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 6
Toplam 10 0 0 20
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304145132017 Cerrahi Hemşireliği III Zorunlu 4 0 0 4
2 SBE.DPR Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 10
3 930414SEÇ.İÖTZSZYL2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 3
Toplam 4 0 0 17
 
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304055222014 Türkçe Travma ve Acil Cerrahi Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
2 9304055242014 Türkçe Cerrahide Güncel Uygulamalar Seçmeli 2 0 0 4
3 9304145052014 Türkçe Ameliyathane Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
4 9304145062014 Türkçe Özelleştirilmiş Ameliyathane Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
5 9304145072014 Türkçe Cerrahi Yoğun Bakım Seçmeli 2 0 0 4
6 9304145092014 Türkçe Temel Bilgisayar Seçmeli 2 0 0 4
7 9304145102014 Türkçe Temel İlk Yardım Seçmeli 2 0 0 4
8 9304145112008 Türkçe Araştırma Seçmeli 2 0 0 4
9 9304145122008 Türkçe İstatistik Seçmeli 2 0 0 4
10 9304145192014 Türkçe Onkolojik Cerrahi Seçmeli 2 0 0 4
11 9304145212014 Türkçe Cerrahide Vaka Yönetimi Seçmeli 2 0 0 4
12 9304145232014 Türkçe Cerrahide Güvenli Hasta Bakımı Seçmeli 2 0 0 4
13 9304145252014 Türkçe Cerrahi Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304055222014 Türkçe Travma ve Acil Cerrahi Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
2 9304055242014 Türkçe Cerrahide Güncel Uygulamalar Seçmeli 2 0 0 4
3 9304145052014 Türkçe Ameliyathane Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
4 9304145062014 Türkçe Özelleştirilmiş Ameliyathane Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
5 9304145072014 Türkçe Cerrahi Yoğun Bakım Seçmeli 2 0 0 4
6 9304145092014 Türkçe Temel Bilgisayar Seçmeli 2 0 0 4
7 9304145102014 Türkçe Temel İlk Yardım Seçmeli 2 0 0 4
8 9304145112008 Türkçe Araştırma Seçmeli 2 0 0 4
9 9304145122008 Türkçe İstatistik Seçmeli 2 0 0 4
10 9304145192014 Türkçe Onkolojik Cerrahi Seçmeli 2 0 0 4
11 9304145212014 Türkçe Cerrahide Vaka Yönetimi Seçmeli 2 0 0 4
12 9304145232014 Türkçe Cerrahide Güvenli Hasta Bakımı Seçmeli 2 0 0 4
13 9304145252014 Türkçe Cerrahi Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Uygulamalar Seçmeli 2 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr