Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - İç Hastalıkları Hemşireliği - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 1982 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına, Lisans derecesine sahip olan güz ve bahar yarıyıllarında Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen koşulları sağlayan adaylar kabul edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı tarafından 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı tarafından 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Program Profili
İç Hastalıkları Hemşireliği alanında kazandığı kuramsal bilgiyi uygulamaya yansıtabilme, alanı ile ilgili bilimsel araştırmalar yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel hastanelerde klinik sorumlusu / yönetici hemşire olarak çalışırlar. Sağlık Bilimleri Fakültelerinin veya Hemşirelik Fakültelerinin İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dallarında, Sağlık Yüksekokullarının hemşirelik, ebelik bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, gerekli koşulları sağladıkları takdirde doktora programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ege Üniversitesi lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğine göre değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Bornova/İzmir Tel: 0 (232) 311 55 10 e-mail: ayfer.karadakovan@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Ege Üniversitesinin, Hemşirelik Fakültesinin ve anabilim dalının kütüphane, internet, bilimsel toplantılara katılım gibi tüm olanaklarından yararlanır.

Program Çıktıları
1Hemşirelik lisans yeterliklerine dayalı olarak, iç hastalıkları hemşireliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme,,
2İç hastalıkları hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri davranışa dönüştürebilme,
3Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme,
4İç hastalıkları hemşireliği alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
5İç hastalıkları hemşireliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme,
6İç hastalıkları hemşireliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme,
7İç hastalıkları hemşireliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri paylaşabilme,

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1234567
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304095082016 Dahiliye Yoğun Bakım Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 4
2 9304095211996 Erişkinlerde Görülen Akut ve Kronik Sağlık Problemleri-I Zorunlu 3 0 0 6
3 9304095252011 Sağlık Tanılaması I Zorunlu 2 0 0 4
4 930409SEÇ.YL1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 16
Toplam 7 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 9304095021996 Erişkinlerde Görülen Akut ve Kronik Sağlık Problemleri-II Zorunlu 3 0 0 6
3 9304095242011 Sağlık Tanılaması II Zorunlu 2 0 0 4
4 930409SEÇ.YL2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 11
5 SBEYLSEM500 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 7 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ501 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD501 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ502 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD502 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304095042013 Hemşirelikte Farmakoloji Seçmeli 3 0 0 6
2 9304095052013 Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları: İç Hastalıkları Seçmeli 2 0 0 4
3 9304095062013 Kronik Hastalıklar:Etkileri ve Hemşirelik Yaklaşımları Seçmeli 2 0 0 4
4 9304095072013 Bilimsel Yayın & Proje Yazma ve Değerlendirme Seçmeli 2 0 0 4
5 9304095102005 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik I Seçmeli 3 0 0 6
6 9304095142004 Erişkinlerde Görülen Akut ve Kronik Sağlık Problemleri Uygulaması-II Seçmeli 0 10 0 10
7 9304095152005 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Seçmeli 2 0 0 4
8 9304095192012 Hemşirelikte Kavramsal Öğeler Seçmeli 2 0 0 4
9 9304095202008 Bilim Felsefesi Seçmeli 2 0 0 4
10 9304095222009 Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi Seçmeli 2 0 0 4
11 9304095232005 Erişkinlerde Görülen Akut ve Kronik Sağlık Problemleri Uygulaması-I Seçmeli 0 10 0 20
12 9304095262011 Fizyopatoloji I Seçmeli 2 0 0 4
13 9304095272011 Semptom Yönetimi Seçmeli 2 0 0 4
14 9304095282011 Fizyopatoloji II Seçmeli 2 0 0 4
15 9304095292013 Kronik Hastalıklarda Palyatif Bakım Seçmeli 2 0 0 4
16 9304095302018 İntegratif Yöntemler ve Hemşirelik Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304095042013 Hemşirelikte Farmakoloji Seçmeli 3 0 0 6
2 9304095052013 Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları: İç Hastalıkları Seçmeli 2 0 0 4
3 9304095062013 Kronik Hastalıklar:Etkileri ve Hemşirelik Yaklaşımları Seçmeli 2 0 0 4
4 9304095072013 Bilimsel Yayın & Proje Yazma ve Değerlendirme Seçmeli 2 0 0 4
5 9304095102005 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik I Seçmeli 3 0 0 6
6 9304095142004 Erişkinlerde Görülen Akut ve Kronik Sağlık Problemleri Uygulaması-II Seçmeli 0 10 0 10
7 9304095152005 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Seçmeli 2 0 0 4
8 9304095192012 Hemşirelikte Kavramsal Öğeler Seçmeli 2 0 0 4
9 9304095202008 Bilim Felsefesi Seçmeli 2 0 0 4
10 9304095222009 Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi Seçmeli 2 0 0 4
11 9304095232005 Erişkinlerde Görülen Akut ve Kronik Sağlık Problemleri Uygulaması-I Seçmeli 0 10 0 20
12 9304095262011 Fizyopatoloji I Seçmeli 2 0 0 4
13 9304095272011 Semptom Yönetimi Seçmeli 2 0 0 4
14 9304095282011 Fizyopatoloji II Seçmeli 2 0 0 4
15 9304095292013 Kronik Hastalıklarda Palyatif Bakım Seçmeli 2 0 0 4
16 9304095302018 İntegratif Yöntemler ve Hemşirelik Seçmeli 2 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr