Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - İç Hastalıkları Hemşireliği - Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Yüksek Lisans Programı 2003 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara İç Hastalıkları Hemşireliği Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Yüksek Lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek Lisans programına, Lisans derecesine sahip olan güz ve bahar yarıyıllarında Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen koşulları sağlayan adaylar kabul edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı tarafından 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı tarafından 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Program Profili
Klinik mikrobiyoloji, epidemiyoloji ve enfeksiyon kontrol yöntemlerini bilme ve uygulamayabilme, surveyans verilerini toplama,değerlendirme ve sonuçlarını yorulmayabilme,epidemiyolojik verilere göre gerekli uygulamaları planlayıp yürütebilme,enfeksiyon kontrolünde bakım standartları ve bunları ölçecek kriterleri belirleyebilme,bu bilgileri sağlık çalışanlarına,hasta bakımına ve hasta yakınlarına aktarabilme yeterlilikleri kazandırmak.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel hastanelerde enfeksiyon kontrol komitelerinde enfeksiyon kontrol hemşiresi ve enfeksiyon risklerinin yüksek olduğu birimlerde sorumlu / hemşire/yönetici hemşire olarak çalışırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, gerekli koşulları sağladıkları takdirde doktora programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ege Üniversitesi lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğine göre değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Bornova/İzmir Tel: 0 (232) 311 55 10 e-mail: ayfer.karadakovan@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Ege Üniversitesi'nin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin ve Hemşirelik Fakültesi'nin kütüphane, internet, bilimsel toplantılara katılım gibi tüm olanaklarından yararlanır.

Program Çıktıları
11. Hemşirelik lisans yeterliklerine dayalı olarak, enfeksiyon hemşireliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme,
22. Enfeksiyon hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri davranışa dönüştürebilme,
33. Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
44. Enfeksiyon hemşireliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme,
55. Enfeksiyon hemşireliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme,
66. Enfeksiyon hemşireliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri paylaşabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304105072013 Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Zorunlu 2 4 0 10
2 9304105052003 Mikrobiyoloji I Zorunlu 2 2 0 4
3 930410SEÇ.YL1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 12
4 9304105092013 Yoğun Bakım Hemşireliğinde Enfeksiyon Kontrolü Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 6 6 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 9304105192016 Erişkin Enfeksiyon Hastalıklarında Bakım Zorunlu 1 0 0 2
3 9304105062003 Mikrobiyoloji II Zorunlu 2 2 0 4
4 930410SEÇ.YL2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 15
5 SBEYLSEM500 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 5 2 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ501 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD501 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ502 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD502 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304105012015 Epidemiyoloji Seçmeli 2 0 0 4
2 9304105022013 Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi Seçmeli 2 0 0 4
3 9304105032005 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Seçmeli 2 0 0 4
4 9304105042005 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik I Seçmeli 3 0 0 6
5 9304105082014 Özelleştirilmiş Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Seçmeli 2 4 0 10
6 9304105102005 Sağlık Eğitimi Seçmeli 2 0 0 4
7 9304105112012 Hemşirelikte Kavramsal Öğeler Seçmeli 2 0 0 4
8 9304105122003 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik II Seçmeli 3 0 0 6
9 9304105132003 Pediatride Enfeksiyon Kontrolü Seçmeli 2 0 0 4
10 9304105142008 Bilim Felsefesi Seçmeli 2 0 0 4
11 9304105172003 Sağlık Sosyolojisi Seçmeli 2 0 0 4
12 9304105182014 Çocuk Enfeksiyon Hastalıklarında Bakım Seçmeli 1 0 0 2
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304105012015 Epidemiyoloji Seçmeli 2 0 0 4
2 9304105022013 Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi Seçmeli 2 0 0 4
3 9304105032005 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Seçmeli 2 0 0 4
4 9304105042005 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik I Seçmeli 3 0 0 6
5 9304105082014 Özelleştirilmiş Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Seçmeli 2 4 0 10
6 9304105102005 Sağlık Eğitimi Seçmeli 2 0 0 4
7 9304105112012 Hemşirelikte Kavramsal Öğeler Seçmeli 2 0 0 4
8 9304105122003 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik II Seçmeli 3 0 0 6
9 9304105132003 Pediatride Enfeksiyon Kontrolü Seçmeli 2 0 0 4
10 9304105142008 Bilim Felsefesi Seçmeli 2 0 0 4
11 9304105172003 Sağlık Sosyolojisi Seçmeli 2 0 0 4
12 9304105182014 Çocuk Enfeksiyon Hastalıklarında Bakım Seçmeli 1 0 0 2
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr