Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - İç Hastalıkları Hemşireliği - Geriatri Hemşireliği - Tezli Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Geriatri Hemşireliği Yüksek Lisans Programı 2009 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Geriatri Hemşireliği Yüksek Lisans diploması verilir.
Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına, Yüksek Lisans derecesine sahip olan güz ve bahar yarıyıllarında Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen koşulları sağlayan adaylar kabul edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı tarafından 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı tarafından 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Program Profili
Yaşlı bireylerin akut ve kronik sağlık sorunlarının yönetiminin yanı sıra yaşlılığa ilişkin sosyal ve psikolojik yaklaşımlar, ulusal ve uluslararası sağlık politikaları konularında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bu bilgileri davranışa dönüştürebilme yeterliliği, alanı ile ilgili bilimsel araştırmalar yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazandırmak.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel hastanelerde ve bu hastanelerin geriatri ünitelerinde, özel ve resmi yaşlı dinlenme evleri ve bakım evlerinde sorumlu hemşire / yönetici hemşire olarak çalışırlar. Sağlık Bilimleri Fakültelerinin veya Hemşirelik Fakültelerinin İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dallarında, Sağlık Yüksekokullarının hemşirelik bölümlerinin eğitim kadrosunda görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, gerekli koşulları sağladıkları takdirde doktora programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ege Üniversitesi lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğine göre değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Bornova/İzmir Tel: 0 (232) 311 55 10 e-mail: ayfer.karadakovan@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Ege Üniversitesinin, Hemşirelik Fakültesi ve anabilim dalının kütüphane, internet, bilimsel toplantılara katılım gibi tüm olanaklarından yararlanır.

Program Çıktıları
1Hemşirelik lisans yeterliklerine dayalı olarak, geriyatri hemşireliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
2Geriatri hemşireliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme
3Geriatri hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri davranışa dönüştürebilme
4Geriatri hemşireliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme
5Geriatri hemşireliği alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme
6Geriatri hemşireliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme
7Geriatri hemşireliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
8Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, bunları geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme
9Geriatri hemşireliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
10Geriatri hemşireliği alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
11Geriatri hemşireliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri paylaşabilme
12Geriatri hemşireliği alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304185152009 Türkçe Geriatri Yoğun Bakım Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 4
2 930418SEÇ.YL1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 14
3 9304185072016 Türkçe Yaşlılarda Kronik Hastalıkların Yönetimi I Zorunlu 2 0 0 4
4 9304185012009 Türkçe Yaşlılığa Genel Bakış ve Yaşlılık Teorileri Zorunlu 2 0 0 4
5 9304185052009 Türkçe Yaşlılığa Sosyolojik Bakış Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 8 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAT102 Türkçe Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 9304185182012 Türkçe Palyatif Bakım ve Yaşam Sonu Bakım Zorunlu 3 0 0 6
3 930418SEÇ.YL2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 11
4 SBEYLSEM500 Türkçe Seminer Zorunlu 0 0 0 6
5 9304185062016 Türkçe Yaşlılarda Kronik Hastalıkların Yönetimi II Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 7 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ501 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD501 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ502 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD502 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr