Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Halk Sağlığı - Epidemiyoloji - Tezli Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Bilimsel yöntemin kapsamını ve dayandığı kuramsal temelleri kendi ifadeleri ile özet olarak açıklayabilme / özetleyebilme ??
2Bilimin ve bilim insanlarının toplumsal sorumluluklarına örnekler verebilme
3Epidemiyoloji biliminin önemini açıklayabilme
4Sağlık, hastalık ve korunma kavramlarını epidemiyolojik bakış açısı ile açıklayabilme
5İlişki tiplerini gruplandırabilme, nedensel ilişki kriterlerini sayabilme
6Toplumların sağlık durumunun belirlenmesinde, etki ve ilişki düzeyinin ölçümünde kullanılan ölçütleri listeleyebilme, hesaplayabilme ve yorumlayabilme
7Epidemiyolojik araştırmaları farklı kriterler açısından sınıflandırabilme
8Farklı epidemiyolojik araştırma tiplerinin tasarım özelliklerini şematize ederek açıklayabilme, avantajlarını, dezavantajlarını ve hata kaynaklarını karşılaştırarak araştırma amacına uygun tasarım tipine karar verebilme
9Temel tanımlayıcı ve analitik biyoistatistik tekniklerinin (çok değişkenli analizler dahil) kullanım amaçlarını ayırt edebilme, bu teknikleri uygulayabilme ve sonuçlarını yorumlayabilme
10Ulusal ve uluslararası sağlık istatistikleri, nüfus kayıt sistemleri gibi veri kaynaklarına örnekler verebilme ve bu kaynakları kullanabilme
11Nicel ve nitel veri toplama araçları geliştirerek, güvenilirlik ve geçerliliklerini ölçebilme
12Eleştirel okumanın önemini örnekler vererek açıklayabilme
13Bilimsel araştırma makalalerini, proje önerilerini ve sonuç raporlarını eleştirel bakış açısı ile irdeleyebilme
14Bilimsel araştırmaların literatür tarama; araştırma planlama; proje önerisi, etik kurul başvurusu ve araştırma raporu hazırlama; araştırma destek kaynaklarına ulaşabilme aşamalarını gerçekleştirebilme
15Bilimsel araştırma ve yayın etiği ile ilgili temel ilkeleri listeleyebilme ve bilim etiği ile ilgili sorunların çözümüne yönelik akıl yürütebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301245032017 Sağlık Araştırmalarında Temel İstatistik I Zorunlu 2 1 0 6
2 930124SEÇ.YL1 Seçmeli Ders Grubu-1 Seçmeli - - - 18
3 9301245012015 Temel Epidemiyoloji Zorunlu 2 1 0 6
Toplam 4 2 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301245022015 Araştırma Planlama ve Uygulama Zorunlu 2 1 0 6
2 9301245042017 Sağlık Araştırmalarında Temel İstatistik-2 Zorunlu 2 1 0 6
3 930124SEÇ.YL2 Seçmeli Ders Grubu-2 Seçmeli - - - 12
4 SBEYLSEM500 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 4 2 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ501 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD501 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ502 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD502 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
Seçmeli Ders Grubu-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301245052015 Bilim Felsefesi ve Etiği Seçmeli 2 1 0 6
2 9301245062015 Eleştirel Değerlendirme ve Kanıta Dayalı Tıp Seçmeli 2 1 0 6
3 9301245072015 Epidemiyolojide Veri Kaynakları ve Araçları Seçmeli 2 1 0 6
4 9301245082015 Klinik Epidemiyoloji Seçmeli 2 1 0 6
5 9301245092015 Bilimsel Makale Okuma Uygulamaları Seçmeli 2 1 0 6
6 9301245102015 Kronik Hastalık Epidemiyolojisi Seçmeli 2 1 0 6
7 9301245122015 Sağlık Hizmet Araştırmaları Seçmeli 2 1 0 6
8 9301245142015 Çevre Epidemiyolojisi Seçmeli 2 1 0 6
9 9301245162015 Bulaşıcı Hastalık Epidemiyolojisi Seçmeli 2 1 0 6
10 9301245182015 İşçi Sağlığı ve Yaralanma Epidemiyolojisi Seçmeli 2 1 0 6
Seçmeli Ders Grubu-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301245052015 Bilim Felsefesi ve Etiği Seçmeli 2 1 0 6
2 9301245062015 Eleştirel Değerlendirme ve Kanıta Dayalı Tıp Seçmeli 2 1 0 6
3 9301245072015 Epidemiyolojide Veri Kaynakları ve Araçları Seçmeli 2 1 0 6
4 9301245082015 Klinik Epidemiyoloji Seçmeli 2 1 0 6
5 9301245092015 Bilimsel Makale Okuma Uygulamaları Seçmeli 2 1 0 6
6 9301245102015 Kronik Hastalık Epidemiyolojisi Seçmeli 2 1 0 6
7 9301245122015 Sağlık Hizmet Araştırmaları Seçmeli 2 1 0 6
8 9301245142015 Çevre Epidemiyolojisi Seçmeli 2 1 0 6
9 9301245162015 Bulaşıcı Hastalık Epidemiyolojisi Seçmeli 2 1 0 6
10 9301245182015 İşçi Sağlığı ve Yaralanma Epidemiyolojisi Seçmeli 2 1 0 6
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr