Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Kronik Hastalıklar - Diyabet Destek - Tezli Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Diyabet yönetimi alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme,öğrenmeyi yönlendirebilme
2Diyabet yönetimi alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
3Diyabet yönetimi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri paylaşabilme
4Diyabet yönetimi alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini,disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme
5Lisans yeterliklerine dayalı olarak, diyabet yönetimi alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
6 Diyabet yönetimi alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme
7Diyabet yönetimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri davranışa dönüştürebilme
8Diyabet yönetimi alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme
9Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
10Diyabet yönetimi alanındaki uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
11Diyabet yönetimi alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda liderlik yapma
12Diyabet yönetimi alanı ile ilgili konularda uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
00000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308035012013 Diyabete Giriş Zorunlu 2 0 0 6
2 9308035052018 Psikopatoloji I (Çocuk ve Adölesan) Zorunlu 2 0 0 3
3 9308035042018 Psikopatoloji II (Erişkin) Zorunlu 2 0 0 3
4 930803SEÇ.YL1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 14
Toplam 6 0 0 26
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308035032018 Diyabette Tedavi ve İzlem I Zorunlu 2 2 0 4
2 9308035292018 Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Etik Zorunlu 2 2 0 4
3 930803SEÇ.YL2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 10
4 SBEYLSEM500 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 4 4 0 24
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ501 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD501 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ502 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD502 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308035022018 DM Öz Bakım Eğitimi Seçmeli 2 0 0 2
2 9308035062015 Diyabette Evde Bakım ve Palyatif Bakım Seçmeli 2 0 0 4
3 9308035092013 Diyabet Teknoloji ve Bilişim Seçmeli 2 0 0 4
4 9308035122012 Diyabet Tıbbi Beslenme Seçmeli 2 0 0 4
5 9308035132012 Diyabette Fiziksel Aktivite Seçmeli 2 0 0 4
6 9308035142012 Bilim Felsefesi Seçmeli 2 0 0 2
7 9308035162018 Dm VE Komplikasyonlar Seçmeli 2 0 0 4
8 9308035192018 Diyabet ve Gebelik Seçmeli 2 0 0 2
9 9308035202018 Çocuk ve Adölesanda Diyabet Seçmeli 2 0 0 2
10 9308035222018 Sağlıkta Yaşam Kalitesi Seçmeli 2 0 0 2
11 9308035232018 Program ve İş Yönetimi-Sağlık Ekonomisi,Yöneticilik, Maliyet Etkinlik Seçmeli 2 0 0 2
12 9308035242018 Eğitim Becerileri Seçmeli 2 0 0 2
13 9308035252018 Spor ve Diyabet Seçmeli 2 0 0 2
14 9308035262018 Geriatri ve Diyabet Seçmeli 2 0 0 2
15 9308035302018 Diyabette Korunma,Erken Tanı ve Tedavi Seçmeli 2 0 0 2
16 9308035312018 Diyabet Kampları Seçmeli 1 2 0 3
17 9308035322012 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik Seçmeli 3 0 0 4
18 9308035332018 Diyabetes Mellituslu Diyaliz Hastasına Yaklaşım Seçmeli 2 0 0 2
19 9308035342013 Sağlık Eğitimi Seçmeli 2 0 0 2
20 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Seçmeli 2 0 0 3
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308035022018 DM Öz Bakım Eğitimi Seçmeli 2 0 0 2
2 9308035062015 Diyabette Evde Bakım ve Palyatif Bakım Seçmeli 2 0 0 4
3 9308035092013 Diyabet Teknoloji ve Bilişim Seçmeli 2 0 0 4
4 9308035122012 Diyabet Tıbbi Beslenme Seçmeli 2 0 0 4
5 9308035132012 Diyabette Fiziksel Aktivite Seçmeli 2 0 0 4
6 9308035142012 Bilim Felsefesi Seçmeli 2 0 0 2
7 9308035162018 Dm VE Komplikasyonlar Seçmeli 2 0 0 4
8 9308035192018 Diyabet ve Gebelik Seçmeli 2 0 0 2
9 9308035202018 Çocuk ve Adölesanda Diyabet Seçmeli 2 0 0 2
10 9308035222018 Sağlıkta Yaşam Kalitesi Seçmeli 2 0 0 2
11 9308035232018 Program ve İş Yönetimi-Sağlık Ekonomisi,Yöneticilik, Maliyet Etkinlik Seçmeli 2 0 0 2
12 9308035242018 Eğitim Becerileri Seçmeli 2 0 0 2
13 9308035252018 Spor ve Diyabet Seçmeli 2 0 0 2
14 9308035262018 Geriatri ve Diyabet Seçmeli 2 0 0 2
15 9308035302018 Diyabette Korunma,Erken Tanı ve Tedavi Seçmeli 2 0 0 2
16 9308035312018 Diyabet Kampları Seçmeli 1 2 0 3
17 9308035322012 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik Seçmeli 3 0 0 4
18 9308035332018 Diyabetes Mellituslu Diyaliz Hastasına Yaklaşım Seçmeli 2 0 0 2
19 9308035342013 Sağlık Eğitimi Seçmeli 2 0 0 2
20 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Seçmeli 2 0 0 3
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr