Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı - Kan Bankacılığı - Tezsiz Yüksek Lisans ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları


Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9308065012014 Kan Bağışçısı Kazanım Programları ve Bağışçı Seçimi, Bağışçı Güvenliği, Flebotomi ve Prodüktiv Hemaferez Zorunlu 1 10 0 10
2 9308065032014 Kan Bankacığında Hasta Güvenliği ve Mikrobiyolojik Tarama Testleri Zorunlu 1 4 0 8
3 9308065022014 Kan Komponent Üretimi, Saklanması ve Nakli Zorunlu 1 2 0 8
4 930806SEÇ.TEZSİZYL1 SEÇMELİ DERSLER 1 Seçmeli - - - 4
Toplam 3 16 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBE.DPR Dönem Projesi Zorunlu 0 0 0 10
2 9308065062014 Hemovijilans, Kan Bankacılığında Kalite Güvencesi, Standartlar, İdari Mevzuat, Tutulması Gerekli Kayıtlar ve Denetim Zorunlu 1 4 0 3
3 9308065042014 Kan Grup Antijenleri, Kan Gruplarının Saptanması ve Transfüzyon Öncesi Uygunluk Testleri Zorunlu 1 6 0 8
4 9308065052014 Kanın Klinik Kullanımında Kan Bankasının Rolü, Transfüzyonun Riskleri ve Transfüzyon Yan Etkilerinde Kan Bankası Tutumu Zorunlu 1 6 0 8
5 930806SEÇ.TEZSİZYL2 SEÇMELİ DERSLER 2 Seçmeli - - - 1
Toplam 3 16 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr