Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Yüksek Lisans Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Fizyoloji - Tezli Yüksek LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Doğru kaynaklara erişim, doğru sayıltı kurgulama becerileri ile eleştirel bakış açısı edinebilme, nedensellik ve eşseyirlilik sorgulamalarını özümleyebilme ve benimseyebilme
2Canlı organizmanın en yalından (prokaryot) en karmaşık (çoğul organ sistemli ökaryot) olanına kadar ortak-temel ve kendi türüne özgü işlevlerini ayırd edebilme, tanımlayabilme
3Canlıda, özellikle insanda yapı-işlev-davranış bağıntılarını ve bunların etkileşimlerini tanıma ve tanımlayabilme; canlı / insan-çevre etkileşimini kavrayabilme, sorgulayabilme ve çözümleyebilme; edindiği bulgu, sonuç ve deneyimleri başta insan olmak üzere, tüm canlılar ve doğa yararına kullanma amacını benimseyebilme
4Canlıda, özellikle insanda temel kontrol sistemleri olarak bilinen sinir, endokrin ve bağışıklık sistemlerini molekül, hücre, doku, organ ve organ sistemi düzeyinde irdeleyebilme, bütünsel anlayışla kavrayarak, etkileşim ve eşgüdümlerini yorumlayabilme; hiyerarşik bağlamda, kontrol sistemlerinin yönetimindeki diğer organ sistemlerinin temel görev ve katkılarını, gerek kendi içlerinde, gerekse tüm organizma düzeyinde evrimsel ve gelişimsel plastisite gerçekleri ışığında açıklayabilme
5In-vivo, in-vitro, ex-vivo gözlem, deney ve yordamalarını amaca uygun şekilde, gerçeğe en yakın paradigmalar çerçevesinde, gerek tıbbi, gerekse deneysel etik temelinde yürütebilme ve yorumlama; en uygun parametreleri belirleyerek, en güvenilir ve geçerli veri edinme ve işleme (istatistiksel değerlendirme) becerilerini kazanabilme
6Farklı disiplin ve mesleklerden takım, akran, alt ve üst elemanlar, öğrenciler ve genelde tüm toplumla bilgi, beceri ve kaynakları paylaşarak iletişebilme, sunum, yayım, farkındalık eğitimi fırsatlarını iyi kullanarak, araştırmaların katma değerini artırarak bilimsel etkinliklerini geliştirerek sürdürebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301085012013 Fizyoloji 1 (Hücre, Mebran,Kas,Homeostaz ve Kontrol sistemleri) Zorunlu 3 0 0 8
2 9301085032013 Fizyoloji 2 (Solunum, Dolaşım,Kan ve immun Sistem) Zorunlu 3 0 0 8
3 9301085052013 Fizyoloji 3 (Sindirim, Metabolizma,Boşaltım Fizyolojisi) Zorunlu 3 0 0 8
4 930108SEÇ.YL1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 6
Toplam 9 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 930108SEÇ.YL2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 21
3 SBEYLSEM500 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 2 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ501 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD501 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEYLTEZ502 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 26
2 SBEYLUAD502 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 0 0 0 30
 
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301085022014 Deneysel Araştırmalara Giriş ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 6
2 9301085062013 Sinir Sistemi ve Duyu Fizyolojisi Seçmeli 3 0 0 8
3 9301085082013 Endokrin ve Üreme Sistemi Fizyolojisi Seçmeli 2 0 0 8
4 9301085092013 Sindirim Sistemi Fizyolojisi ve Metabolizma Seçmeli 2 0 0 8
5 9301085102013 Solunum ve Boşaltım Fizyolojisi Seçmeli 2 0 0 8
6 9301085112013 Kan, İmmun Sistem ve Dolaşım Sistemi Seçmeli 2 0 0 8
7 9301085122013 Kas Kasılmasının Moleküler Mekanizmaları Seçmeli 2 0 0 6
8 9301085132013 Nöroendokrin Fizyoloji Seçmeli 2 0 0 6
9 9301085142013 Davranışsal Sinirbilim Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 6
10 9301085152013 Moleküler Araştırma Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 6
11 9301085162013 Hücre / Doku Kültürü Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 6
12 9301085172013 Kök Hücre Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 6
13 9301085192016 Tıbbi Fizyoloji Seçmeli 4 0 0 12
14 9301085202018 Karşılaştırmalı Fizyoloji Seçmeli 3 0 0 6
15 9301085212018 Beslenme, Metabolizma ve Enerji Dengesinin Düzenlenmesi Seçmeli 3 0 0 6
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301085022014 Deneysel Araştırmalara Giriş ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 6
2 9301085062013 Sinir Sistemi ve Duyu Fizyolojisi Seçmeli 3 0 0 8
3 9301085082013 Endokrin ve Üreme Sistemi Fizyolojisi Seçmeli 2 0 0 8
4 9301085092013 Sindirim Sistemi Fizyolojisi ve Metabolizma Seçmeli 2 0 0 8
5 9301085102013 Solunum ve Boşaltım Fizyolojisi Seçmeli 2 0 0 8
6 9301085112013 Kan, İmmun Sistem ve Dolaşım Sistemi Seçmeli 2 0 0 8
7 9301085122013 Kas Kasılmasının Moleküler Mekanizmaları Seçmeli 2 0 0 6
8 9301085132013 Nöroendokrin Fizyoloji Seçmeli 2 0 0 6
9 9301085142013 Davranışsal Sinirbilim Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 6
10 9301085152013 Moleküler Araştırma Yöntemleri Seçmeli 2 2 0 6
11 9301085162013 Hücre / Doku Kültürü Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 6
12 9301085172013 Kök Hücre Uygulamaları Seçmeli 2 2 0 6
13 9301085192016 Tıbbi Fizyoloji Seçmeli 4 0 0 12
14 9301085202018 Karşılaştırmalı Fizyoloji Seçmeli 3 0 0 6
15 9301085212018 Beslenme, Metabolizma ve Enerji Dengesinin Düzenlenmesi Seçmeli 3 0 0 6
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr