Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarla Bitkileri - Tarla Bitkileri - Yüksek Lisans Dereceli DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ziraat mühendisliği problemlerine uygulayabilme
2Tarla Bitkileri Anabilim Dalının çalışma alanlarına giren konularda ortaya çıkan problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisi
3Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci tasarlayabilme, deneme yapma ve çözümleyebilme, sonuçları yorumlama becerisi
4Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik çözümlerinin özellikle tarım ve çevre sorunlarına katkılarını değerlendirebilme
5Tarla bitkileri alanında kalite, verimlilik ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla ulusal ve uluslar arası ölçekte bilgi üreterek bilime katkıda bulunma becerisi
6Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
7Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanma
8Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme
9Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme
10Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
0000000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102096272018 Bilimsel Araştırma ve Yayında Etik Zorunlu 3 0 0 7
2 9102096112016 Kültür Bitkilerinde Büyüme ve Gelişme Olayları Zorunlu 2 0 0 7
3 TAB-SG-DOK-G Tarla Bitkileri Seçmeli Grubu Doktora Güz Seçmeli - - - 23
Toplam 5 0 0 37
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRSEM1 Seminer I Zorunlu 1 0 0 6
2 TAB2014-SG-DOK-B TAB2014-SG-DOK-B Seçmeli - - - 16
Toplam 1 0 0 22
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 16
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
3 FENDRYET790 Yeterlilik Zorunlu 0 0 0 9
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRSEM2 Seminer II Zorunlu 1 0 0 6
2 DRTEZ694 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 19
3 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 1 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
Tarla Bitkileri Seçmeli Grubu Doktora Güz
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102095101998 Boya Bitkileri Seçmeli 2 1 0 8
2 9102095121998 Aromatik Bitkiler Seçmeli 2 3 0 8
3 9102096012002 Bitki Islahının Moleküler İlkeleri Seçmeli 2 2 0 8
4 9102096022016 Özel Ürün Fizyolojisi Seçmeli 3 0 0 0
5 9102096032002 Otlak Sosyolojisi Seçmeli 2 2 0 8
6 9102096052005 Çayır ve Mera Ekolojisi Seçmeli 3 0 0 8
7 9102096131998 Agronomide Toprak Hazırlığı Seçmeli 1 1 0 7
8 9102096151998 Bitki Genetik Kaynakları Seçmeli 3 0 0 8
9 9102096172007 Tarla Bitkilerinin Evrimi Seçmeli 3 0 0 8
10 9102096192018 Örtü Bitkileri Kültürü Seçmeli 3 0 0 8
11 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
12 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
TAB2014-SG-DOK-B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102096022017 Özel Ürün Fizyolojisi Seçmeli 3 0 0 8
2 9102096042016 Bitkilerde Üreme ve Üretim Teknikleri Seçmeli 3 1 0 8
3 9102096082001 Doku Kültürü Seçmeli 3 2 0 8
4 9102096102002 Bitkilerde Mukavemet Islahının Esasları Seçmeli 3 0 0 8
5 9102096122014 Bitki Islahında Biyometrik-Genetik Uygulamalar Seçmeli 2 2 0 8
6 9102096142005 Tohumluk Tekniği Seçmeli 3 0 0 8
7 9102096161998 Tütün ve Teknolojisi Seçmeli 3 1 0 8
8 9102096202001 Biyolojik Araştırmalar İçin Bilgisayar Paketleri Seçmeli 2 2 0 8
9 9102096242016 Yem Bitkileri Değerlendirme Tekniği Seçmeli 3 0 0 8
10 9102096261998 Yapay Çayır-Mera Tekniği Seçmeli 3 1 0 8
11 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
12 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr