Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Zootekni - Yemler ve Hayvan Besleme - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 1955 yılında Ziraat Fakültesi’nin kuruluşu ile birlikte çalışmalarına başlamıştır. Kuruluşunda Zootekni Kürsüsü olarak yapılanan bölüm "Hayvan Yetiştirme ve Islahı” ile "Yemler ve Hayvan Besleme” kürsülerinden oluşmuştur. 1975 yılında "Zootekni Bölümü" adını almış ve "Hayvan Yetiştirme ve Su Ürünleri” ile "Yemler ve Hayvan Besleme” olmak üzere ili kürsü ile çalışmalarını sürdürmüştür. 1982 yılından sonra Zootekni Bölümü “Hayvan Yetiştirme” "Yemler ve Hayvan Besleme” ile "Biyometri ve Genetik” Anabilim Dallarını içerek şekilde yeniden yapılandırılmıştır. Halen bu üç Anabilim Dallı ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kazanılan Derece
Bilim Doktoru
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programlarına kabul ve kayıt koşulları “EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ” nde belirtilmiştir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yüksek öğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı doktora programından yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulünde “EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ” esas alınır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora eğitim programının Yeterlilik Koşulları ve Kuralları “EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ”nin ilgili maddesinde belirtilmiştir.
Program Profili
Yemler ve Hayvan Besleme Bilim Dalı, ekonomik öneme sahip hayvanların beslenmesi ve yem konularını içeren bir bilim dalıdır. Amacı; çiftlikten sofraya sağlıklı hayvansal gıda üretimi ile toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi için nitelikli araştırmalar yapmak, yeterli bilgi ve beceriye sahip, mesleğin evrensel niteliklerini taşıyan, Zooteknist Bilim Doktoru yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Doktora programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Doktora Diplomasını almaya hak kazanarak Bilim Doktoru ünvanını alırlar. Doktor ünvanına sahip Ziraat Mühendisleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarımsal araştırma enstitüleri, tarımsal amaçlı kooperatifler, banka ve belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma imkanına sahiptirler. Ayrıca, kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yetiştirilmesi, beslenmesi ve ıslahı alanında faaliyet gösteren özel sektör işletmelerinde de Zooteknist Ziraat Mühendisleri istihdam edilmektedir. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlarımız farklı üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik kadro olanaklarından da yararlanabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar yurt içinde veya dışında yüksek öğretim kurumlarındaki akademik veya kamu kuruluşlarının araştırma birimlerindeki ilgili kadrolara başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Doktora derslerine ilişkin ölçme ve değerlendirme “EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ” ndeki usul ve esaslara göre yapılır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklanmıştır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Hülya ÖZELÇAM (Bilim Dalı Başkanı), Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 35100 Bornova-İzmir, Tel: (232) 311 14 50, Faks: (232) 388 18 67, e-mail: hulya.ozelcam @ege.edu.tr, web : http://agr.ege.edu.tr/zootekni
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde araştırma, uygulama ve üretim amaçlı olarak bulunan tesisler: Kanatlı Araştırma ve Uygulama Birimi, Büyükbaş Araştırma ve Uygulama Birimi, Küçükbaş Araştırma ve Uygulama Birimi, Yem Birimi. Bölümümüzde bu tesislerin yanısıra, hayvansal ürün ve yemlerin fiziksel, kimyasal veya biyolojik analizlerinin yapıldığı çeşitli laboratuvarlar da mevcuttur. Bunlar: Kimyasal Analiz Laboratuvarı, Fizyoloji ve Genetik Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Et-Süt ve Yumurta Analiz Laboratuvarı, Sperma Üretim ve Analiz Laboratuvarı, Biyolojik Analiz Laboratuvarı, Arıcılık Laboratuvarı.

Program Çıktıları
1Yüksek lisans derecesi yeterlilikleri üzerine, “Yemler ve Hayvan Besleme” alanında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri geliştirme, derinleştirme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme becerisi,
2Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, yeni fikirleri analiz ve sentez etmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme becerisi,
3Alanında edindiği bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme,
4Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı geliştirme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulama; özgün bir çalışmayı gerçekleştirebilme becerisi,
5Alanı ile ilgili özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunma,
6Alanı ile ilgili en az bir bilimsel çalışmayı ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayabilme,
7Sorunların çözümlenmesini gerektiren durumlarda liderlik yapabilme becerisi,
8Farklı bilgileri bütünleştirerek eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme becerisi,
9Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirme,
10Uzmanlık alanıyla ilişkili sosyal ilişkileri ve bunlara ait normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme ve geliştirebilme becerisi,
11Uzmanlık alanı ile ilgili bilgileri ulusal veya uluslararası topluluk içerisinde aktarabilme ve tartışabilme becerisi,
12Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme becerisi,
13Uzmanlık alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel gelişmeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilme,
14 Uzmanlık alanı ile ilgili sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme,
15Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan bilimsel, toplumsal, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunma ve bu değerlerin gelişimini destekleme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
000000000000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9102116452018 Araştırma ve Yayın Etiği Zorunlu 2 0 0 6
2 9102116032013 Beslenme Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 8
3 ZOT-SG-DOK-G Zootekni Seçmeli Grubu Doktora Güz Seçmeli - - - 22
Toplam 5 0 0 36
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRSEM1 Seminer I Zorunlu 1 0 0 6
2 ZOT-SG-DOK-B Zootekni Seçmeli Grubu Doktora Bahar Seçmeli - - - 24
Toplam 1 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 16
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
3 FENDRYET790 Yeterlilik Zorunlu 0 0 0 9
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4
2 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6
3 DRTEZ693 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
4 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 6 2 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRSEM2 Seminer II Zorunlu 1 0 0 6
2 DRTEZ694 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 19
3 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 1 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr