Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Biyomedikal Teknolojiler - İleri Biyomedikal Teknolojileri Ortak Doktora Prog.(Lis. Dereceli)(DEÜ ile)Program Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Biyomedikal teknolojiler alanında sanayii odaklı tasarım hizmetini, teoriden uygulamaya kadar, nitelikli bir şekilde verebilmek.
2Biyomedikal teknolojiler alanında karşılaşılan problemleri çözmek için deney tasarlama, elde edilen sonuçları değerlendirme ve yorumlama bilgisine sahip olmak.
3Biyomedikal teknolojiler alanındaki sanayii uygulamalarında yerel ve küresel etkilerin bilincinde olmak.
4Yaratıcı bir bakış açısına sahip olmak ve bunu yeni ürünler araştırma ve geliştirmesinde uygulamak.
5Sağlık, sosyal ve çevresel konularda bilinçli olmak ve mühendislik çözümlerinde etik bir yaklaşım benimsemek.
6İnsan odaklı bir tasarım için gereken standartları, normları ve yönetmelikleri bilmek ve uygulayabilmek.
7Değişen dünyada ortaya çıkan gelişmeleri takip edebilmek için hayat boyu öğrenme yeteneğine sahip olmak ve elde ettiği yeni fikir ve yöntemleri biyomedikal teknolojilerin sanayii uygulamalarının gelişiminde kullanmak.
8Meslektaşları ile yazılı ve sözlü iletişim kurmak ve İngilizce yabancı dil bilgisini etkili kullanarak biyomedikal teknolojileri alanındaki yeni gelişmeleri takip edebilmek.
9Biyomedikal teknolojiler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanmak.
10Biyomedikal teknolojiler alanında belli bir konuda derinliğine araştırmalar yapabilecek yetileri kazanmak.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678910
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BMT601 Biyomedikal Teknolojiler ve Sanayi İlişkisi Zorunlu 2 0 0 5
2 BMT605 Biyomedikal Teknolojilerde Özel Konular Zorunlu 0 0 0 3
3 BMT603 Introduction to Biomedical Technologies Zorunlu 3 0 0 6
4 İBMT-SG-DR-G İleri Biyomedikal Teknolojiler SG DR GÜZ Seçmeli - - - 12
5 BMT602 Sanayi Rotasyonu Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 5 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BMT5020 Bioethics Zorunlu 2 0 0 4
2 BMT605 Biyomedikal Teknolojilerde Özel Konular Zorunlu 0 0 0 3
3 İBMT-SG-DR-B İleri Biyomedikal Teknolojiler SG DR BAHAR Seçmeli - - - 19
4 BMT602 Sanayi Rotasyonu Zorunlu 0 0 0 4
Toplam 2 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 0
2 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 0
3 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
4 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 6 2 0 20
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRSEM1 Seminer I Zorunlu 1 0 0 6
2 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 19
3 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 1 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRSEM2 Seminer II Zorunlu 1 0 0 6
2 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 19
3 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 1 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
İleri Biyomedikal Teknolojiler SG DR GÜZ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BYM0545 Biomedical Neuroscience Seçmeli 3 0 0 0
2 BYM545 Biyomedikal Sinirbilim Seçmeli 3 0 0 0
3 BYM631 Gen Terapisi Seçmeli 2 0 0 0
4 BYM637 Kanser Moleküler Biyolojisi Seçmeli 2 0 0 0
5 CSE5001 Human-Computer Interaction Seçmeli 3 0 0 0
6 CSE5061 Text Based Information Retrieval Seçmeli 3 0 0 0
7 EEE5069 Adaptive Filter Theory Seçmeli 3 0 0 0
8 EEE5073 Statistical Pattern Recognition Seçmeli 3 0 0 0
9 EEE5095 Physiology for Engineers Seçmeli 3 0 0 0
10 EEE5105 HRV Analysis Seçmeli 2 2 0 0
11 EEE5501 Linear System Theory I Seçmeli 3 0 0 0
12 MAT5001 Applied Mathematics Seçmeli 3 0 0 0
13 MAT5002 Numerical and Approximate Methods Seçmeli 3 0 0 0
14 NNE5005 Nanobiyosensörler Seçmeli 3 0 0 0
15 NÜK507 Medikal Görüntüleme Yöntemleri I Seçmeli 2 2 0 0
16 NÜK511 Sağlık Fiziği Seçmeli 3 0 0 0
17 SBE601 Membranlardan Geçiş ve Sinyal İletimi Seçmeli 1 0 0 0
18 SBE602 Deneysel Araştırma Verilerinin Kaydı ve Sunumu Seçmeli 1 1 0 0
19 STA5021 Statistical Software in Data Analysis Seçmeli 2 2 0 0
20 STA5069 Bio-Statistics Seçmeli 3 0 0 0
İleri Biyomedikal Teknolojiler SG DR BAHAR
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BYM612 Fiziksel Hücre Ayırma Teknikleri Seçmeli 2 0 0 0
2 BYT5018 Bionanotechnology Seçmeli 3 0 0 0
3 CSE5066 Multimedia Information Retrieval Seçmeli 3 0 0 0
4 CSE5072 Data Mining and Knowledge Discovery Seçmeli 3 0 0 0
5 EEE5030 Neural Networks for Signal Processing Seçmeli 3 0 0 0
6 EEE5076 Biomedical Signal Processing Seçmeli 3 0 0 0
7 EEE5088 Biomedical Instrumentation Seçmeli 3 0 0 0
8 EEE5106 Magnetic Resonance Imaging Seçmeli 3 0 0 0
9 EÜN0614 Cytotoxicity and Biocompatibility Testing Seçmeli 3 0 0 0
10 KIM5044 Biyoinformatik Seçmeli 3 0 0 0
11 MME5028 Nanotechnology Seçmeli 3 0 0 0
12 MME5052 Polymeric Biomaterials Seçmeli 3 0 0 0
13 SBE512 Kök Hücre Görüntüleme Teknikleri Seçmeli 2 2 0 0
14 SBE6052 Biyomedikal İşletmeciliği Seçmeli 2 0 0 0
15 TKS5016 Fonksiyonel Tekstiller Seçmeli 3 0 0 0
16 TKS5020 Akıllı Giysi Teknolojileri Seçmeli 3 0 0 0
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr