Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Fen Bilimleri Enstitüsü - Matematik - Bilgisayar Bilimleri - Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
2Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
3Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
4Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
5Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
6Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
7Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
8Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
9Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
10Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
11Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
12Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
13Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
14Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
15Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
0000000
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9101076892018 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Zorunlu 2 0 0 6
2 MAT-SG-DOK-G Matematik Seçmeli Grubu DOK Güz Seçmeli - - - 30
Toplam 2 0 0 36
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9101076482015 Algoritmaların Matematiksel Analizi ve Tasarımı II Zorunlu 3 0 0 12
2 MAT-SG-DOK-B Matematik Seçmeli Grubu DOK Bahar Seçmeli - - - 18
Toplam 3 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MAT-BİLG-SG-DR-G MAT-BİLG-SG-DR-G Seçmeli - - - 24
2 FENDRSEM1 Seminer I Zorunlu 1 0 0 6
Toplam 1 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9101076482015 Algoritmaların Matematiksel Analizi ve Tasarımı II Zorunlu 3 0 0 12
2 MAT-BİLG-SG-DR-B MAT-BİLG-SG-DR-B Seçmeli - - - 18
Toplam 3 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 16
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
3 FENDRYET790 Yeterlilik Zorunlu 0 0 0 9
Toplam 0 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FENDRSEM2 Seminer II Zorunlu 1 0 0 6
2 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 1 0 0 36
 
9. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
10. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
Matematik Seçmeli Grubu DOK Güz
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9101076112001 Matematiksel Modellemede Graf Teori Teknikleri Seçmeli 3 0 0 8
2 9101076332014 Yönlü Graflar Seçmeli 3 0 0 8
3 9101076652009 Optimizasyon Problemlerinin Çözümünde Yapay Zeka Teknikleri I Seçmeli 3 0 0 8
4 9101076712010 Kriptografide Sayı-Kuramsal Algoritmalar Seçmeli 3 0 0 8
5 9101076832014 Bilgisayar Bilimlerinde Graflar Seçmeli 3 0 0 8
6 9101076852014 Bilgisayar Bilimlerinde Graf Teori Uygulamaları I Seçmeli 3 0 0 8
7 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
8 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Matematik Seçmeli Grubu DOK Bahar
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9101076482015 Algoritmaların Matematiksel Analizi ve Tasarımı II Seçmeli 3 0 0 8
2 9101076522002 Sayılabilir Graflar Seçmeli 3 0 0 8
3 9101076582014 Bilgisayar Bilimlerinde Graf Teori Uygulamaları II Seçmeli 3 0 0 8
4 9101076602009 Sonsuzluk Aritmetiği ve Bilgisayarı Seçmeli 3 0 0 8
5 9101076662014 Graflarda Koşullu Birleştirilmişlik Seçmeli 3 0 0 8
6 9101076682009 Optimizasyon Problemlerinin Çözümünde Yapay Zeka Teknikleri-II Seçmeli 3 0 0 8
7 9101076702006 Yapay Sinir Ağlarının Matematiksel Temelleri Seçmeli 3 0 0 8
8 9101076902016 Graflarda Etiketleme ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 8
MAT-BİLG-SG-DR-G
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9101076112001 Matematiksel Modellemede Graf Teori Teknikleri Seçmeli 3 0 0 8
2 9101076332014 Yönlü Graflar Seçmeli 3 0 0 8
3 9101076652009 Optimizasyon Problemlerinin Çözümünde Yapay Zeka Teknikleri I Seçmeli 3 0 0 8
4 9101076712010 Kriptografide Sayı-Kuramsal Algoritmalar Seçmeli 3 0 0 8
5 9101076832014 Bilgisayar Bilimlerinde Graflar Seçmeli 3 0 0 8
6 9101076852014 Bilgisayar Bilimlerinde Graf Teori Uygulamaları I Seçmeli 3 0 0 8
7 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
8 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
MAT-BİLG-SG-DR-B
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9101076482015 Algoritmaların Matematiksel Analizi ve Tasarımı II Seçmeli 3 0 0 8
2 9101076522002 Sayılabilir Graflar Seçmeli 3 0 0 8
3 9101076582014 Bilgisayar Bilimlerinde Graf Teori Uygulamaları II Seçmeli 3 0 0 8
4 9101076602009 Sonsuzluk Aritmetiği ve Bilgisayarı Seçmeli 3 0 0 8
5 9101076662014 Graflarda Koşullu Birleştirilmişlik Seçmeli 3 0 0 8
6 9101076682009 Optimizasyon Problemlerinin Çözümünde Yapay Zeka Teknikleri-II Seçmeli 3 0 0 8
7 9101076702006 Yapay Sinir Ağlarının Matematiksel Temelleri Seçmeli 3 0 0 8
8 9101076902016 Graflarda Etiketleme ve Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 8
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr