Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Tarih - Tarih - Lisans Derecesi ile Doktora ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları


Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201395012014 Tarihin Kaynakları I Zorunlu 3 0 0 6
2 TARİH-TARİH-LDR-SDG1 TARİH-TARİH-LDR-SDG1 Seçmeli - - - 24
Toplam 3 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201335462016 Araştırma Teknikleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 6
2 YLSEM590 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
3 9201395022014 Tarihin Kaynakları II Zorunlu 3 0 0 6
4 TARİH-TARİH-LDR-SDG2 TARİH-TARİH-LDR-SDG2 Seçmeli - - - 12
Toplam 6 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201396012014 Tarihin Kaynakları III Zorunlu 3 0 0 6
2 TARİH-TARİH-YL-SDG3 TARİH-TARİH-YL-SDG3 Seçmeli - - - 24
Toplam 3 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201335462017 Araştırma Teknikleri ve Etik (E) Zorunlu 3 0 0 3
2 DRSEM690 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
3 9201396022014 Tarihin Kaynakları IV Zorunlu 3 0 0 6
4 TARİH-TARİH-YL-SDG4 TARİH-TARİH-YL-SDG4 Seçmeli - - - 12
Toplam 6 0 0 27
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
2 SOSDRYET790 Yeterlilik Dersi Zorunlu 0 0 0 25
Toplam 0 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SOSDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
9. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
10. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
TARİH-TARİH-LDR-SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201395052014 Avrupa Tarihi I Seçmeli 3 0 0 6
2 9201395072014 Cumhuriyet Tarihi Arşiv Belgeleri I Seçmeli 3 0 0 6
3 9201395092014 Eski Batı Tarihine Giriş Seçmeli 3 0 0 6
4 9201395112014 Eski Önasyada Dil ve Yazı Seçmeli 3 0 0 6
5 9201395132014 Latince Gramer Seçmeli 3 0 0 6
6 9201395152014 Mezopotamya Uygarlığı Seçmeli 3 0 0 6
7 9201395172014 Moğollar ve Ardılları I Seçmeli 3 0 0 6
8 9201395192014 Osmanlı Devlet Teşkilatı-I Seçmeli 3 0 0 6
9 9201395212014 Osmanlı Paleografyası ve Diplomatiği-I Seçmeli 3 0 0 6
10 9201395232014 Pers İstilasına Kadar Eski Anadolu Uygarlığı Seçmeli 3 0 0 6
11 9201395252014 Roma Uygarlığı I Seçmeli 3 0 0 6
12 9201395272014 Siyasi Düşünce Tarihi I Seçmeli 3 0 0 6
13 9201395292014 Siyasi Tarih - 1 Seçmeli 3 0 0 6
14 9201395312014 Toplumsal Tarih Araştırmaları I Seçmeli 3 0 0 6
15 9201395332014 Türk Dış Politikası Seçmeli 3 0 0 6
16 9201395352014 Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluşu Seçmeli 3 0 0 6
17 9201395372014 Yerel Tarih Araştırmaları - 1 Seçmeli 3 0 0 6
18 9201395392014 Yunanca I Seçmeli 3 0 0 6
19 9201395412014 Osmanlı Devlet Deniz Ticareti-I Seçmeli 3 0 0 6
20 9201395432015 19. Yüzyıl Gündelik Hayatın Tarihi Seçmeli 3 0 0 6
21 9201395512015 Anadolu Türkmen Beylikleri I Seçmeli 3 0 0 6
TARİH-TARİH-LDR-SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201395042014 Anadolu Türkmen Beylikleri II Seçmeli 3 0 0 6
2 9201395062014 Avrupa Tarihi II Seçmeli 3 0 0 6
3 9201395082014 Cumhuriyet Tarihi Arşiv Belgeleri II Seçmeli 3 0 0 6
4 9201395102014 Eski Doğu Tarihi Seçmeli 3 0 0 6
5 9201395122014 Latince Gramer II Seçmeli 3 0 0 6
6 9201395142014 Moğollar ve Ardılları II Seçmeli 3 0 0 6
7 9201395162014 Osmanlı Devlet Teşkilatı-II (Taşra) Seçmeli 3 0 0 6
8 9201395182014 Osmanlı Devleti Deniz Ticareti-II Seçmeli 3 0 0 6
9 9201395202014 Osmanlı Paleografyası ve Diplomatiği-II Seçmeli 3 0 0 6
10 9201395222014 Önasyada Kronoloji Problemleri Seçmeli 3 0 0 6
11 9201395242014 Roma Uygarlığı II Seçmeli 3 0 0 6
12 9201395262014 Siyasi Düşünce Tarihi II Seçmeli 3 0 0 6
13 9201395282014 Siyasi Tarih II Seçmeli 3 0 0 6
14 9201395302014 Suriye-Filistin Tarihi Seçmeli 3 0 0 6
15 9201395322014 Toplumsal Tarih Araştırmaları II Seçmeli 3 0 0 6
16 9201395342014 Türk Yenileşme Tarihi Seçmeli 3 0 0 6
17 9201395362014 Türkiye Cumhuriyeti'nin Sosyal Meseleleri Seçmeli 3 0 0 6
18 9201395382014 Yerel Tarih Araştırmaları II Seçmeli 3 0 0 6
19 9201395402014 Yunanca II Seçmeli 3 0 0 6
20 9201395422015 19. Yüzyıl Gündelik Hayatın Tarihi II Seçmeli 3 0 0 6
TARİH-TARİH-YL-SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201395432015 19. Yüzyıl Gündelik Hayatın Tarihi Seçmeli 3 0 0 6
2 9201395452015 Roma Eyaletleri I Seçmeli 3 0 0 6
3 9201395472015 Roma Ordusu I Seçmeli 3 0 0 6
4 9201395492015 Latince Metin Okuma I Seçmeli 3 0 0 6
5 9201396032014 20. Yüzyılda Türkiye ve Büyük Güçler I Seçmeli 3 0 0 6
6 9201396052014 Altın Orda ve Türk Tatar Hanlıkları I Seçmeli 3 0 0 6
7 9201396072014 Cumhuriyet Dönemi Tarihçiliği Seçmeli 3 0 0 6
8 9201396092014 Eski Anadolu Dilleri-I Seçmeli 3 0 0 6
9 9201396112014 Eski Mısır Tarihi Seçmeli 3 0 0 6
10 9201396132014 Eski Önasyada Bilim ve Teknoloji Seçmeli 3 0 0 6
11 9201396152014 Hitit Devrinde Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası Seçmeli 3 0 0 6
12 9201396172014 İmparatorluktan Cumhuriyete Siyasal Akımları-I Seçmeli 3 0 0 6
13 9201396192014 Osmanlı Arşiv Belgeleri Seçmeli 3 0 0 6
14 9201396212014 Osmanlı Rus İlişkileri Seçmeli 3 0 0 6
15 9201396232014 Osmanlı Tarihi-I Seçmeli 3 0 0 6
16 9201396252014 Türk Basın Tarihi-I Seçmeli 3 0 0 6
17 9201396272014 Türkiye'de Fikir Hareketleri Seçmeli 3 0 0 6
18 9201396292014 Türkiye'nin Demokrasi Tarihi Seçmeli 3 0 0 6
19 9201396312014 XIX. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları-I Seçmeli 3 0 0 6
20 9201396332014 Yeniçağda Akdeniz Dünyası-I Seçmeli 3 0 0 6
TARİH-TARİH-YL-SDG4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201395422015 19. Yüzyıl Gündelik Hayatın Tarihi II Seçmeli 3 0 0 6
2 9201395442015 Roma Eyaletleri II Seçmeli 3 0 0 6
3 9201395462015 Roma Ordusu II Seçmeli 3 0 0 6
4 9201395482015 Latince Metin Okuma II Seçmeli 3 0 0 6
5 9201396042014 20. Yüzyılda Türkiye ve Büyük Güçler II Seçmeli 3 0 0 6
6 9201396062014 Altın Orda ve Türk Tatar Hanlıkları II Seçmeli 3 0 0 6
7 9201396082014 Cumhuriyet Devri İktisat Tarihi Seçmeli 3 0 0 6
8 9201396102014 Epigrafi Seçmeli 3 0 0 6
9 9201396122014 Eski Anadolu Dilleri-II Seçmeli 3 0 0 6
10 9201396142014 Eski Önasya'da Askerlik Kurumu Seçmeli 3 0 0 6
11 9201396162014 Eski Önasya'da Ekonomik Faaliyetler Seçmeli 3 0 0 6
12 9201396182014 Eski Önasya'da Ticaret Seçmeli 3 0 0 6
13 9201396202014 İmparatorluktan Cumhuriyete Siyasal Akımları-II Seçmeli 3 0 0 6
14 9201396222014 Osmanlı Arşiv Belgeleri-II Seçmeli 3 0 0 6
15 9201396242014 Osmanlı Rus İlişkileri-II Seçmeli 3 0 0 6
16 9201396262014 Osmanlı Tarihi-II Seçmeli 3 0 0 6
17 9201396302014 Tarihin Kaynakları Olarak Yazıtlar, Sikkeler ve Arkeolojik Buluntular Seçmeli 3 0 0 6
18 9201396322014 Türk Basın Tarihi-II Seçmeli 3 0 0 6
19 9201396342014 Cumhuriyet Dönemi Basını Seçmeli 3 0 0 6
20 9201396362014 Türk Milli Mücadelesinin Meseleleri Seçmeli 3 0 0 6
21 9201396382014 XIX. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları-II Seçmeli 3 0 0 5
22 9201396402014 Yeniçağda Akdeniz Dünyası-II Seçmeli 3 0 0 5
23 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
24 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr