Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Halkla İlişkiler ve Tanıtım - İletişim Araştırmaları - Lisans Derecesi ile Doktora ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Doktora
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları


Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203065192016 Türkçe Akademik Yazım Teknikleri ve Raporlama Zorunlu 2 0 0 3
2 iletişim_araşt_2016 iletişim_araşt_2016_sdg1 Seçmeli - - - 18
3 9203065032015 Türkçe Nicel İletişim Araştırmaları Zorunlu 3 0 0 3
4 9203065212016 Türkçe Nitel İletişim Araştırmaları ve Etik (E) Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 7 0 0 27
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203065302015 Türkçe Araştırma Projesi Zorunlu 3 0 0 3
2 9203075242016 Türkçe Araştırma Verilerinin Bilgisayar Ortamında Analizi Zorunlu 2 0 0 3
3 HİT.İLE.ARŞ.DR.SDG2 Halkla İlişkiler İletişim Araştırmaları DR SDG2 Seçmeli - - - 18
4 9203075222016 Türkçe Örnekleme Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 7 0 0 27
 
3. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203095232016 Türkçe Araştırma Teknikleri ve Etik(E) Zorunlu 2 0 0 5
2 iltişim_arş_doktora iltişim_arş_doktora_16_sdg1 Seçmeli - - - 15
3 9203066172017 Nicel Veri Toplama ve Analizi Zorunlu 2 0 0 5
4 9203066152017 Türkçe Uygulamalı Saha Araştırmaları - 1 Zorunlu 2 0 0 5
Toplam 6 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 iltişim_arş_dok.bahr iltişim_arş_dok.bahr_sdg2 Seçmeli - - - 15
2 9203066042017 Türkçe Nitel Veri Toplama ve Analiz Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 3
3 9203066122017 Türkçe Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Zorunlu 2 0 0 3
4 DRSEM690 Türkçe Seminer Zorunlu 0 0 0 6
5 9203066142017 Türkçe Uygulamalı Saha Araştırmaları - 2 Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 6 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRUAD691 İngilizce Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
2 SOSDRYET790 Türkçe Yeterlilik Dersi Zorunlu 0 0 0 25
Toplam 0 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SOSDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 İngilizce Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 İngilizce Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 İngilizce Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 İngilizce Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 İngilizce Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
iletişim_araşt_2016_sdg1
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203065012015 İletişim Araştırmaları Teorileri Seçmeli 3 0 0 7
2 9203065052016 Türkçe Gündem Araştırmaları Seçmeli 3 0 0 9
3 9203065072016 Türkçe Kurumsal İtibar Araştırmaları Seçmeli 3 0 0 9
4 9203065112016 Türkçe Pazar ve Pazarlama Araştırmaları Seçmeli 3 0 0 9
5 9203095252016 Türkçe Etkinlik Ölçümleme Seçmeli 3 0 0 9
Halkla İlişkiler İletişim Araştırmaları DR SDG2
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203075262017 Türkçe Toplumsal Eğilim Analizleri Seçmeli 3 0 0 7
2 9203075282016 Türkçe Elektronik ve Netnografik İletişim Araştırmaları Seçmeli 3 0 0 7
3 9203075302016 Türkçe Görsel Kültür ve İletişim Araştırmaları Seçmeli 3 0 0 7
4 9203075322016 Türkçe Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Seçmeli 3 0 0 7
5 9203075342016 Türkçe Makale Yazım Teknikleri Seçmeli 3 0 0 7
6 9203075362016 Türkçe Marka Araştırmaları Seçmeli 3 0 0 7
iltişim_arş_doktora_16_sdg1
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203066092017 Türkçe Medya ve İçerik Araştırmaları Seçmeli 3 0 0 5
2 9203066112017 Türkçe Büyük Veri ve Yeni Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 0 4
3 9203066192017 Türkçe Bilgisayar Aracılı İletişim Araştırmaları Seçmeli 3 0 0 5
iltişim_arş_dok.bahr_sdg2
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9203066082017 Türkçe Postpozitivist Metodoloji Seçmeli 3 0 0 5
2 9203066102017 Türkçe İleri Veri Analizleri ve Yapısal Eşitlik Modellemesi Seçmeli 3 0 0 5
3 9203066162017 Türkçe Uygulamalı Nitel Araştırmalar Seçmeli 3 0 0 5
4 9203066182017 Türkçe Bilimsel Yazım Seçmeli 3 0 0 5
5 9203066202017 Netrografik Araştırma Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 5
6 EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
7 EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr