Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - Pazarlama - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Pazarlama alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal bilgileri yorumlayabilmek
2Pazarlama alanındaki kuramsal değişimleri yorumlayabilmek
3Pazarlama alanıyla ilgili araştırmalarda yöntem ve becerilerde ustalık göstermek
4Pazarlama alanına yönelik araştırma sürecini bilimsel bakış açısıyla uygulamak
5Pazarlama alanında yapılan araştırmayı yorumlama yeteneğine sahip olmak
6Pazarlama alanına bilginin sınırlarını genişleten özgün araştırmalar ile bilime katkıda bulunmak
7Pazarlama alanındaki gelişmeler ışığında eleştirel analiz yapabilmek
8Yeni ve karmaşık fikirlerin değerlendirilmesini yapma becerisine sahip olmak
9Pazarlama uzmanlık alanı ile ilgili olarak alanındaki diğer bireylerle, daha geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile iletişim kurma yeteneğine sahip olmak
10Bölgesel ve küresel pazarlama konularını/sorunlarını tanımlayabilmek
11Bölgesel ve küresel pazarlama konularına/sorunlarına araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek
12Pazarlama alanındaki güncel uygulamaları takip edebilmek
13Pazarlama alanındaki güncel uygulamaları ve değişimleri kuramsal altyapı temelinde yorumlayabilmek
14Bilimsel etik değerlere sahip olmak
15Yeniliği ve yenilikçi çalışma prensiplerini uygulamaya koyabilmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204016012018 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik (E) Zorunlu 3 0 0 6
2 İŞLT.DOK.PAZ.SDG1 İşletme pazarlama Yükseklisans Derecesi ile Doktora SDG1 Seçmeli - - - 6
3 9204016032018 Pazarlama Kuramı Zorunlu 3 0 0 6
Toplam 9 0 0 18
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 İŞLT.DOK.PAZ.SDG2 İşletme pazarlama Yükseklisans Derecesi ile Doktora SDG2 Seçmeli - - - 20
2 9204016002018 Küresel Pazarlama Zorunlu 3 0 0 4
3 DRSEM690 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 6 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
2 SOSDRYET790 Yeterlilik Dersi Zorunlu 0 0 0 25
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SOSDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr