Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - Yönetim ve Organizasyon - Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora ProgramıProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları


Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204116012018 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 6
2 9204116032018 İleri Örgütsel Davranış Zorunlu 3 0 0 6
3 İŞLT-Yönt.Org.SDG1 İşletme Yönetim ve Organizasyon Doktora SDG1 Seçmeli - - - 6
Toplam 6 0 0 18
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204116002018 İleri Örgüt Kuramı Zorunlu 3 0 0 4
2 İŞLT-Yönt.Org.SDG2 İşletme Yönetim ve Organizasyon Doktora SDG2 Seçmeli - - - 20
3 DRSEM690 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 3 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
2 SOSDRYET790 Yeterlilik Dersi Zorunlu 0 0 0 25
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SOSDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 15
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 20
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
İşletme Yönetim ve Organizasyon Doktora SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204116052018 Yönetimin Felsefi Temelleri Seçmeli 3 0 0 6
2 9204116072018 Stratejik Yönetim Seçmeli 3 0 0 6
3 9204116092018 Sosyal Kuram Seçmeli 3 0 0 6
4 9204116132018 Çok Kültürlü Yönetim Çalışmaları Seçmeli 3 0 0 6
5 9204116152018 Örgütsel İletişim Seçmeli 3 0 0 6
6 9204116172018 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 0 6
7 9204116182019 Sosyal Psikoloji Seçmeli 3 0 0 6
8 9204116192018 Yönetim Tarihi Seçmeli 3 0 0 6
İşletme Yönetim ve Organizasyon Doktora SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204046082019 Organizasyon ve Yönetsel Davranış Yaklaşımları Seçmeli 3 0 0 0
2 9204046142019 Yönetim Bilimi ve Örgüt Çalışmalarında İleri Okumalar Seçmeli 3 0 0 0
3 9204116022018 Değişim Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
4 9204116042018 Eleştirel Yönetim Çalışmaları Seçmeli 3 0 0 0
5 9204116062018 Liderlik ve Yönetim Geliştirme Seçmeli 3 0 0 0
6 9204116082018 Toplumsal Cinsiyet ve Yönetim Seçmeli 3 0 0 0
7 9204116102018 Örgütlerin Psikodinamikleri ve Örgütsel Psikanaliz Seçmeli 3 0 0 0
8 9204116112019 Örgüt Sosyolojisi Seçmeli 3 0 0 0
9 9204116122018 İşveren Markası ve Adanmışlık Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
10 9204116142018 İnovasyon Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
11 9204116162018 Sürdürülebilirlik Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
12 9204116202018 Örgütlerde Halkla İlişkiler Seçmeli 3 0 0 0
13 9204116222018 Stratejik Yetenek Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
14 9204116242018 Küresel Sosyal Hareketler ve Örgütlenmeler Seçmeli 3 0 0 0
15 9204116262018 Yönetim Bilimlerinde Nitel Araştırma Seçmeli 3 0 0 0
16 9204116282018 Yönetim Bilimlerinde Nicel Araştırma Seçmeli 3 0 0 0
17 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
18 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr