Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - İşletme - Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
İşletme Doktora programı, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalına bağlı olarak sunulmaktadır.
Kazanılan Derece
Doktora
Doktora
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Önceki öğrenmenin tanınması hakkındaki kuralları Ege Bilgi Paketinin “Önceki Öğrenmenin Tanınması” başlığı altında açıklanmaktadır. http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/taninma-proseduru.htm. Ayrıca Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de (http://oidb.ege.edu.tr/egeoidbalt.asp?xon=192&alt=207) kurallar yer almaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yeterlikleri kazandırmaktır. Doktora programı; a) Lisans mezunu olarak kabul edilen öğrenciler için toplam 42 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az 14 adet ders, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam kredisi 300 AKTS’dir. b) Yüksek lisans mezunu olarak kabul edilen öğrenciler için toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam kredisi 240 AKTS’dir. Dersler, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarından, asgari ders yükünden sayılmak üzere en fazla üç ders alabilir. Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve dönem projesini başarıyla tamamlamış olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Programın amacı, alanında lisans veya yüksek lisans eğitimini tamamlamış kişileri, işletme alanına yönelik olarak geliştirilmek ve üniversitelere akademisyen yetiştirmek amacıyla esnek bir düşünce yapısına sahip olarak giderek artan küresel rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek hale getirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Doktora programlarından mezun olanlar üniversitelerde akademisyenliğe adım atarak öğretim üyesi ihtiyacını karşılamaya yönelik görev almaktadırlar. Ayrıca mezunlarımız kamu ve özel sektör kuruluşlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir dersin ölçme ve değerlendirmesi, ara sınav ve varsa diğer yarıyıl eğitim-öğretim etkinlikleri ile final veya varsa bütünleme sınav temelinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin yarıyıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun ham başarı puanına katkı yüzdesini ilgili dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-70 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60-30 aralığında olması zorunludur. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ için tıklayınız: http://oidb.ege.edu.tr/demo/pd/yonetmenlik/lisansustu.pdf
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof.Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU AKTS / DS Koordinatörü: Prof.Dr. Ayla ÖZHAN DEDEOĞLU ve Yard. Doç. Dr. Burcu ARACIOĞLU İletişim Adresi: Ege Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova İZMİR
Bölüm Olanakları
Bölüm öğrencileri Ege Üniversitesi Rektörlüğünün sunduğu her türlü sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde ve kulüp faaliyetlerinde yer alabilmektedir. Bu olanaklar ile ilgili bilgiler Ege Bilgi Paketinin Öğrenciler İçin Genel Bilgiler (http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/bilgi-ogrenciler.htm) başlığı altında yer almaktadır. Bunun yanı sıra bölümümüzde işletmecilik alanının alt dallarına yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönelebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller, fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla ve öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır

Program Çıktıları
1İşletme temel alanlarında (Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe-Finans, Yönetim-Organizasyon, Sayısal Yöntemler) edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
2İşletme (Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe-Finans, Yönetim-Organizasyon, Sayısal Yöntemler) alanıyla ilgili araştırmalarda yöntem ve becerilerde ustalık göstermek
3Araştırma sürecini bilimsel bakış açısıyla tasarlama, uygulama, yönlendirme ve bulguları yorumlama yeteneğine sahip olmak
4Alanında önemli görülebilecek bir çalışmayı gerçekleştirme, mevcut çalışmalarda dikkate değer gelişme sağlama ve/veya bilginin sınırlarını genişleten orijinal araştırma ile bilime katkıda bulunmak
5Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, değerlendirilmesi ve sentezini yapma yeterliliğine sahip olmak
6Uzmanlık alanları ile ilgili olarak alanındaki diğer bireylerle, daha geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile iletişim kurma yeteneğine sahip olmak
7Akademik ve profesyonel açıdan teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri ve değişimleri, bilgi toplumu bağlamında yorumlayabilmek ve tanıtabilmek.
8Kuramsal tartışmaları yorumlayabilmek
9Bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek
10İşletme (Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe-Finans, Yönetim-Organizasyon, Sayısal Yöntemler) stratejilerinin klasik ve güncel kuramları, aralarındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek ve değerlendirebilmek
11Toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak,
12Yeniliği ve yenilikçi çalışma prensiplerini uygulamaya koyabilmek

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789101112
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204048092015 Türkçe Finansal Yönetim Zorunlu 0 0 0 5
2 İŞLETMELSDG1 İŞLETME LİSANS DERECELİ DOKTORA SDG1 Seçmeli - - - 12
3 9204045032015 Türkçe Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3
4 9204045272015 Türkçe Üretim ve İşlemler Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3
5 9204055232012 Türkçe Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 12 0 0 26
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204055352015 Türkçe Finansal Muhasebe ve Raporlama Zorunlu 0 0 0 6
2 İŞLETMELSDG2 İŞLETME LİSANS DERECELİ DOKTORA SDG2 Seçmeli - - - 18
Toplam 3 0 0 24
 
3. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204046012016 Türkçe Çağdaş Örgüt Kuramı Zorunlu 3 0 0 3
2 9204046022015 Türkçe İleri İşletme Finansmanı Zorunlu 3 0 0 5
3 İŞLT.DOK.SDG1(2016) İŞLETME DOKTORA SEÇ. DERS GRUBU 1 (2016) Seçmeli - - - 20
4 9204046052016 Türkçe Pazarlama Kuramı Zorunlu 3 0 0 3
5 9204046072017 Türkçe Üretim İşlemler Stratejisi Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 12 0 0 34
 
4. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204055962016 Türkçe Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik (E) Zorunlu 3 0 0 6
2 İŞLT.DOK.SDG2(2016) İŞLETME DOKTORA SEÇ. DERS GRUBU 2 (2016) Seçmeli - - - 10
3 YLSEM590 Türkçe Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 3 0 0 22
 
5. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRUAD691 İngilizce Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
2 SOSDRYET790 Türkçe Yeterlilik Dersi Zorunlu 0 0 0 25
Toplam 0 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SOSDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 İngilizce Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 İngilizce Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 İngilizce Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 İngilizce Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 İngilizce Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
İŞLETME LİSANS DERECELİ DOKTORA SDG1
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9204045132012 Türkçe Tüketici Davranışı Seçmeli 3 0 0 8
2 9204045152012 Türkçe İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli 3 0 0 8
3 9204045212012 Türkçe Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi Seçmeli 3 0 0 8
4 9204045222012 Türkçe Örgüt Teorisi Seçmeli 3 0 0 8
5 9204055372017 Türkçe Proje Yönetimi Seçmeli 3 0 0 8
6 9204055432017 Türkçe E-Pazarlama Seçmeli 3 0 0 8
7 9204055472017 Türkçe Maliyet Yönetimi Seçmeli 3 0 0 8
İŞLETME LİSANS DERECELİ DOKTORA SDG2
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201015072016 Türkçe Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (E) Seçmeli 3 0 0 8
2 9204045062015 Türkçe Stratejik Yönetim Seçmeli 3 0 0 6
3 9204045122012 Türkçe Uluslararası İşletme Yönetimi Seçmeli 3 0 0 8
4 9204045162012 Türkçe Uluslararası Finans Seçmeli 3 0 0 8
5 9204045182012 Türkçe Denetim Seçmeli 3 0 0 8
6 9204045202012 Türkçe Örgütsel Davranış ve Liderlik Seçmeli 3 0 0 8
7 9204046212015 Türkçe Yönetim Bilimi Seçmeli 3 0 0 6
8 9204046482017 Türkçe Bütünleşik Pazarlama İletişimi Seçmeli 3 0 0 8
9 9204046502017 Türkçe Yönetim ve Maliyet Muhasebesinde Güncel Konular Seçmeli 3 0 0 8
İŞLETME DOKTORA SEÇ. DERS GRUBU 1 (2016)
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201015012016 Bilim Felsefesi Seçmeli 3 0 0 10
2 9201015022016 Türkçe Çok Kültürlü Liderlik ve Yönetim Çalışmaları Seçmeli 3 0 0 10
3 9204045112010 Türkçe Hizmet Pazarlaması Seçmeli 3 0 0 8
4 9204045112012 Türkçe Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Seçmeli 3 0 0 8
5 9204046112016 Türkçe Pazarlamada Güncel Konular Seçmeli 3 0 0 10
6 9204046292016 İngilizce Finansal Kurumlar ve Piyasalar Seçmeli 3 0 0 10
7 9204046312017 Türkçe Pazarlamada Teknoloji veYenilik Yönetimi Seçmeli 3 0 0 8
8 9204046332017 Türkçe Satış Yönetimi Seçmeli 3 0 0 8
9 9204046352017 Türkçe İleri Maliyet Muhasebesi Seçmeli 3 0 0 8
10 9204046372017 Türkçe Örgütlerde Çeşitlilik Yönetimi Seçmeli 3 0 0 8
11 9204046392017 Türkçe Değişen Yönetim Rolleri: Liderlik, Koçluk ve Mentorluk Seçmeli 3 0 0 8
12 9204046412017 Türkçe Modelleme ve Optimizasyon Seçmeli 3 0 0 8
13 9204046432017 Türkçe İş Hukuku Seçmeli 3 0 0 8
14 9204046452018 Türkçe Örgütsel İletişim Seçmeli 3 0 0 8
15 9204046472018 Türkçe Örgüt Çalışmalarında Nitel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 0 8
16 9204055452017 Türkçe Endüstriyel Pazarlama Seçmeli 3 0 0 8
İŞLETME DOKTORA SEÇ. DERS GRUBU 2 (2016)
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9201015092016 Türkçe İleri Yönetim Muhasebesi Seçmeli 3 0 0 6
2 9204015522017 Türkçe Reklamcılık Seçmeli 3 0 0 6
3 9204015562017 Türkçe Pazarlamada Eleştirel Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 0 6
4 9204045102012 Türkçe Üretim Planlama ve Kontrol Seçmeli 3 0 0 6
5 9204046032016 Türkçe Üretim/İşlemler Yönetiminde Modern Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 0 6
6 9204046122016 Türkçe Yönetim Bilgi Sistemleri ve İşletme Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 6
7 9204046302016 Türkçe Sermaye Piyasaları Analizi Seçmeli 3 0 0 6
8 9204046322017 Türkçe Tüketici Davranışları ve Tüketim Kültürü Teorileri Seçmeli 3 0 0 6
9 9204046342016 Türkçe Küresel Pazarlama Seçmeli 3 0 0 6
10 9204046362014 Türkçe Stratejik Marka Yönetimi Seçmeli 3 0 0 6
11 9204046382017 Türkçe Perakende Pazarlama Yönetimi Seçmeli 3 0 0 6
12 9204046492018 Türkçe Kurumsal İmaj Yönetimi Seçmeli 3 0 0 6
13 9204046522017 Türkçe İşletmelerde Bütçeleme Seçmeli 3 0 0 6
14 9204046542017 Türkçe Örgüt Psikolojisi Seçmeli 3 0 0 6
15 9204046562017 Türkçe Rekabet Politikası ve Hukuku Seçmeli 3 0 0 6
16 9204046582017 Türkçe Stratejik Yenilik Yönetimi Seçmeli 3 0 0 6
17 9204075132015 Türkçe Davranış Bilimleri Seçmeli 3 0 0 6
18 9204105242017 Türkçe Uluslararası Piyasalar, Örgütler ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Seçmeli 3 0 0 6
19 9204105282017 Türkçe Küresel Sosyal Hareketler ve Örgütlenmeler Seçmeli 3 0 0 6
20 EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
21 EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr