Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Temel Bilimler - Türk Müziği - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler Anabilim Dalı Türk Müziği Doktora Programı 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında açılmıştır.
Kazanılan Derece
Doktora
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
KPDS, ÜDS veya YDS’den 55 ve üzeri puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan. Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunun yaptığı sınavlar GEÇERLİ DEĞİLDİR. Bu sınavı geçtikten sonra kurumumuzun mülakat sınavını kazanmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal önceki öğrenmeler tanınmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Kabul ve kayıt koşularını karşılamanın yanı sıra kurumumuzun mülakat sınavından geçer not almak.
Program Profili
Programda, Türk Müziği alanında araştırma ve yayın yapabilmek için gerekli bilgi/beceri donanımı sağlama amacı taşıyan bir eğitim planı uygulanmaktadır. Türk müziği alanında bilim insanı adaylarına yeni metotlar ve teoriler geliştirme potansiyelinin kazandırılması programın öncelikli hedeflerindendir. Kültür bilimlerinin farklı disiplinlerinin ortaya koyduğu yöntem ve tekniklerinin ele alındığı programda, araştırma konularına multi-disipliner bakış açısıyla yaklaşma eğilimi öne çıkmaktadır. Türk müziği tarihi, müzik yaratma ve aktarma süreçlerinin sosyo-kültürel yönleri, müzik yaratma ve dinleme davranışlarının çözümlenmesi program içeriğinin çerçevesini oluşturmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Doktora derecesinin alınması ile üniversitelerde öğretim üyesi olarak istihdam edilmenin ön koşulu yerine getirilmiş olmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yok.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yılı içi değerlendirme, ödev, sunum ve arasınav uygulamalarıyla gerçekleştirilmektedir. Yıl sonunda ise yazılı final sınavı yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mecburi ve seçmeli derslerden geçer not almak ve tez çalışmalarını tamamlayıp savunmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm ve Program Başkanı : Prof. Dr. M. Hakan CEVHER AKTS/DS Koordinatörü: Prof. Dr. M. Hakan CEVHER Adres: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü C Blok Kampüsiçi Bornova- İZMİR 35100 İletişim: 0 232 388 70 36/ 134-135/ 1381
Bölüm Olanakları
Derslikler, Kütüphane ve Stüdyo.

Program Çıktıları


Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9206016282016 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri I Zorunlu 2 0 0 5
2 TM-YDR-HVZ-I TM-YDR-HVZ-I Seçmeli - - - 5
3 9206016262016 Türk Müziği Tarihi Kaynakları I Zorunlu 2 0 0 5
Toplam 4 0 0 15
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9206016272016 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri II Zorunlu 2 0 0 4
2 DRSEM690 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
3 TM-YDR-HVZ-II TM-YDR-HVZ-II Seçmeli - - - 4
4 9206016252016 Türk Müziği Tarihi Kaynakları II Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 4 0 0 18
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
2 SOSDRYET790 Yeterlilik Dersi Zorunlu 0 0 0 25
Toplam 0 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SOSDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 15
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 20
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr