Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Spor Hekimliği - Sporda Biyomedikal Uygulamalar - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Spor Hekimliği doktora programı Eylül 1995'de başlatılmış, ilk döneminde kayıtlanan altı öğrencisinden beşi 1999-2001 yılları arasında mezun olmuştur. Program içeriği tamamen değiştirilerek Eylül 2010'da tekrar hayata geçirilmiştir. Program 2012 yılından itibaren Yükseköğretim Kurulu onayıyla Sporda Biyomedikal Uygulamalar adını almıştır.
Kazanılan Derece
Program sonunda "Sporda Biyomedikal Uygulamalar" konusunda doktora derecesi kazanılmaktadır.
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi (5 yıllık) mezunlarının yanı sıra Eczacılık Fakültesi (4 yıllık), Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu ve Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Yüksekokulları mezunlarından biyoloji, fizyoloji, biyokimya ve genetik alanlarında yeterli eğitim altyapısı sağlayan Yüksek Lisans (MSc) programlarını başarıyla tamamlamış olanlar programa kabul edilirler. Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönergesinin genel (örneğin ALES sınavı), Sağlık Bilimleri Enstitüsünün özel koşullarını yerine getirip ayrılan kontenjanda hak kazananlar programa kayıt olurlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi (5 yıllık) mezunlarının yanı sıra Eczacılık Fakültesi (4 yıllık), Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hemşirelik Yüksek okulu, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Spor Yüksek okulu, Sağlık Hizmetleri Yüksek okulu ve Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Yüksek okulları mezunlarından biyoloji, fizyoloji, biyokimya ve genetik alanlarında yeterli eğitim altyapısı sağlayan Yüksek Lisans (MSc) programlarını başarıyla tamamlamış olanlar programa kabul edilirler. Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönergesinin genel (örneğin ALES sınavı), Sağlık Bilimleri Enstitüsünün özel koşullarını yerine getirip ayrılan kontenjanda hak kazananlar programa kayıt olurlar.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Ege Üniversitesi Lisansüstü Yönergesinin ve kabul koşullarında anılanların dışında kural yoktur. Önceki öğrenmenin çıktılarına ilişkin olarak programın akademik kurulu gerek görürse en fazla iki ders için program öncesi yetiştirme eğitimi alınmasına karar verebilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Ege Üniversitesi Lisansüstü Yönergesinin ve kabul koşullarında anılanların dışında yeterlilik koşul ve kuralı yoktur. Programdaki derslerden en az 21 kredilik (120 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, gerekli ağırlıklı not ortalamasını elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere bu alanda doktora diploması verilir.
Program Profili
Mültidisipliner yapıdaki Spor Hekimliğinin klinik dışı araştırma alanları olan egzersiz fizyolojisi, egzersiz biyokimyası, moleküler biyoloji ve genetik uygulamalar ile antrenman bilimi konularında bireysel ve grup halinde çalışabilecek ve ortaya konacak hipotezlere ilişkin çözümler üretebilecek araştırıcı bilim insanlarının yetiştirilmesi.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Devlet ve özel üniversitelerde ilgili bilim alanlarında araştırmacı olarak çalışmak, spora ilişkin araştırma ve eğitim merkezleri ile spor kulüplerinde görev yapmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Program mezunları ilgili bilim alanlarında akademik kariyere yönelebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ders Öğretim Planında verilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı. Program başkanı ve AKTS/DS koordinatörü anılan Anabilim Dalının başkanıdır.
Bölüm Olanakları
Bölümde üç profesör ve bir doktoralı öğretim üyesi bulunmakta, diğer bölümlerden de öğretim üyesi desteği almaktadır. Sportif performans, kardiyopulmoner egzersiz ve biyokimya laboratuvarları bulunmaktadır. Özel bir kütüphanesi vardır. Türkiye Spor Hekimleri Derneğinin merkezi de yer almaktadır.

Program Çıktıları
1Egzersiz fizyolojisi, egzersiz biyokimyası, beslenme ve ergojenik yardım, moleküler biyoloji ve spor genetiği temel biyomedikal alanlarındaki kuramsal bilgileri ilişkilendirebilir ve yorumlayabilir.
2Sporda biyomedikal alanlara ilişkin deney ve testleri yetkin şekilde uygulayabilir ve bunları değerlendirebilir.
3Farklı performans düzeyi, cinsiyet ve sağlık koşullarındaki bireylere, testleri sonucunda, egzersiz ve antrenman açısından çözüm önerilerinde bulunabilir.
4Gerek sportif performansa, gerekse kronik hastalıklara ilişkin hangi tür egzersizlerin yararlı olacağına karar verebilir.
5Ulusal veya uluslararası ölçekte bağımsız veya ortak araştırma ve projeleri yürütmede farklı birimlerle takım çalışması yapabilir.
6Egzersizin toplum sağlığındaki öneminin farkındadır ve bunu uygulayabilir.
7Sorgulama kapasitesini geliştirir, inisiyatif ve yaratıcılığını kullanabilir.
8Hareket sistemini bir bütün olarak değerlendirebilir.
9Spor ve egzersizde antrenman ve müsabaka koşullarında çevresel faktörlerin performans ve sağlık üzerine etkilerini ve olumsuzluklardan koruyucu yaklaşımları bilir.
10Bilgi ve uygulama birikimini sözlü ve yazılı olarak uygun düzeyde aktarabilir; bu birikimleri sürdürebilmek için yaşam boyu öğrenmeyi benimser.
11Yaralanmalardan korunmaya ve yaralanma sonrası rehabilitasyona yönelik egzersiz programı oluşturma prensiplerini bilir.
12Meslek etiğine uygun çalışır. Spor etiği ve spor felsefesi bilgisine, çevre bilincine sahiptir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111111111
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301106092010 Antrenman Biliminin Temelleri Zorunlu 2 0 0 6
2 9301106092010 Antrenman Biliminin Temelleri Zorunlu 2 0 0 6
3 9301106012013 Egzersiz Fizyolojisi I Zorunlu 2 0 0 8
4 9301106012013 Egzersiz Fizyolojisi I Zorunlu 2 0 0 8
5 930110SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 10
6 930110SDG.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 16
Toplam 8 0 0 54
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
3 9301106082019 Egzersiz Biyokimyası Zorunlu 3 0 0 8
4 9301106082019 Egzersiz Biyokimyası Zorunlu 3 0 0 8
5 9301106042019 Egzersiz Fizyolojisi II Zorunlu 2 2 0 8
6 9301106042019 Egzersiz Fizyolojisi II Zorunlu 2 2 0 8
7 930110SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 6
8 930110SDG.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 2
9 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
10 9301106062019 Spor Hekimliğinde Ölçümler ve Testler Zorunlu 2 2 0 6
Toplam 16 6 0 55
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930110SEÇ.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 20
2 930110SDG.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 25
3 9301106062019 Spor Hekimliğinde Ölçümler ve Testler Zorunlu 2 2 0 6
4 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 2 2 0 61
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930110SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 22
2 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
3 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
4 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
7 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
2 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301106022019 Spor Bilimleri için Temel Kimya ve Biyokimya Seçmeli 2 0 0 0
2 9301106052019 Sportif Çalışma Sırasında Çevresel Faktörler Seçmeli 2 0 0 5
3 9301106072010 Sporcu Beslenmesi Seçmeli 2 0 0 7
4 9301106102016 Çocuk, Kadın ve Yaşlılıkta Egzersiz Seçmeli 2 0 0 5
5 9301106122010 Branşa Özgü Antrenman Programları Seçmeli 2 2 0 6
6 9301106132019 Sportif Performansın Genetik Temelleri Seçmeli 2 0 0 0
7 9301106142015 Kronik Hastalıklarda Genetik ve Egzersiz İlişkileri Seçmeli 2 0 0 5
8 9301106152019 Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik Seçmeli 3 0 0 0
9 9301106162019 Sportif Performans Arttırmada Kullanılan İlaç ve Maddeler Seçmeli 2 0 0 0
10 9301106182019 Genetikte Tıbbi Uygulamalar Seçmeli 2 2 0 0
11 9301106192010 Bilim Felsefesi Seçmeli 2 0 0 5
12 9301106202010 Spor Felsefesi ve Etiği Seçmeli 2 0 0 5
13 9301106212018 Sensorimotor Sistem Seçmeli 2 0 0 4
14 9301106222018 Fonksiyonel Anatomi Seçmeli 2 2 0 0
15 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
16 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301106022019 Spor Bilimleri için Temel Kimya ve Biyokimya Seçmeli 2 0 0 6
2 9301106052019 Sportif Çalışma Sırasında Çevresel Faktörler Seçmeli 2 0 0 5
3 9301106072010 Sporcu Beslenmesi Seçmeli 2 0 0 0
4 9301106102016 Çocuk, Kadın ve Yaşlılıkta Egzersiz Seçmeli 2 0 0 0
5 9301106122010 Branşa Özgü Antrenman Programları Seçmeli 2 2 0 0
6 9301106132019 Sportif Performansın Genetik Temelleri Seçmeli 2 0 0 0
7 9301106142015 Kronik Hastalıklarda Genetik ve Egzersiz İlişkileri Seçmeli 2 0 0 0
8 9301106152019 Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik Seçmeli 3 0 0 0
9 9301106162019 Sportif Performans Arttırmada Kullanılan İlaç ve Maddeler Seçmeli 2 0 0 0
10 9301106182019 Genetikte Tıbbi Uygulamalar Seçmeli 2 2 0 0
11 9301106192010 Bilim Felsefesi Seçmeli 2 0 0 0
12 9301106202010 Spor Felsefesi ve Etiği Seçmeli 2 0 0 0
13 9301106212018 Sensorimotor Sistem Seçmeli 2 0 0 4
14 9301106222018 Fonksiyonel Anatomi Seçmeli 2 2 0 0
15 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
16 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301106022019 Spor Bilimleri için Temel Kimya ve Biyokimya Seçmeli 2 0 0 0
2 9301106052019 Sportif Çalışma Sırasında Çevresel Faktörler Seçmeli 2 0 0 5
3 9301106072010 Sporcu Beslenmesi Seçmeli 2 0 0 7
4 9301106102016 Çocuk, Kadın ve Yaşlılıkta Egzersiz Seçmeli 2 0 0 5
5 9301106122010 Branşa Özgü Antrenman Programları Seçmeli 2 2 0 5
6 9301106132019 Sportif Performansın Genetik Temelleri Seçmeli 2 0 0 0
7 9301106142015 Kronik Hastalıklarda Genetik ve Egzersiz İlişkileri Seçmeli 2 0 0 5
8 9301106152019 Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik Seçmeli 3 0 0 0
9 9301106162019 Sportif Performans Arttırmada Kullanılan İlaç ve Maddeler Seçmeli 2 0 0 0
10 9301106182019 Genetikte Tıbbi Uygulamalar Seçmeli 2 2 0 0
11 9301106192010 Bilim Felsefesi Seçmeli 2 0 0 5
12 9301106202010 Spor Felsefesi ve Etiği Seçmeli 2 0 0 5
13 9301106212018 Sensorimotor Sistem Seçmeli 2 0 0 4
14 9301106222018 Fonksiyonel Anatomi Seçmeli 2 2 0 0
15 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
16 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301106022019 Spor Bilimleri için Temel Kimya ve Biyokimya Seçmeli 2 0 0 0
2 9301106052019 Sportif Çalışma Sırasında Çevresel Faktörler Seçmeli 2 0 0 5
3 9301106072010 Sporcu Beslenmesi Seçmeli 2 0 0 0
4 9301106102016 Çocuk, Kadın ve Yaşlılıkta Egzersiz Seçmeli 2 0 0 0
5 9301106122010 Branşa Özgü Antrenman Programları Seçmeli 2 2 0 0
6 9301106132019 Sportif Performansın Genetik Temelleri Seçmeli 2 0 0 0
7 9301106142015 Kronik Hastalıklarda Genetik ve Egzersiz İlişkileri Seçmeli 2 0 0 0
8 9301106152019 Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik Seçmeli 3 0 0 0
9 9301106162019 Sportif Performans Arttırmada Kullanılan İlaç ve Maddeler Seçmeli 2 0 0 0
10 9301106182019 Genetikte Tıbbi Uygulamalar Seçmeli 2 2 0 0
11 9301106192010 Bilim Felsefesi Seçmeli 2 0 0 0
12 9301106202010 Spor Felsefesi ve Etiği Seçmeli 2 0 0 0
13 9301106212018 Sensorimotor Sistem Seçmeli 2 0 0 4
14 9301106222018 Fonksiyonel Anatomi Seçmeli 2 2 0 0
15 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
16 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301106022019 Spor Bilimleri için Temel Kimya ve Biyokimya Seçmeli 2 0 0 0
2 9301106052019 Sportif Çalışma Sırasında Çevresel Faktörler Seçmeli 2 0 0 5
3 9301106072010 Sporcu Beslenmesi Seçmeli 2 0 0 7
4 9301106102016 Çocuk, Kadın ve Yaşlılıkta Egzersiz Seçmeli 2 0 0 5
5 9301106122010 Branşa Özgü Antrenman Programları Seçmeli 2 2 0 6
6 9301106132019 Sportif Performansın Genetik Temelleri Seçmeli 2 0 0 0
7 9301106142015 Kronik Hastalıklarda Genetik ve Egzersiz İlişkileri Seçmeli 2 0 0 5
8 9301106152019 Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik Seçmeli 3 0 0 0
9 9301106162019 Sportif Performans Arttırmada Kullanılan İlaç ve Maddeler Seçmeli 2 0 0 0
10 9301106182019 Genetikte Tıbbi Uygulamalar Seçmeli 2 2 0 0
11 9301106192010 Bilim Felsefesi Seçmeli 2 0 0 5
12 9301106202010 Spor Felsefesi ve Etiği Seçmeli 2 0 0 5
13 9301106212018 Sensorimotor Sistem Seçmeli 2 0 0 4
14 9301106222018 Fonksiyonel Anatomi Seçmeli 2 2 0 0
15 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
16 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301106022019 Spor Bilimleri için Temel Kimya ve Biyokimya Seçmeli 2 0 0 0
2 9301106052019 Sportif Çalışma Sırasında Çevresel Faktörler Seçmeli 2 0 0 5
3 9301106072010 Sporcu Beslenmesi Seçmeli 2 0 0 0
4 9301106102016 Çocuk, Kadın ve Yaşlılıkta Egzersiz Seçmeli 2 0 0 0
5 9301106122010 Branşa Özgü Antrenman Programları Seçmeli 2 2 0 0
6 9301106132019 Sportif Performansın Genetik Temelleri Seçmeli 2 0 0 0
7 9301106142015 Kronik Hastalıklarda Genetik ve Egzersiz İlişkileri Seçmeli 2 0 0 0
8 9301106152019 Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik Seçmeli 3 0 0 0
9 9301106162019 Sportif Performans Arttırmada Kullanılan İlaç ve Maddeler Seçmeli 2 0 0 0
10 9301106182019 Genetikte Tıbbi Uygulamalar Seçmeli 2 2 0 0
11 9301106192010 Bilim Felsefesi Seçmeli 2 0 0 0
12 9301106202010 Spor Felsefesi ve Etiği Seçmeli 2 0 0 0
13 9301106212018 Sensorimotor Sistem Seçmeli 2 0 0 4
14 9301106222018 Fonksiyonel Anatomi Seçmeli 2 2 0 0
15 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
16 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9301106022019 Spor Bilimleri için Temel Kimya ve Biyokimya Seçmeli 2 0 0 0
2 9301106052019 Sportif Çalışma Sırasında Çevresel Faktörler Seçmeli 2 0 0 5
3 9301106072010 Sporcu Beslenmesi Seçmeli 2 0 0 7
4 9301106102016 Çocuk, Kadın ve Yaşlılıkta Egzersiz Seçmeli 2 0 0 5
5 9301106122010 Branşa Özgü Antrenman Programları Seçmeli 2 2 0 6
6 9301106132019 Sportif Performansın Genetik Temelleri Seçmeli 2 0 0 0
7 9301106142015 Kronik Hastalıklarda Genetik ve Egzersiz İlişkileri Seçmeli 2 0 0 5
8 9301106152019 Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik Seçmeli 3 0 0 0
9 9301106162019 Sportif Performans Arttırmada Kullanılan İlaç ve Maddeler Seçmeli 2 0 0 0
10 9301106182019 Genetikte Tıbbi Uygulamalar Seçmeli 2 2 0 0
11 9301106192010 Bilim Felsefesi Seçmeli 2 0 0 5
12 9301106202010 Spor Felsefesi ve Etiği Seçmeli 2 0 0 5
13 9301106212018 Sensorimotor Sistem Seçmeli 2 0 0 4
14 9301106222018 Fonksiyonel Anatomi Seçmeli 2 2 0 0
15 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
16 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr