Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Doktora Programı 1987 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DOKTORA diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek Lisans Dereceli Doktora programına, Yüksek Lisans derecesine sahip olan ve Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen koşulları sağlayan adaylar kabul edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayınladığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayınladığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Program Profili
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği'ne ilişkin bilgilerini geliştirip analiz edebilen, cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında araştırma planlayıp gerçekleştirebilen ve elde ettiği verileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, eğitim ve araştırma konusunda evrensel düzeye ulaşmış, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgili, yeterli ve yetkin Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği bilim doktoru yetiştirir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında uzmanlaşmış hemşirelerin Sağlık Bakanlığı'na bağlı, üniversite ve özel hastanelerde klinik sorumlusu, yönetici hemşire olarak çalışabilirler. Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültelerinde, Hemşirelik Fakülte/Yüksekokullarında, Sağlık Yüksekokullarında hemşirelik, ebelik ve sağlık memurluğu bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yükseköğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'ne göre değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayınladığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof.Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Bornova- İzmir Tel: 0232 311 55 06 (İç Hat: 5506) Fax: 0232 388 63 74 fatma.demir@ege.edu.tr, demir.fatos@gmail.com
Bölüm Olanakları
Doktora programına kayıtlanan öğrenciler anabilim dalı tarafından yürütülen araştırmalara, projelere katılırlabilirler. İlgi alanları doğrultusunda kongre ve toplantılarda yer alabilirler.

Program Çıktıları
1Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
2Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
3Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanıyla ilgili yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilme
4Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilme ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
5Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
6Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunabilme
7Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme
8Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
9Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilme
10Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme
11Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilme
12Sorun çözmede stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme
13Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
12345678911131415
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930405SDG1 Cerrahi HastalıklarıHemşireliği Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1 Seçmeli - - - 6
2 9304056232015 İleri Cerrahi Hemşireliği I Zorunlu 3 0 0 12
3 9304056232019 İleri Cerrahi Hemşireliği I Zorunlu 3 6 0 12
4 9304056932019 İleri Cerrahi Hemşireliği II Zorunlu 3 6 0 12
5 930405SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 18
Toplam 9 12 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
3 930405SDG2 Cerrahi HastalıklarıHemşireliği Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2 Seçmeli - - - 12
4 9304056932015 İleri Cerrahi Hemşireliği II Zorunlu 3 0 0 12
5 9304056882019 İleri Cerrahi Hemşireliği III Zorunlu 3 6 0 12
6 930405SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 12
7 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
8 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 10 6 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 930405SDG3 Cerrahi HastalıklarıHemşireliği Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3 Seçmeli - - - 25
2 9304056882015 İleri Cerrahi Hemşireliği III Zorunlu 3 0 0 12
3 930405SEÇ.DR5 Seçmeli Dersler 5 Seçmeli - - - 13
4 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 3 0 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4
2 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6
3 930405SEÇ.DR6 Seçmeli Dersler 6 Seçmeli - - - 25
4 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
7 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
8 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 6 2 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4
2 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6
3 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
4 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
5 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
7 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
8 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 6 2 0 70
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
Cerrahi HastalıklarıHemşireliği Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304055332015 Güvenli ve Akılcı İlaç Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 0
2 9304056022011 Cerrahide Yeni Gelişmeler I Seçmeli 3 0 0 6
3 9304056042005 Cerrahide Yeni Gelişmeler Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 12
4 9304056052011 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I Seçmeli 3 0 0 7
5 9304056072011 Cerrahide Yeni Gelişmeler II Seçmeli 3 0 0 6
6 9304056082017 Yoğun Bakım Hemşireliği Seçmeli 3 8 0 25
7 9304056092005 Cerrahide Yeni Gelişmeler Uygulaması II Seçmeli 0 8 0 16
8 9304056102017 Acil Hemşireliği Seçmeli 3 8 0 25
9 9304056122011 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II Seçmeli 3 0 0 0
10 9304056162014 Cerrahi Onkoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
11 9304056162015 Nitel Araştırma Seçmeli 3 0 0 0
12 9304056172015 Ölçüm Aracı Geliştirme Seçmeli 1 0 0 6
13 9304056182014 Kardiyovasküler Cerrahi Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
14 9304056202014 Transplantasyon Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
15 9304056222014 Özelleştirilmiş Ameliyathaneler Seçmeli 2 0 0 6
16 9304056242014 Cerrahide Kanıt Temelli Hemşirelik Seçmeli 2 0 0 6
17 9304056252019 Ameliyathane Hemşireliği Seçmeli 3 8 0 0
18 9304056902014 Bilişim Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
19 9304056912014 Cerrahide Enfeksiyon Kontrolü Seçmeli 2 0 0 6
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304055312015 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik II Seçmeli 3 0 0 7
2 9304055332015 Güvenli ve Akılcı İlaç Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 4
3 9304056022011 Cerrahide Yeni Gelişmeler I Seçmeli 3 0 0 6
4 9304056032015 İleri Cerrahi Hemşireliği Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 12
5 9304056042005 Cerrahide Yeni Gelişmeler Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 12
6 9304056052011 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I Seçmeli 3 0 0 7
7 9304056072011 Cerrahide Yeni Gelişmeler II Seçmeli 3 0 0 6
8 9304056082017 Yoğun Bakım Hemşireliği Seçmeli 3 8 0 25
9 9304056092005 Cerrahide Yeni Gelişmeler Uygulaması II Seçmeli 0 8 0 16
10 9304056102017 Acil Hemşireliği Seçmeli 3 8 0 25
11 9304056122011 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II Seçmeli 3 0 0 7
12 9304056132015 İleri Cerrahi Hemşireliği Uygulaması II Seçmeli 0 6 0 12
13 9304056152015 İleri Cerrahi Hemşireliği Uygulaması III Seçmeli 0 6 0 12
14 9304056162014 Cerrahi Onkoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
15 9304056162015 Nitel Araştırma Seçmeli 3 0 0 6
16 9304056172015 Ölçüm Aracı Geliştirme Seçmeli 1 0 0 6
17 9304056182014 Kardiyovasküler Cerrahi Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
18 9304056202014 Transplantasyon Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
19 9304056222014 Özelleştirilmiş Ameliyathaneler Seçmeli 2 0 0 6
20 9304056242014 Cerrahide Kanıt Temelli Hemşirelik Seçmeli 2 0 0 6
21 9304056252015 Ameliyathane Hemşireliği Seçmeli 3 8 0 25
22 9304056902014 Bilişim Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
23 9304056912014 Cerrahide Enfeksiyon Kontrolü Seçmeli 2 0 0 6
Cerrahi HastalıklarıHemşireliği Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304055332015 Güvenli ve Akılcı İlaç Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 0
2 9304056022011 Cerrahide Yeni Gelişmeler I Seçmeli 3 0 0 6
3 9304056042005 Cerrahide Yeni Gelişmeler Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 12
4 9304056052011 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I Seçmeli 3 0 0 7
5 9304056072011 Cerrahide Yeni Gelişmeler II Seçmeli 3 0 0 6
6 9304056082017 Yoğun Bakım Hemşireliği Seçmeli 3 8 0 25
7 9304056092005 Cerrahide Yeni Gelişmeler Uygulaması II Seçmeli 0 8 0 16
8 9304056102017 Acil Hemşireliği Seçmeli 3 8 0 25
9 9304056122011 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II Seçmeli 3 0 0 0
10 9304056162014 Cerrahi Onkoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
11 9304056162015 Nitel Araştırma Seçmeli 3 0 0 0
12 9304056172015 Ölçüm Aracı Geliştirme Seçmeli 1 0 0 6
13 9304056182014 Kardiyovasküler Cerrahi Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
14 9304056202014 Transplantasyon Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
15 9304056222014 Özelleştirilmiş Ameliyathaneler Seçmeli 2 0 0 6
16 9304056242014 Cerrahide Kanıt Temelli Hemşirelik Seçmeli 2 0 0 6
17 9304056252019 Ameliyathane Hemşireliği Seçmeli 3 8 0 0
18 9304056902014 Bilişim Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
19 9304056912014 Cerrahide Enfeksiyon Kontrolü Seçmeli 2 0 0 6
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304055312015 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik II Seçmeli 3 0 0 7
2 9304055332015 Güvenli ve Akılcı İlaç Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 4
3 9304056022011 Cerrahide Yeni Gelişmeler I Seçmeli 3 0 0 6
4 9304056032015 İleri Cerrahi Hemşireliği Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 12
5 9304056042005 Cerrahide Yeni Gelişmeler Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 12
6 9304056052011 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I Seçmeli 3 0 0 7
7 9304056072011 Cerrahide Yeni Gelişmeler II Seçmeli 3 0 0 6
8 9304056082017 Yoğun Bakım Hemşireliği Seçmeli 3 8 0 25
9 9304056092005 Cerrahide Yeni Gelişmeler Uygulaması II Seçmeli 0 8 0 16
10 9304056102017 Acil Hemşireliği Seçmeli 3 8 0 25
11 9304056122011 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II Seçmeli 3 0 0 7
12 9304056132015 İleri Cerrahi Hemşireliği Uygulaması II Seçmeli 0 6 0 12
13 9304056152015 İleri Cerrahi Hemşireliği Uygulaması III Seçmeli 0 6 0 12
14 9304056162014 Cerrahi Onkoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
15 9304056162015 Nitel Araştırma Seçmeli 3 0 0 6
16 9304056172015 Ölçüm Aracı Geliştirme Seçmeli 1 0 0 6
17 9304056182014 Kardiyovasküler Cerrahi Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
18 9304056202014 Transplantasyon Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
19 9304056222014 Özelleştirilmiş Ameliyathaneler Seçmeli 2 0 0 6
20 9304056242014 Cerrahide Kanıt Temelli Hemşirelik Seçmeli 2 0 0 6
21 9304056252015 Ameliyathane Hemşireliği Seçmeli 3 8 0 25
22 9304056902014 Bilişim Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
23 9304056912014 Cerrahide Enfeksiyon Kontrolü Seçmeli 2 0 0 0
Cerrahi HastalıklarıHemşireliği Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304055332015 Güvenli ve Akılcı İlaç Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 0
2 9304056022011 Cerrahide Yeni Gelişmeler I Seçmeli 3 0 0 6
3 9304056042005 Cerrahide Yeni Gelişmeler Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 12
4 9304056052011 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I Seçmeli 3 0 0 7
5 9304056072011 Cerrahide Yeni Gelişmeler II Seçmeli 3 0 0 6
6 9304056082017 Yoğun Bakım Hemşireliği Seçmeli 3 8 0 25
7 9304056092005 Cerrahide Yeni Gelişmeler Uygulaması II Seçmeli 0 8 0 16
8 9304056102017 Acil Hemşireliği Seçmeli 3 8 0 25
9 9304056122011 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II Seçmeli 3 0 0 0
10 9304056162014 Cerrahi Onkoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
11 9304056162015 Nitel Araştırma Seçmeli 3 0 0 0
12 9304056172015 Ölçüm Aracı Geliştirme Seçmeli 1 0 0 6
13 9304056182014 Kardiyovasküler Cerrahi Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
14 9304056202014 Transplantasyon Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
15 9304056222014 Özelleştirilmiş Ameliyathaneler Seçmeli 2 0 0 6
16 9304056242014 Cerrahide Kanıt Temelli Hemşirelik Seçmeli 2 0 0 6
17 9304056252019 Ameliyathane Hemşireliği Seçmeli 3 8 0 0
18 9304056902014 Bilişim Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
19 9304056912014 Cerrahide Enfeksiyon Kontrolü Seçmeli 2 0 0 6
Seçmeli Dersler 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304055312015 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik II Seçmeli 3 0 0 7
2 9304055332015 Güvenli ve Akılcı İlaç Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 4
3 9304056022011 Cerrahide Yeni Gelişmeler I Seçmeli 3 0 0 6
4 9304056032015 İleri Cerrahi Hemşireliği Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 12
5 9304056042005 Cerrahide Yeni Gelişmeler Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 12
6 9304056052011 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I Seçmeli 3 0 0 7
7 9304056072011 Cerrahide Yeni Gelişmeler II Seçmeli 3 0 0 6
8 9304056082017 Yoğun Bakım Hemşireliği Seçmeli 3 8 0 25
9 9304056092005 Cerrahide Yeni Gelişmeler Uygulaması II Seçmeli 0 8 0 16
10 9304056102017 Acil Hemşireliği Seçmeli 3 8 0 25
11 9304056122011 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II Seçmeli 3 0 0 7
12 9304056132015 İleri Cerrahi Hemşireliği Uygulaması II Seçmeli 0 6 0 12
13 9304056152015 İleri Cerrahi Hemşireliği Uygulaması III Seçmeli 0 6 0 12
14 9304056162014 Cerrahi Onkoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
15 9304056162015 Nitel Araştırma Seçmeli 3 0 0 6
16 9304056172015 Ölçüm Aracı Geliştirme Seçmeli 1 0 0 6
17 9304056182014 Kardiyovasküler Cerrahi Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
18 9304056202014 Transplantasyon Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
19 9304056222014 Özelleştirilmiş Ameliyathaneler Seçmeli 2 0 0 6
20 9304056242014 Cerrahide Kanıt Temelli Hemşirelik Seçmeli 2 0 0 6
21 9304056252015 Ameliyathane Hemşireliği Seçmeli 3 8 0 25
22 9304056902014 Bilişim Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
23 9304056912014 Cerrahide Enfeksiyon Kontrolü Seçmeli 2 0 0 6
Seçmeli Dersler 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304055312015 Bilgisayar Uygulamalı Bioistatistik II Seçmeli 3 0 0 7
2 9304055332015 Güvenli ve Akılcı İlaç Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 4
3 9304056022011 Cerrahide Yeni Gelişmeler I Seçmeli 3 0 0 6
4 9304056032015 İleri Cerrahi Hemşireliği Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 12
5 9304056042005 Cerrahide Yeni Gelişmeler Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 12
6 9304056052011 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I Seçmeli 3 0 0 7
7 9304056072011 Cerrahide Yeni Gelişmeler II Seçmeli 3 0 0 6
8 9304056082017 Yoğun Bakım Hemşireliği Seçmeli 3 8 0 25
9 9304056092005 Cerrahide Yeni Gelişmeler Uygulaması II Seçmeli 0 8 0 16
10 9304056102017 Acil Hemşireliği Seçmeli 3 8 0 25
11 9304056122011 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II Seçmeli 3 0 0 7
12 9304056132015 İleri Cerrahi Hemşireliği Uygulaması II Seçmeli 0 6 0 12
13 9304056152015 İleri Cerrahi Hemşireliği Uygulaması III Seçmeli 0 6 0 12
14 9304056162014 Cerrahi Onkoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
15 9304056162015 Nitel Araştırma Seçmeli 3 0 0 6
16 9304056172015 Ölçüm Aracı Geliştirme Seçmeli 1 0 0 6
17 9304056182014 Kardiyovasküler Cerrahi Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
18 9304056202014 Transplantasyon Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
19 9304056222014 Özelleştirilmiş Ameliyathaneler Seçmeli 2 0 0 6
20 9304056242014 Cerrahide Kanıt Temelli Hemşirelik Seçmeli 2 0 0 6
21 9304056252015 Ameliyathane Hemşireliği Seçmeli 3 8 0 25
22 9304056902014 Bilişim Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 6
23 9304056912014 Cerrahide Enfeksiyon Kontrolü Seçmeli 2 0 0 6
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr