Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği - Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Lisans Dereceli Doktora Programı 1987 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DOKTORA diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans Dereceli Doktora programına, lisans derecesine sahip olan ve Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen koşulları sağlayan adaylar kabul edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayınladığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayınladığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Program Profili
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği'ne ilişkin bilgilerini geliştirip analiz edebilen, cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında araştırma planlayıp gerçekleştirebilen ve elde ettiği verileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, eğitim ve araştırma konusunda evrensel düzeye ulaşmış, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgili, yeterli ve yetkin Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği bilim doktoru yetiştirir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında uzmanlaşmış hemşirelerin Sağlık Bakanlığı'na bağlı, üniversite ve özel hastanelerde klinik sorumlusu, yönetici hemşire olarak çalışabilirler. Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültelerinde, Hemşirelik Fakülte/Yüksekokullarında, Sağlık Yüksekokullarında hemşirelik, ebelik ve sağlık memurluğu bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yükseköğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'ne göre değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayınladığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Bornova- İzmir Tel: 0232 311 55 06 (İç Hat: 5506) Fax: 0232 388 63 74 fatma.demir@ege.edu.tr, demir.fatos@gmail.com
Bölüm Olanakları
Doktora programına kayıtlanan öğrenciler anabilim dalı tarafından yürütülen araştırmalara, projelere katılabilirler. İlgi alanları doğrultusunda kongre ve toplantılarda yer alabilirler.

Program Çıktıları
1Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme
2Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilme
3Sorun çözmede stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme
4Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme
5Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
6Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
7Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanıyla ilgili yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilme ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilme
8Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
9Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme
10Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunabilme
11Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme
12Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
13Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456789
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr