Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - İç Hastalıkları Hemşireliği - Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Lisans Dereceli Doktora Programı 2015 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara İç Hastalıkları Hemşireliğinde Doktora diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına, güz ve bahar yarıyıllarında Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen Lisans Dereceli Doktora başvuru koşullarını sağlayan adaylar kabul edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı tarafından 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı tarafından 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Program Profili
İç Hastalıkları Hemşireliği alanında bilim alanına katkıda bulunacak bağımsız araştırma yapma, alanında edindiği bilgileri analiz ve sentez edebilme, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel hastanelerde klinik sorumlusu / yönetici hemşire olarak çalışırlar. Sağlık Bilimleri Fakültelerinin veya Hemşirelik Fakültelerinin İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dallarında, Sağlık Yüksekokullarının hemşirelik, ebelik bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ege Üniversitesi lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğine göre değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Bornova/İzmir Tel: 0 (232) 311 55 10 e-mail: ayfer.karadakovan@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Ege Üniversitesinin, Hemşirelik Fakültesinin ve anabilim dalının kütüphane, internet, bilimsel toplantılara katılım gibi tüm olanaklarından yararlanır.

Program Çıktıları
1Hemşire ve hemşirelik teorilerini uygulama bilgi ve yeteneği geliştirebilme
2İç hastalıkları hemşireliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme
3İç hastalıkları hemşireliği alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme
4İç hastalıkları hemşireliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme
5İç hastalıkları hemşireliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri paylaşabilme
6İç hastalıkları hemşireliği alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304096302007 Bilim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 0
2 9304096152005 Endokrin Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Yönetimi Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 0
3 9304096142002 Evde Bakım Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 0
4 9304096262007 Genetik Zorunlu 2 0 0 0
5 9304096352005 Geriatri Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 3
6 9304096252000 Hematoloji Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 0
7 9304096052000 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I Zorunlu 3 0 0 0
8 9304096372004 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması-I Zorunlu 0 10 0 0
9 9304096132000 Kardiyoloji Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 0
10 9304096232000 Nefroloji Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 3
11 9304096172000 Nöroloji Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 3
12 9304096222007 Onkoloji Hemşireliği I Zorunlu 2 0 0 0
13 9304096242007 Onkoloji Hemşireliği II Zorunlu 2 0 0 0
14 9304096272000 Romatoloji Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 0
15 9304096282007 Sağlık Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 0
16 9304096212005 Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Yönetimi Zorunlu 2 0 0 0
17 9304096192005 Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Yönetimi Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 33 10 0 9
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304096302007 Bilim Felsefesi Zorunlu 2 0 0 0
2 9304096152005 Endokrin Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Yönetimi Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 0
3 9304096142002 Evde Bakım Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 0
4 9304096262007 Genetik Zorunlu 2 0 0 0
5 9304096252000 Hematoloji Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 0
6 9304096042000 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II Zorunlu 3 0 0 0
7 9304096162004 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması-II Zorunlu 0 10 0 0
8 9304096132000 Kardiyoloji Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 0
9 9304096232000 Nefroloji Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 3
10 9304096172000 Nöroloji Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 0
11 9304096222007 Onkoloji Hemşireliği I Zorunlu 2 0 0 0
12 9304096242007 Onkoloji Hemşireliği II Zorunlu 2 0 0 0
13 9304096272000 Romatoloji Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 0
14 9304096282007 Sağlık Sosyolojisi Zorunlu 2 0 0 0
15 9304096212005 Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Yönetimi Zorunlu 2 0 0 0
16 9304096192005 Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Yönetimi Zorunlu 2 0 0 0
Toplam 31 10 0 3
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304096072005 Erişkinlerde Acil Dahili Hastalıklar Zorunlu 2 0 0 0
2 9304096392004 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması-III Zorunlu 0 10 0 0
3 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
4 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 2 10 0 20
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304096182004 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması-IV Zorunlu 0 10 0 0
2 9304096022005 Rehabilitasyon Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 0
3 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
4 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 2 10 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr