Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - İç Hastalıkları Hemşireliği - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Doktora Programı 1984 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara İç Hastalıkları Hemşireliğinde Doktora diploması verilir.
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına, Yüksek Lisans derecesine sahip olan güz ve bahar yarıyıllarında Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen koşulları sağlayan adaylar kabul edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı tarafından 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı tarafından 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Program Profili
İç Hastalıkları Hemşireliği alanında bilim alanına katkıda bulunacak bağımsız araştırma yapma, alanında edindiği bilgileri analiz ve sentez edebilme, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel hastanelerde klinik sorumlusu / yönetici hemşire olarak çalışırlar. Sağlık Bilimleri Fakültelerinin veya Hemşirelik Fakültelerinin İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dallarında, Sağlık Yüksekokullarının hemşirelik, ebelik bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ege Üniversitesi lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğine göre değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Bornova/İzmir Tel: 0 (232) 311 55 10 e-mail: ayfer.karadakovan@ege.edu.tr
Bölüm Olanakları
Ege Üniversitesinin, Hemşirelik Fakültesinin ve anabilim dalının kütüphane, internet, bilimsel toplantılara katılım gibi tüm olanaklarından yararlanır.

Program Çıktıları
1Hemşire ve hemşirelik teorilerini uygulama bilgi ve yeteneği geliştirebilme
2İç hastalıkları hemşireliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme
3İç hastalıkları hemşireliği alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme
4İç hastalıkları hemşireliği alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme
5İç hastalıkları hemşireliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri paylaşabilme
6İç hastalıkları hemşireliği alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
123456
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304096352005 Geriatri Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 0
2 9304096352019 Geriatri Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 4
3 9304096052000 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I Zorunlu 3 0 0 6
4 9304096052019 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I Zorunlu 3 0 0 6
5 930409SDG1 İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1 Seçmeli - - - 16
6 9304096222007 Onkoloji Hemşireliği I Zorunlu 2 0 0 4
7 9304096222019 Onkoloji Hemşireliği I Zorunlu 2 0 0 4
8 930409SEÇ.DR1 SEÇMELİ DERSLER1 Seçmeli - - - 16
Toplam 14 0 0 56
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
3 9304096072019 Erişkinlerde Acil Dahili Hastalıklar Zorunlu 2 0 0 4
4 9304096042000 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II Zorunlu 3 0 0 6
5 9304096042019 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II Zorunlu 3 0 0 6
6 930409SDG2 İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2 Seçmeli - - - 6
7 9304096242007 Onkoloji Hemşireliği II Zorunlu 2 0 0 4
8 9304096242019 Onkoloji Hemşireliği II Zorunlu 2 0 0 4
9 9304096022019 Rehabilitasyon Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 4
10 930409SEÇ.DR2 SEÇMELİ DERSLER2 Seçmeli - - - 14
11 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
12 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 18 0 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304096072005 Erişkinlerde Acil Dahili Hastalıklar Zorunlu 2 0 0 4
2 930409SDG3 İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3 Seçmeli - - - 25
3 930409SEÇ.DR3 SEÇMELİ DERSLER3 Seçmeli - - - 21
4 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 2 0 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304096022005 Rehabilitasyon Hemşireliği Zorunlu 2 0 0 4
2 930409SEÇ.DR4 SEÇMELİ DERSLER4 Seçmeli - - - 21
3 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
4 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
7 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 2 0 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
2 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304096012013 Bakım Yönetimi & Araştırmalarda Teknoloji ve Bilişim Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 0
2 9304096132000 Kardiyoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 0
3 9304096142002 Evde Bakım Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
4 9304096152005 Endokrin Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Yönetimi Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 0
5 9304096162016 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması-II Seçmeli 0 6 0 0
6 9304096172000 Nöroloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 0
7 9304096192005 Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Yönetimi Seçmeli 2 0 0 4
8 9304096212005 Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Yönetimi Seçmeli 2 0 0 0
9 9304096232000 Nefroloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
10 9304096252000 Hematoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 0
11 9304096262007 Genetik Seçmeli 2 0 0 0
12 9304096272000 Romatoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
13 9304096282007 Sağlık Sosyolojisi Seçmeli 2 0 0 0
14 9304096302007 Bilim Felsefesi Seçmeli 2 0 0 0
15 9304096392016 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması-III Seçmeli 0 6 0 0
16 9304096402013 Kronik Hastalıklarda Palyatif Bakım Seçmeli 2 0 0 4
17 9304096452018 Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi Seçmeli 2 0 0 4
18 9304096462018 İntegratif Yöntemler ve Hemşirelik Seçmeli 2 0 0 4
19 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
20 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304096012013 Bakım Yönetimi & Araştırmalarda Teknoloji ve Bilişim Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 4
2 9304096132000 Kardiyoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
3 9304096142002 Evde Bakım Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
4 9304096152005 Endokrin Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Yönetimi Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
5 9304096172000 Nöroloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
6 9304096192005 Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Yönetimi Seçmeli 2 0 0 4
7 9304096212005 Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Yönetimi Seçmeli 2 0 0 4
8 9304096232000 Nefroloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
9 9304096252000 Hematoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
10 9304096262007 Genetik Seçmeli 2 0 0 4
11 9304096272000 Romatoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
12 9304096282007 Sağlık Sosyolojisi Seçmeli 2 0 0 4
13 9304096302007 Bilim Felsefesi Seçmeli 2 0 0 4
14 9304096402013 Kronik Hastalıklarda Palyatif Bakım Seçmeli 2 0 0 4
15 9304096412016 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması-I Seçmeli 0 10 0 10
16 9304096422016 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması-II Seçmeli 0 10 0 10
17 9304096432016 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması-III Seçmeli 0 10 0 10
18 9304096442016 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması-IV Seçmeli 0 10 0 10
19 9304096452018 Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi Seçmeli 2 0 0 4
20 9304096462018 İntegratif Yöntemler ve Hemşirelik Seçmeli 2 0 0 4
21 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
22 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304096012013 Bakım Yönetimi & Araştırmalarda Teknoloji ve Bilişim Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 0
2 9304096132000 Kardiyoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 0
3 9304096142002 Evde Bakım Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
4 9304096152005 Endokrin Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Yönetimi Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 0
5 9304096162016 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması-II Seçmeli 0 6 0 0
6 9304096172000 Nöroloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 0
7 9304096192005 Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Yönetimi Seçmeli 2 0 0 0
8 9304096212005 Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Yönetimi Seçmeli 2 0 0 0
9 9304096232000 Nefroloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 0
10 9304096252000 Hematoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 0
11 9304096262007 Genetik Seçmeli 2 0 0 0
12 9304096272000 Romatoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
13 9304096282007 Sağlık Sosyolojisi Seçmeli 2 0 0 0
14 9304096302007 Bilim Felsefesi Seçmeli 2 0 0 0
15 9304096392016 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması-III Seçmeli 0 6 0 0
16 9304096402013 Kronik Hastalıklarda Palyatif Bakım Seçmeli 2 0 0 4
17 9304096452018 Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi Seçmeli 2 0 0 4
18 9304096462018 İntegratif Yöntemler ve Hemşirelik Seçmeli 2 0 0 4
19 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
20 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304096012013 Bakım Yönetimi & Araştırmalarda Teknoloji ve Bilişim Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 4
2 9304096132000 Kardiyoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
3 9304096142002 Evde Bakım Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
4 9304096152005 Endokrin Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Yönetimi Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
5 9304096172000 Nöroloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
6 9304096192005 Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Yönetimi Seçmeli 2 0 0 4
7 9304096212005 Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Yönetimi Seçmeli 2 0 0 4
8 9304096232000 Nefroloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
9 9304096252000 Hematoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
10 9304096262007 Genetik Seçmeli 2 0 0 4
11 9304096272000 Romatoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
12 9304096282007 Sağlık Sosyolojisi Seçmeli 2 0 0 4
13 9304096302007 Bilim Felsefesi Seçmeli 2 0 0 4
14 9304096402013 Kronik Hastalıklarda Palyatif Bakım Seçmeli 2 0 0 4
15 9304096412016 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması-I Seçmeli 0 10 0 10
16 9304096422016 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması-II Seçmeli 0 10 0 10
17 9304096432016 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması-III Seçmeli 0 10 0 10
18 9304096442016 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması-IV Seçmeli 0 10 0 10
19 9304096452018 Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi Seçmeli 2 0 0 4
20 9304096462018 İntegratif Yöntemler ve Hemşirelik Seçmeli 2 0 0 4
21 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
22 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
İç Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304096012013 Bakım Yönetimi & Araştırmalarda Teknoloji ve Bilişim Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 0
2 9304096132000 Kardiyoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 0
3 9304096142002 Evde Bakım Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
4 9304096152005 Endokrin Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Yönetimi Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 0
5 9304096162016 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması-II Seçmeli 0 6 0 0
6 9304096172000 Nöroloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 0
7 9304096192005 Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Yönetimi Seçmeli 2 0 0 0
8 9304096212005 Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Yönetimi Seçmeli 2 0 0 0
9 9304096232000 Nefroloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 0
10 9304096252000 Hematoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 0
11 9304096262007 Genetik Seçmeli 2 0 0 0
12 9304096272000 Romatoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
13 9304096282007 Sağlık Sosyolojisi Seçmeli 2 0 0 0
14 9304096302007 Bilim Felsefesi Seçmeli 2 0 0 0
15 9304096392016 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması-III Seçmeli 0 6 0 0
16 9304096402013 Kronik Hastalıklarda Palyatif Bakım Seçmeli 2 0 0 4
17 9304096452018 Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi Seçmeli 2 0 0 4
18 9304096462018 İntegratif Yöntemler ve Hemşirelik Seçmeli 2 0 0 4
19 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
20 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
SEÇMELİ DERSLER3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304096012013 Bakım Yönetimi & Araştırmalarda Teknoloji ve Bilişim Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 4
2 9304096132000 Kardiyoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
3 9304096142002 Evde Bakım Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
4 9304096152005 Endokrin Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Yönetimi Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
5 9304096172000 Nöroloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
6 9304096192005 Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Yönetimi Seçmeli 2 0 0 4
7 9304096212005 Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Yönetimi Seçmeli 2 0 0 4
8 9304096232000 Nefroloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
9 9304096252000 Hematoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
10 9304096262007 Genetik Seçmeli 2 0 0 4
11 9304096272000 Romatoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
12 9304096282007 Sağlık Sosyolojisi Seçmeli 2 0 0 4
13 9304096302007 Bilim Felsefesi Seçmeli 2 0 0 4
14 9304096402013 Kronik Hastalıklarda Palyatif Bakım Seçmeli 2 0 0 4
15 9304096412016 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması-I Seçmeli 0 10 0 10
16 9304096422016 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması-II Seçmeli 0 10 0 10
17 9304096432016 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması-III Seçmeli 0 10 0 10
18 9304096442016 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması-IV Seçmeli 0 10 0 10
19 9304096452018 Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi Seçmeli 2 0 0 4
20 9304096462018 İntegratif Yöntemler ve Hemşirelik Seçmeli 2 0 0 4
21 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
22 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
SEÇMELİ DERSLER4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9304096012013 Bakım Yönetimi & Araştırmalarda Teknoloji ve Bilişim Uygulamaları Seçmeli 2 0 0 4
2 9304096132000 Kardiyoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
3 9304096142002 Evde Bakım Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
4 9304096152005 Endokrin Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Yönetimi Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
5 9304096172000 Nöroloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
6 9304096192005 Solunum Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Yönetimi Seçmeli 2 0 0 4
7 9304096212005 Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Yönetimi Seçmeli 2 0 0 4
8 9304096232000 Nefroloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
9 9304096252000 Hematoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
10 9304096262007 Genetik Seçmeli 2 0 0 4
11 9304096272000 Romatoloji Hemşireliği Seçmeli 2 0 0 4
12 9304096282007 Sağlık Sosyolojisi Seçmeli 2 0 0 4
13 9304096302007 Bilim Felsefesi Seçmeli 2 0 0 4
14 9304096402013 Kronik Hastalıklarda Palyatif Bakım Seçmeli 2 0 0 4
15 9304096412016 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması-I Seçmeli 0 10 0 20
16 9304096422016 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması-II Seçmeli 0 10 0 20
17 9304096432016 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması-III Seçmeli 0 10 0 10
18 9304096442016 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması-IV Seçmeli 0 10 0 10
19 9304096452018 Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi Seçmeli 2 0 0 4
20 9304096462018 İntegratif Yöntemler ve Hemşirelik Seçmeli 2 0 0 4
21 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
22 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr