Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Tıbbi Mikrobiyoloji - Moleküler Mikrobiyoloji - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları


Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 BAT102 Bilimsel Araştırmanın Temelleri Zorunlu 2 0 0 3
2 9378026032017 Laboratuvar Güvenliği Zorunlu 2 2 0 5
3 9378026052017 Laboratuvar Tanı ve Kültür Yöntemleri Zorunlu 2 4 0 5
4 9378026052019 Laboratuvar Tanı ve Kültür Yöntemleri Zorunlu 2 4 0 5
5 9378026012017 Temel Mikrobiyoloji Zorunlu 2 2 0 5
6 9378026012019 Temel Mikrobiyoloji Zorunlu 2 4 0 9
7 9378026002019 Temel Moleküler Yöntemler Zorunlu 2 2 0 7
8 TIB.MİKB.MM.SDG1 Tibbi Mikrobiyoloji Moleküler Mikrobiyoloji YLDD SDG1 Seçmeli - - - 15
9 TIB.MİKB.SDG1 Tibbi Mikrobiyoloji Moleküler Mikrobiyoloji YLDD SDG1 Seçmeli - - - 6
Toplam 14 18 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9378026022017 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Zorunlu 2 0 0 3
2 9378026082019 Biyoinformatik Zorunlu 2 0 0 4
3 9378026072019 İleri Moleküler Yöntemler Zorunlu 2 2 0 7
4 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
5 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
6 9378026002017 Temel Moleküler Yöntemler Zorunlu 2 0 0 3
7 TIB.MİKB.MM.SDG2 Tibbi Mikrobiyoloji Moleküler Mikrobiyoloji YLDD SDG2 Seçmeli - - - 21
8 TIB.MİKB.SDG2 Tibbi Mikrobiyoloji Moleküler Mikrobiyoloji YLDD SDG2 Seçmeli - - - 16
Toplam 8 2 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9378026072017 İleri Moleküler Yöntemler Zorunlu 2 2 0 5
2 9378026092017 Temel İmmünoloji Zorunlu 1 1 0 3
3 TIB.MİKB.MM.SDG3 Tibbi Mikrobiyoloji Moleküler Mikrobiyoloji YLDD SDG3 Seçmeli - - - 17
4 TIB.MİKB.SDG3 Tibbi Mikrobiyoloji Moleküler Mikrobiyoloji YLDD SDG3 Seçmeli - - - 25
5 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 3 3 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9378026062017 Antimikrobiyal Ajanlar Zorunlu 2 0 0 3
2 9378026082017 Biyoinformatik Zorunlu 2 0 0 3
3 9378026042017 Mikrobiyota ve Sağlık Zorunlu 2 0 0 5
4 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
5 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
6 TIB.MİKB.MM.SDG4 Tibbi Mikrobiyoloji Moleküler Mikrobiyoloji YLDD SDG4 Seçmeli - - - 14
7 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
8 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
9 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 6 0 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
2 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
Tibbi Mikrobiyoloji Moleküler Mikrobiyoloji YLDD SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9378026102017 Klinik Bakteriyoloji Seçmeli 2 4 0 9
2 9378026112017 Klinik Viroloji Seçmeli 1 2 0 6
3 9378026122017 Klinik Mikoloji Seçmeli 0 2 0 6
4 9378026132017 Kanıta Dayalı Tıp Seçmeli 1 1 0 3
5 9378026142017 Tıbbi Makale Yazma, Okuma ve Literatür Tarama Teknikleri Seçmeli 2 4 0 9
6 9378026152017 Antimikrobiyal Dışı Tedavi Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 4
7 9378026162017 Biyoterörizm Seçmeli 1 0 0 2
8 9378026172017 Mikroorganizma Kanser İlişkisi Seçmeli 1 0 0 2
9 9378026182017 Proje Yazma Yöntemleri Seçmeli 1 4 0 8
10 9378026192017 Akedemik Sunum Teknikleri Seçmeli 2 4 0 9
11 9378026202017 Hastane Enfeksiyonları ve Salgınların Moleküler Epidemiyolojisi Seçmeli 2 0 0 4
12 9378026212017 Moleküler Yöntemlerle İnsan Mikrobiyota Çalışmaları Seçmeli 2 0 0 4
13 9378026222017 Antibiyotik Direncinin Moleküler Yöntemlerle Saptanması Seçmeli 2 0 0 4
14 9378026232017 Hepatit C Virisü Genotiplemesi Seçmeli 2 0 0 4
15 9378026242017 Mantarların Moleküler Yöntemlerle Tanımlanması Seçmeli 2 0 0 4
Tibbi Mikrobiyoloji Moleküler Mikrobiyoloji YLDD SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9378026042019 Mikrobiyota ve Sağlık Seçmeli 2 0 0 0
2 9378026062019 Antimikrobiyal Ajanlar Seçmeli 2 0 0 0
3 9378026102019 Klinik Bakteriyoloji Seçmeli 1 2 0 0
4 9378026112017 Klinik Viroloji Seçmeli 1 2 0 0
5 9378026122019 Klinik Mikoloji Seçmeli 1 2 0 0
6 9378026132017 Kanıta Dayalı Tıp Seçmeli 1 1 0 0
7 9378026142019 Tıbbi Makale Yazma, Okuma ve Literatür Tarama Teknikleri Seçmeli 1 1 0 0
8 9378026152017 Antimikrobiyal Dışı Tedavi Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 0
9 9378026162017 Biyoterörizm Seçmeli 1 0 0 0
10 9378026172017 Mikroorganizma Kanser İlişkisi Seçmeli 1 0 0 0
11 9378026182019 Proje Yazma Yöntemleri Seçmeli 1 2 0 0
12 9378026192019 Akademik Sunum Teknikleri Seçmeli 2 2 0 0
13 9378026202017 Hastane Enfeksiyonları ve Salgınların Moleküler Epidemiyolojisi Seçmeli 2 0 0 0
14 9378026212017 Moleküler Yöntemlerle İnsan Mikrobiyota Çalışmaları Seçmeli 2 0 0 0
15 9378026222017 Antibiyotik Direncinin Moleküler Yöntemlerle Saptanması Seçmeli 2 0 0 0
16 9378026232017 Hepatit C Virisü Genotiplemesi Seçmeli 2 0 0 0
17 9378026242017 Mantarların Moleküler Yöntemlerle Tanımlanması Seçmeli 2 0 0 0
18 9378026252019 Hücre Kültürü ve Viral Titrasyon Seçmeli 2 0 0 0
19 9378026262019 Aşılar ve Aşı Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 0
20 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
21 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
Tibbi Mikrobiyoloji Moleküler Mikrobiyoloji YLDD SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9378026102017 Klinik Bakteriyoloji Seçmeli 2 4 0 9
2 9378026112017 Klinik Viroloji Seçmeli 1 2 0 6
3 9378026122017 Klinik Mikoloji Seçmeli 0 2 0 6
4 9378026132017 Kanıta Dayalı Tıp Seçmeli 1 1 0 3
5 9378026142017 Tıbbi Makale Yazma, Okuma ve Literatür Tarama Teknikleri Seçmeli 2 4 0 9
6 9378026152017 Antimikrobiyal Dışı Tedavi Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 4
7 9378026162017 Biyoterörizm Seçmeli 1 0 0 2
8 9378026172017 Mikroorganizma Kanser İlişkisi Seçmeli 1 0 0 2
9 9378026182017 Proje Yazma Yöntemleri Seçmeli 1 4 0 8
10 9378026192017 Akedemik Sunum Teknikleri Seçmeli 2 4 0 9
11 9378026202017 Hastane Enfeksiyonları ve Salgınların Moleküler Epidemiyolojisi Seçmeli 2 0 0 4
12 9378026212017 Moleküler Yöntemlerle İnsan Mikrobiyota Çalışmaları Seçmeli 2 0 0 4
13 9378026222017 Antibiyotik Direncinin Moleküler Yöntemlerle Saptanması Seçmeli 2 0 0 4
14 9378026232017 Hepatit C Virisü Genotiplemesi Seçmeli 2 0 0 4
15 9378026242017 Mantarların Moleküler Yöntemlerle Tanımlanması Seçmeli 2 0 0 4
Tibbi Mikrobiyoloji Moleküler Mikrobiyoloji YLDD SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9378026042019 Mikrobiyota ve Sağlık Seçmeli 2 0 0 0
2 9378026062019 Antimikrobiyal Ajanlar Seçmeli 2 0 0 0
3 9378026102019 Klinik Bakteriyoloji Seçmeli 1 2 0 0
4 9378026112017 Klinik Viroloji Seçmeli 1 2 0 0
5 9378026122019 Klinik Mikoloji Seçmeli 1 2 0 0
6 9378026132017 Kanıta Dayalı Tıp Seçmeli 1 1 0 0
7 9378026142019 Tıbbi Makale Yazma, Okuma ve Literatür Tarama Teknikleri Seçmeli 1 1 0 0
8 9378026152017 Antimikrobiyal Dışı Tedavi Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 0
9 9378026162017 Biyoterörizm Seçmeli 1 0 0 0
10 9378026172017 Mikroorganizma Kanser İlişkisi Seçmeli 1 0 0 0
11 9378026182019 Proje Yazma Yöntemleri Seçmeli 1 2 0 0
12 9378026192019 Akademik Sunum Teknikleri Seçmeli 2 2 0 0
13 9378026202017 Hastane Enfeksiyonları ve Salgınların Moleküler Epidemiyolojisi Seçmeli 2 0 0 0
14 9378026212017 Moleküler Yöntemlerle İnsan Mikrobiyota Çalışmaları Seçmeli 2 0 0 0
15 9378026222017 Antibiyotik Direncinin Moleküler Yöntemlerle Saptanması Seçmeli 2 0 0 0
16 9378026232017 Hepatit C Virisü Genotiplemesi Seçmeli 2 0 0 0
17 9378026242017 Mantarların Moleküler Yöntemlerle Tanımlanması Seçmeli 2 0 0 0
18 9378026252019 Hücre Kültürü ve Viral Titrasyon Seçmeli 2 0 0 0
19 9378026262019 Aşılar ve Aşı Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 0
20 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
21 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
Tibbi Mikrobiyoloji Moleküler Mikrobiyoloji YLDD SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9378026102017 Klinik Bakteriyoloji Seçmeli 2 4 0 9
2 9378026112017 Klinik Viroloji Seçmeli 1 2 0 6
3 9378026122017 Klinik Mikoloji Seçmeli 0 2 0 6
4 9378026132017 Kanıta Dayalı Tıp Seçmeli 1 1 0 3
5 9378026142017 Tıbbi Makale Yazma, Okuma ve Literatür Tarama Teknikleri Seçmeli 2 4 0 9
6 9378026152017 Antimikrobiyal Dışı Tedavi Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 4
7 9378026162017 Biyoterörizm Seçmeli 1 0 0 2
8 9378026172017 Mikroorganizma Kanser İlişkisi Seçmeli 1 0 0 2
9 9378026182017 Proje Yazma Yöntemleri Seçmeli 1 4 0 8
10 9378026192017 Akedemik Sunum Teknikleri Seçmeli 2 4 0 9
11 9378026202017 Hastane Enfeksiyonları ve Salgınların Moleküler Epidemiyolojisi Seçmeli 2 0 0 4
12 9378026212017 Moleküler Yöntemlerle İnsan Mikrobiyota Çalışmaları Seçmeli 2 0 0 4
13 9378026222017 Antibiyotik Direncinin Moleküler Yöntemlerle Saptanması Seçmeli 2 0 0 4
14 9378026232017 Hepatit C Virisü Genotiplemesi Seçmeli 2 0 0 4
15 9378026242017 Mantarların Moleküler Yöntemlerle Tanımlanması Seçmeli 2 0 0 4
Tibbi Mikrobiyoloji Moleküler Mikrobiyoloji YLDD SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9378026042019 Mikrobiyota ve Sağlık Seçmeli 2 0 0 0
2 9378026062019 Antimikrobiyal Ajanlar Seçmeli 2 0 0 0
3 9378026102019 Klinik Bakteriyoloji Seçmeli 1 2 0 0
4 9378026112017 Klinik Viroloji Seçmeli 1 2 0 0
5 9378026122019 Klinik Mikoloji Seçmeli 1 2 0 0
6 9378026132017 Kanıta Dayalı Tıp Seçmeli 1 1 0 0
7 9378026142019 Tıbbi Makale Yazma, Okuma ve Literatür Tarama Teknikleri Seçmeli 1 1 0 0
8 9378026152017 Antimikrobiyal Dışı Tedavi Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 0
9 9378026162017 Biyoterörizm Seçmeli 1 0 0 0
10 9378026172017 Mikroorganizma Kanser İlişkisi Seçmeli 1 0 0 0
11 9378026182019 Proje Yazma Yöntemleri Seçmeli 1 2 0 0
12 9378026192019 Akademik Sunum Teknikleri Seçmeli 2 2 0 0
13 9378026202017 Hastane Enfeksiyonları ve Salgınların Moleküler Epidemiyolojisi Seçmeli 2 0 0 0
14 9378026212017 Moleküler Yöntemlerle İnsan Mikrobiyota Çalışmaları Seçmeli 2 0 0 0
15 9378026222017 Antibiyotik Direncinin Moleküler Yöntemlerle Saptanması Seçmeli 2 0 0 0
16 9378026232017 Hepatit C Virisü Genotiplemesi Seçmeli 2 0 0 0
17 9378026242017 Mantarların Moleküler Yöntemlerle Tanımlanması Seçmeli 2 0 0 0
18 9378026252019 Hücre Kültürü ve Viral Titrasyon Seçmeli 2 0 0 0
19 9378026262019 Aşılar ve Aşı Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 0
20 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
21 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
Tibbi Mikrobiyoloji Moleküler Mikrobiyoloji YLDD SDG4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9378026102017 Klinik Bakteriyoloji Seçmeli 2 4 0 9
2 9378026112017 Klinik Viroloji Seçmeli 1 2 0 6
3 9378026122017 Klinik Mikoloji Seçmeli 0 2 0 6
4 9378026132017 Kanıta Dayalı Tıp Seçmeli 1 1 0 3
5 9378026142017 Tıbbi Makale Yazma, Okuma ve Literatür Tarama Teknikleri Seçmeli 2 4 0 9
6 9378026152017 Antimikrobiyal Dışı Tedavi Yöntemleri Seçmeli 2 0 0 4
7 9378026162017 Biyoterörizm Seçmeli 1 0 0 2
8 9378026172017 Mikroorganizma Kanser İlişkisi Seçmeli 1 0 0 2
9 9378026182017 Proje Yazma Yöntemleri Seçmeli 1 4 0 8
10 9378026192017 Akedemik Sunum Teknikleri Seçmeli 2 4 0 9
11 9378026202017 Hastane Enfeksiyonları ve Salgınların Moleküler Epidemiyolojisi Seçmeli 2 0 0 4
12 9378026212017 Moleküler Yöntemlerle İnsan Mikrobiyota Çalışmaları Seçmeli 2 0 0 4
13 9378026222017 Antibiyotik Direncinin Moleküler Yöntemlerle Saptanması Seçmeli 2 0 0 4
14 9378026232017 Hepatit C Virisü Genotiplemesi Seçmeli 2 0 0 4
15 9378026242017 Mantarların Moleküler Yöntemlerle Tanımlanması Seçmeli 2 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr