Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hemşirelik - Hemşirelikte Öğretim - Yüksek Lisans Dereceli DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
-
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelikte öğretim alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
2Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
3Mesleki etik ilkeleri içselleştirebilme
4Üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilme ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uyarlayabilme ve uygulayabilme
5Hemşirelikte öğretim alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme
6Hemşireliğin eğitim alanına özgü sorunlarının çözümünde liderlik yapabilme
7Sağlık alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini çalışmalarında uygulayabilme
8Hemşirelikte öğretim alanı ile ilgili güncel kaynaklara ve bilgilere ulaşabilme, yeni bilgi ve uygulamaları kanıta dayalı ilkeleri kullanarak eleştirel olarak değerlendirebilme ve yaygınlaştırabilme
9Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme
10En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme (“European Language Portfolio Global Scale”, Level C1)
11Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilme
12Sorun çözmede stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme
13Sağlık bakımına yönelik eğitim politikalarını eleştirel düşünme sürecini kullanarak analiz edebilme, öneriler geliştirebilme ve değişim sürecini destekleyebilme
14Hemşirenin eğitimci rolü ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun davranabilme
15Toplumun ve öğrenenin gereksinimleri, konu alanının gereklilikleri, amaç- hedef, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme boyutları doğrultusunda, yeni eğitim programı tasarlayabilme, programı değerlendirebilme ve mevcut programları güncelleyebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111111111111
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 938101016012019 Hemşirelik Eğitimi I Zorunlu 3 0 0 9
2 938101016012019 Hemşirelik Eğitimi I Zorunlu 3 0 0 9
3 938101016032018 Hemşirelikte Nitel Araştırma Zorunlu 2 0 0 4
4 938101016032019 Hemşirelikte Nitel Araştırma Zorunlu 2 0 0 4
5 HEM.OGR.SDG1 Hemşirelikte Öğretim Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1 Seçmeli - - - 17
6 Hem.Öğr.SDG1 Seçmeli Grup (Hemşirelikte Öğretim Yüksek Lisans Dereceli Doktora) Seçmeli - - - 17
Toplam 10 0 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 938101016022019 Hemşirelik Eğitimi II Zorunlu 3 0 0 9
2 938101016022019 Hemşirelik Eğitimi II Zorunlu 3 0 0 9
3 938101016052019 Hemşirelik Eğitiminde Program Geliştirme Zorunlu 3 3 0 10
4 HEM.OGR.SDG2 Hemşirelikte Öğretim Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2 Seçmeli - - - 18
5 Hem.Öğr.SDG2 Seçmeli Grup 2(Hemşirelikte Öğretim Yüksek Lisans Dereceli Doktora) Seçmeli - - - 8
6 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
7 SBEDRSEM600 Seminer Zorunlu 0 0 0 3
Toplam 9 3 0 60
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 938101016052018 Hemşirelik Eğitiminde Program Geliştirme Zorunlu 3 3 0 10
2 HEM.OGR.SDG3 Hemşirelikte Öğretim Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3 Seçmeli - - - 15
3 Hem.Öğr.SDG3 Seçmeli Grup 3(Hemşirelikte Öğretim Yüksek Lisans Dereceli Doktora) Seçmeli - - - 25
4 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD601 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 3 3 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 938101016042018 Hemşirelik Eğitiminde Program Değerlendirme Zorunlu 3 3 0 10
2 HEM.OGR.SDG4 Hemşirelikte Öğretim Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG4 Seçmeli - - - 15
3 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
4 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRUAD602 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
7 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 3 3 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ601 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
2 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRTO601 Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
5 SBEDRUAD603 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
6 SBEDRYET601 Yeterlik Sınavı Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ602 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD604 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ603 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD605 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SBEDRTEZ604 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 SBEDRTEZ605 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 SBEDRUAD606 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
Hemşirelikte Öğretim Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 938101016062018 Hemşirelik Uygulamaları İçin Kanıta Dayalı Araştırma Seçmeli 2 0 0 4
2 938101016072018 Hemşirelik Eğitimi Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 12
3 938101016082018 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I Seçmeli 3 0 0 6
4 938101016092018 Öğretim Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 6
5 938101016102018 Hemşirelik Eğitimi Uygulaması II Seçmeli 0 6 0 12
6 938101016112018 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II Seçmeli 3 0 0 6
7 938101016122018 Hemşirelikte Motivasyonel Görüşme Seçmeli 3 0 0 6
8 938101016132019 Hemşirelikte Eğitim Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
9 938101016142018 Hemşirelik Bilişimi Seçmeli 2 0 0 8
10 938101016152018 Yaşamboyu Öğrenme Seçmeli 3 0 0 9
11 938101016162018 Bilimsel Yazı Yazma, (Makale) Yayınlama Seçmeli 2 0 0 7
12 938101016172019 Hemşirelikte Ölçme ve Değerlendirme Seçmeli 3 0 0 0
13 938101016182018 Tıpta Mesleksel Yetkinlikler ve Öğretimi Seçmeli 3 0 0 6
14 938101016242019 İleri İstatistik Seçmeli 3 0 0 0
15 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
16 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Seçmeli Grup (Hemşirelikte Öğretim Yüksek Lisans Dereceli Doktora)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 938101016042019 Hemşirelik Eğitiminde Program Değerlendirme Seçmeli 3 3 0 0
2 938101016062018 Hemşirelik Uygulamaları İçin Kanıta Dayalı Araştırma Seçmeli 2 0 0 0
3 938101016072018 Hemşirelik Eğitimi Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 0
4 938101016082018 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I Seçmeli 3 0 0 0
5 938101016092018 Öğretim Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 0
6 938101016102018 Hemşirelik Eğitimi Uygulaması II Seçmeli 0 6 0 0
7 938101016112018 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II Seçmeli 3 0 0 0
8 938101016122018 Hemşirelikte Motivasyonel Görüşme Seçmeli 3 0 0 0
9 938101016132019 Hemşirelikte Eğitim Yönetimi Seçmeli 3 0 0 9
10 938101016142018 Hemşirelik Bilişimi Seçmeli 2 0 0 0
11 938101016152018 Yaşamboyu Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
12 938101016162018 Bilimsel Yazı Yazma, (Makale) Yayınlama Seçmeli 2 0 0 0
13 938101016172019 Hemşirelikte Ölçme ve Değerlendirme Seçmeli 3 0 0 0
14 938101016182018 Tıpta Mesleksel Yetkinlikler ve Öğretimi Seçmeli 3 0 0 0
15 938101016242019 İleri İstatistik Seçmeli 3 0 0 6
16 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
17 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
Hemşirelikte Öğretim Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 938101016062018 Hemşirelik Uygulamaları İçin Kanıta Dayalı Araştırma Seçmeli 2 0 0 4
2 938101016072018 Hemşirelik Eğitimi Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 12
3 938101016082018 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I Seçmeli 3 0 0 6
4 938101016092018 Öğretim Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 6
5 938101016102018 Hemşirelik Eğitimi Uygulaması II Seçmeli 0 6 0 12
6 938101016112018 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II Seçmeli 3 0 0 6
7 938101016122018 Hemşirelikte Motivasyonel Görüşme Seçmeli 3 0 0 6
8 938101016132019 Hemşirelikte Eğitim Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
9 938101016142018 Hemşirelik Bilişimi Seçmeli 2 0 0 8
10 938101016152018 Yaşamboyu Öğrenme Seçmeli 3 0 0 9
11 938101016162018 Bilimsel Yazı Yazma, (Makale) Yayınlama Seçmeli 2 0 0 7
12 938101016172019 Hemşirelikte Ölçme ve Değerlendirme Seçmeli 3 0 0 0
13 938101016182018 Tıpta Mesleksel Yetkinlikler ve Öğretimi Seçmeli 3 0 0 6
14 938101016242019 İleri İstatistik Seçmeli 3 0 0 0
15 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
16 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Seçmeli Grup 2(Hemşirelikte Öğretim Yüksek Lisans Dereceli Doktora)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 938101016042019 Hemşirelik Eğitiminde Program Değerlendirme Seçmeli 3 3 0 0
2 938101016062018 Hemşirelik Uygulamaları İçin Kanıta Dayalı Araştırma Seçmeli 2 0 0 0
3 938101016072018 Hemşirelik Eğitimi Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 0
4 938101016082018 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I Seçmeli 3 0 0 0
5 938101016092018 Öğretim Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 0
6 938101016102018 Hemşirelik Eğitimi Uygulaması II Seçmeli 0 6 0 0
7 938101016112018 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II Seçmeli 3 0 0 0
8 938101016122018 Hemşirelikte Motivasyonel Görüşme Seçmeli 3 0 0 0
9 938101016132019 Hemşirelikte Eğitim Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
10 938101016142018 Hemşirelik Bilişimi Seçmeli 2 0 0 0
11 938101016152018 Yaşamboyu Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
12 938101016162018 Bilimsel Yazı Yazma, (Makale) Yayınlama Seçmeli 2 0 0 0
13 938101016172019 Hemşirelikte Ölçme ve Değerlendirme Seçmeli 3 0 0 0
14 938101016182018 Tıpta Mesleksel Yetkinlikler ve Öğretimi Seçmeli 3 0 0 0
15 938101016242019 İleri İstatistik Seçmeli 3 0 0 6
16 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
17 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
Hemşirelikte Öğretim Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 938101016062018 Hemşirelik Uygulamaları İçin Kanıta Dayalı Araştırma Seçmeli 2 0 0 4
2 938101016072018 Hemşirelik Eğitimi Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 12
3 938101016082018 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I Seçmeli 3 0 0 6
4 938101016092018 Öğretim Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 6
5 938101016102018 Hemşirelik Eğitimi Uygulaması II Seçmeli 0 6 0 12
6 938101016112018 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II Seçmeli 3 0 0 6
7 938101016122018 Hemşirelikte Motivasyonel Görüşme Seçmeli 3 0 0 6
8 938101016132019 Hemşirelikte Eğitim Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
9 938101016142018 Hemşirelik Bilişimi Seçmeli 2 0 0 8
10 938101016152018 Yaşamboyu Öğrenme Seçmeli 3 0 0 9
11 938101016162018 Bilimsel Yazı Yazma, (Makale) Yayınlama Seçmeli 2 0 0 7
12 938101016172019 Hemşirelikte Ölçme ve Değerlendirme Seçmeli 3 0 0 0
13 938101016182018 Tıpta Mesleksel Yetkinlikler ve Öğretimi Seçmeli 3 0 0 6
14 938101016242019 İleri İstatistik Seçmeli 3 0 0 0
15 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
16 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
Seçmeli Grup 3(Hemşirelikte Öğretim Yüksek Lisans Dereceli Doktora)
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 938101016042019 Hemşirelik Eğitiminde Program Değerlendirme Seçmeli 3 3 0 0
2 938101016062018 Hemşirelik Uygulamaları İçin Kanıta Dayalı Araştırma Seçmeli 2 0 0 0
3 938101016072018 Hemşirelik Eğitimi Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 0
4 938101016082018 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I Seçmeli 3 0 0 0
5 938101016092018 Öğretim Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 0
6 938101016102018 Hemşirelik Eğitimi Uygulaması II Seçmeli 0 6 0 0
7 938101016112018 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II Seçmeli 3 0 0 0
8 938101016122018 Hemşirelikte Motivasyonel Görüşme Seçmeli 3 0 0 0
9 938101016132019 Hemşirelikte Eğitim Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
10 938101016142018 Hemşirelik Bilişimi Seçmeli 2 0 0 0
11 938101016152018 Yaşamboyu Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
12 938101016162018 Bilimsel Yazı Yazma, (Makale) Yayınlama Seçmeli 2 0 0 0
13 938101016172019 Hemşirelikte Ölçme ve Değerlendirme Seçmeli 3 0 0 0
14 938101016182018 Tıpta Mesleksel Yetkinlikler ve Öğretimi Seçmeli 3 0 0 0
15 938101016242019 İleri İstatistik Seçmeli 3 0 0 6
16 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 0
17 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 0
Hemşirelikte Öğretim Yüksek Lisans Dereceli Doktora SDG4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 938101016062018 Hemşirelik Uygulamaları İçin Kanıta Dayalı Araştırma Seçmeli 2 0 0 4
2 938101016072018 Hemşirelik Eğitimi Uygulaması I Seçmeli 0 6 0 12
3 938101016082018 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi I Seçmeli 3 0 0 6
4 938101016092018 Öğretim Teknolojileri Seçmeli 2 0 0 6
5 938101016102018 Hemşirelik Eğitimi Uygulaması II Seçmeli 0 6 0 12
6 938101016112018 Hemşirelik Kuram ve Felsefesi II Seçmeli 3 0 0 6
7 938101016122018 Hemşirelikte Motivasyonel Görüşme Seçmeli 3 0 0 6
8 938101016132019 Hemşirelikte Eğitim Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
9 938101016142018 Hemşirelik Bilişimi Seçmeli 2 0 0 8
10 938101016152018 Yaşamboyu Öğrenme Seçmeli 3 0 0 9
11 938101016162018 Bilimsel Yazı Yazma, (Makale) Yayınlama Seçmeli 2 0 0 7
12 938101016172019 Hemşirelikte Ölçme ve Değerlendirme Seçmeli 3 0 0 0
13 938101016182018 Tıpta Mesleksel Yetkinlikler ve Öğretimi Seçmeli 3 0 0 6
14 938101016242019 İleri İstatistik Seçmeli 3 0 0 0
15 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Seçmeli 3 2 0 6
16 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Seçmeli 3 0 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr