Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Bilimleri - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
“Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı” olan anabilim dalının adı 2006 yılında “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” olarak değiştirilmiştir. Anabilim dalı bünyesinde 1999 yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı, 2002 yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı, 2004 yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı ve 2011 yılında ise Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı başlamıştır.
Kazanılan Derece
Derecenin Düzeyi
Doktora
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans mezunlarında aranacak şartlar: Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikolojik Danışma ve Rehberlik ve Psikoloji lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak. Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı’ndan mezun olmayanlara gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanır. Yüksek Lisans mezunlarında aranacak şartlar: Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ya da Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanlarında yüksek lisans yapmış olmak. 6 Şubat 2013 tarihinden önce Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında kayıtlı olup, mezun olanlardan aranacak şartlar: Psikolojik Hizmetler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikolojik Danışma ve Rehberlik ve Psikoloji lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Farklı özelliklere sahip danışanlarla çalışırken çeşitli psikolojik danışma kuramları çerçevesinde psikolojik danışma becerilerini, müdahalelerini ve stratejilerini kendine özgü bir tarzla uygulayabilme.
2İlgili kuramları temel alarak kendine özgü liderlik tarzıyla, grupla psikolojik danışma sürecini yönetebilme.
3Bireyin davranışını psikopatoloji açısından analiz edebilme.
4Psikolojik danışmanlıkta uzmanlık alanlarına ve özel konulara yönelebilme.
5Psikolojik danışma lisans ve lisansüstü programlarında etkili öğretim ve süpervizyon hizmeti sunabilme.
6Psikolojik danışma alanında özgün bilimsel araştırmalar ve/veya yayınlar yapabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9401026012019 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları Zorunlu 3 0 0 7
2 9202025032016 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları Zorunlu 3 0 0 7
3 EĞT-REH-YL-SDG1 EĞİTİM REHBERLİL YL Seçmeli - - - 8
4 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4
5 9202026252010 İleri Bireyle Psikolojik Danışma ve Uygulama Zorunlu 3 0 0 3
6 9202026012004 İleri Psikolojik Danışma Kuram ve Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3
7 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6
8 9401026032019 Psikolojik Danışma Beceri ve Teknikleri Zorunlu 3 0 0 7
9 9202025012016 Psikolojik Danışma Beceri ve Teknikleri Zorunlu 3 0 0 7
10 REH.PSİ.LDD.SDG1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Derecesi ile Doktora SDG1 Seçmeli - - - 8
11 Sec-Ders Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - 0
Toplam 27 2 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9202025482016 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 3 0 0 6
2 9401026002019 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri (E ) Zorunlu 3 0 0 6
3 9202025082003 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3
4 9401026022019 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması Zorunlu 3 0 0 6
5 9202065442016 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması Zorunlu 2 2 0 6
6 9202025042003 Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması Zorunlu 3 0 0 3
7 EĞT-REH-YL-SDG2 EĞİTİM REHBERLİK YL Seçmeli - - - 0
8 9202026182010 İleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3
9 9202026022004 İleri Grupla Psikolojik Danışma ve Uygulaması Zorunlu 3 0 0 3
10 REH.PSİ.LDD.SDG2 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Derecesi ile Doktora SDG2 Seçmeli - - - 6
Toplam 26 2 0 42
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EĞT-REH-DOK-SDG1 EĞİTİM REHBERLİK DOK Seçmeli - - - 8
2 9401026192019 İleri Bireyle Psikolojik Danışma ve Uygulaması Zorunlu 3 0 0 7
3 9202026252016 İleri Bireyle Psikolojik Danışma ve Uygulaması Zorunlu 2 2 0 7
4 9401026172019 İleri Psikolojik Danışma Kuram ve Teknikleri Zorunlu 3 0 0 7
5 9202026012016 İleri Psikolojik Danışma Kuram ve Teknikleri Zorunlu 3 0 0 7
6 REH.PSİ.YLDD.SDG1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora SDG1 Seçmeli - - - 8
Toplam 14 2 0 44
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EĞT-REH-DOK-SDG2 EĞİTİM REHBERLİK DOK Seçmeli - - - 6
2 9401026182019 İleri Grupla Psikolojik Danışma ve Uygulaması Zorunlu 3 0 0 6
3 9202026022016 İleri Grupla Psikolojik Danışma ve Uygulaması Zorunlu 3 0 0 6
4 9401026162019 Psikolojik Danışmada Araştırma ve Yayın Yapma (E) Zorunlu 3 0 0 6
5 9202026032016 Psikolojik Danışmada Araştırma ve Yayın Yapma(E) Zorunlu 3 0 0 6
6 REH.PSİ.YLDD.SDG2 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora SDG2 Seçmeli - - - 6
7 DRSEM690 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
8 DRSEM690 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 15 0 0 48
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
3 EGİDRYET690 Yeterlilik Dersi Zorunlu 0 0 0 25
4 SOSDRYET790 Yeterlilik Dersi Zorunlu 0 0 0 25
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4
2 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4
3 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6
4 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6
5 EGİDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 15
6 SOSDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 15
7 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
8 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 12 4 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
9. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
10. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
EĞİTİM REHBERLİL YL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9202025072015 Bilgısayarlı İstatistik Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 0
2 9202025152015 Farklı Popülasyonlarla Psikolojik Danışma Seçmeli 3 0 0 0
3 9202025432012 Çağdaş Kişilik Kuramları Seçmeli 3 0 0 0
4 9202025502015 Psikolojik Danışmada Bireyi Tanıma ve Değerlendirme Seçmeli 3 0 0 0
5 9202065462015 Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri Seçmeli 3 0 0 0
6 9202065522015 Okul Psikolojik Danışmanlığı Yaklaşım ve Modelleri Seçmeli 3 0 0 0
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Derecesi ile Doktora SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9401026052019 Bilgisayarda İstatistik Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 8
2 9401026072019 Çağdaş Kişilik Kuramları Seçmeli 3 0 0 8
3 9401026092019 Okul Psikolojik Danışmanlığı Yaklaşım ve Modelleri Seçmeli 3 0 0 8
4 9401026112019 Psikolojik Danışmada Bireyi Tanıma ve Değerlendirme Seçmeli 3 0 0 8
5 9401026132019 Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri Seçmeli 3 0 0 8
6 9401026152019 Kısa Süreli Psikolojik Danışma Seçmeli 3 0 0 8
Seçmeli Ders Grubu
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EĞİTİM REHBERLİK YL
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9202025162015 Bilişsel ve Davranışçı Müdahaleler Seçmeli 3 0 0 0
2 9202025402015 Psikolojik Danışma Strateji ve Müdahaleleri Seçmeli 3 0 0 0
3 9202025462015 Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması Seçmeli 3 0 0 0
4 9202025492015 Kısa Süreli Psikolojik Danışma Seçmeli 3 0 0 0
5 9202025542015 Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik Danışma Seçmeli 3 0 0 0
6 9202025562015 Travma Sonrası Müdahaleler Seçmeli 3 0 0 0
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Derecesi ile Doktora SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9401026042019 Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması Seçmeli 3 0 0 6
2 9401026062019 Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik Danışma Seçmeli 3 0 0 6
3 9401026082019 Psikolojik Danışma Strateji ve Müdahaleleri Seçmeli 3 0 0 6
4 9401026102019 Farklı Popülasyonlarla Psikolojik Danışma Seçmeli 3 0 0 6
5 9401026122019 Travma Sonrası Müdahaleler Seçmeli 3 0 0 6
6 9401026142019 Bilişsel ve Davranışçı Müdahaleler Seçmeli 3 0 0 6
EĞİTİM REHBERLİK DOK
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9202016092008 İleri İstatistik Seçmeli 3 0 0 0
2 9202026052004 İleri Psikopatoloji I (Çocuk ve Ergen) Seçmeli 3 0 0 0
3 9202026052012 Çok Kültürlü Psikolojik Danışmada Güncel Konular Seçmeli 3 0 0 0
4 9202026162012 Psikolojik Ölçme Aracı Geliştirme Seçmeli 3 0 0 0
5 9202026212010 Psikolojik Danışmada Süpervizyon Seçmeli 3 0 0 0
6 9202028402010 Okul Psikolojik Danışmanlığında Güncel Konular Seçmeli 3 0 0 0
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9401026212019 İleri Psikopatoloji I (Çocuk ve Ergen) Seçmeli 3 0 0 8
2 9401026232019 İleri İstatistik Seçmeli 3 0 0 8
3 9401026252019 Psikolojik Danışmada Süpervizyon Seçmeli 3 0 0 8
4 9401026272019 Psikolojik Ölçme Aracı Geliştirm Seçmeli 3 0 0 8
5 9401026292019 Çok Kültürlü Psikolojik Danışmada Güncel Konular Seçmeli 3 0 0 8
6 9401026312019 Okul Psikolojik Danışmanlığıında Güncel Konular Seçmeli 3 0 0 8
7 9401026332019 Psikolojik Danışma Alanında Süreç ve Sonuç Araştırmaları Seçmeli 3 0 0 8
EĞİTİM REHBERLİK DOK
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9202018062008 Nitel Araştırma Seçmeli 3 0 0 0
2 9202026012012 Psikolojik Danışmada Meslek Etiği ve Yasal Konular Seçmeli 3 0 0 0
3 9202026082004 İleri Psikopatoloji II (Erişkin) Seçmeli 3 0 0 0
4 9202026102012 Gelişim Psikolojisinde Güncel Konular Seçmeli 3 0 0 0
5 9202026122012 Çift ve Aile Psikolojik Danışmanlığı Seçmeli 3 0 0 0
6 9202026142012 Psikolojik Danışmada Konsültasyon Model ve Süreçleri Seçmeli 3 0 0 0
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9401026202019 İleri Psikopatoloji II (Erişkin) Seçmeli 3 0 0 6
2 9401026222019 Çift ve Aile Psikolojik Danışmanlığ Seçmeli 3 0 0 6
3 9401026242019 Psikolojik Danışmada Konsültasyon Model ve Süreçleri Seçmeli 3 0 0 6
4 9401026262019 Nitel Araştırma Seçmeli 3 0 0 6
5 9401026282019 Psikolojik Danışmada Meslek Etiği ve Yasal Konular Seçmeli 3 0 0 6
6 9401026302019 Gelişim Psikolojisinde Güncel Konular Seçmeli 3 0 0 6
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr