Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Bilimleri - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
“Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı” olan anabilim dalının adı 2006 yılında “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” olarak değiştirilmiştir. Anabilim dalı bünyesinde 1999 yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı, 2002 yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı, 2004 yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı ve 2011 yılında ise Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı başlamıştır.
Kazanılan Derece
Doktora
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans mezunlarında aranacak şartlar: Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikolojik Danışma ve Rehberlik ve Psikoloji lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak. Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı’ndan mezun olmayanlara gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanır. Yüksek Lisans mezunlarında aranacak şartlar: Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ya da Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanlarında yüksek lisans yapmış olmak. 6 Şubat 2013 tarihinden önce Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında kayıtlı olup, mezun olanlardan aranacak şartlar: Psikolojik Hizmetler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikolojik Danışma ve Rehberlik ve Psikoloji lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
0
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları
1Farklı özelliklere sahip danışanlarla çalışırken çeşitli psikolojik danışma kuramları çerçevesinde psikolojik danışma becerilerini, müdahalelerini ve stratejilerini kendine özgü bir tarzla uygulayabilme.
2İlgili kuramları temel alarak kendine özgü liderlik tarzıyla, grupla psikolojik danışma sürecini yönetebilme.
3Bireyin davranışını psikopatoloji açısından analiz edebilme.
4Psikolojik danışmanlıkta uzmanlık alanlarına ve özel konulara yönelebilme.
5Psikolojik danışma lisans ve lisansüstü programlarında etkili öğretim ve süpervizyon hizmeti sunabilme.
6Psikolojik danışma alanında özgün bilimsel araştırmalar ve/veya yayınlar yapabilme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
111111
BİLGİ1
2
BECERİ1
2
3
4
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )1
2
3
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )1
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )1
2
3
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)1
2
3

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9401026012019 Türkçe Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları Zorunlu 3 0 0 7
2 9202025032016 Türkçe Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları Zorunlu 3 0 0 7
3 EĞT-REH-YL-SDG1 EĞİTİM REHBERLİL YL Seçmeli - - - 8
4 EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4
5 9202026252010 Lisan Kodları İleri Bireyle Psikolojik Danışma ve Uygulama Zorunlu 3 0 0 3
6 9202026012004 Türkçe İleri Psikolojik Danışma Kuram ve Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3
7 EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6
8 9401026032019 Türkçe Psikolojik Danışma Beceri ve Teknikleri Zorunlu 3 0 0 7
9 9202025012016 Türkçe Psikolojik Danışma Beceri ve Teknikleri Zorunlu 3 0 0 7
10 REH.PSİ.LDD.SDG1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Derecesi ile Doktora SDG1 Seçmeli - - - 8
11 Sec-Ders Seçmeli Ders Grubu Seçmeli - - - 0
Toplam 27 2 0 60
 
2. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9202025482016 Türkçe Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 3 0 0 6
2 9401026002019 Türkçe Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri (E ) Zorunlu 3 0 0 6
3 9202025082003 Türkçe Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3
4 9401026022019 Türkçe Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması Zorunlu 3 0 0 6
5 9202065442016 Türkçe Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması Zorunlu 2 2 0 6
6 9202025042003 Türkçe Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması Zorunlu 3 0 0 3
7 EĞT-REH-YL-SDG2 EĞİTİM REHBERLİK YL Seçmeli - - - 0
8 9202026182010 Türkçe İleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3
9 9202026022004 Türkçe İleri Grupla Psikolojik Danışma ve Uygulaması Zorunlu 3 0 0 3
10 REH.PSİ.LDD.SDG2 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Derecesi ile Doktora SDG2 Seçmeli - - - 6
Toplam 26 2 0 42
 
3. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EĞT-REH-DOK-SDG1 EĞİTİM REHBERLİK DOK Seçmeli - - - 8
2 9401026192019 Lisan Kodları İleri Bireyle Psikolojik Danışma ve Uygulaması Zorunlu 3 0 0 7
3 9202026252016 Türkçe İleri Bireyle Psikolojik Danışma ve Uygulaması Zorunlu 2 2 0 7
4 9401026172019 Türkçe İleri Psikolojik Danışma Kuram ve Teknikleri Zorunlu 3 0 0 7
5 9202026012016 Türkçe İleri Psikolojik Danışma Kuram ve Teknikleri Zorunlu 3 0 0 7
6 REH.PSİ.YLDD.SDG1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora SDG1 Seçmeli - - - 8
Toplam 14 2 0 44
 
4. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EĞT-REH-DOK-SDG2 EĞİTİM REHBERLİK DOK Seçmeli - - - 6
2 9401026182019 Türkçe İleri Grupla Psikolojik Danışma ve Uygulaması Zorunlu 3 0 0 6
3 9202026022016 Türkçe İleri Grupla Psikolojik Danışma ve Uygulaması Zorunlu 3 0 0 6
4 9401026162019 Türkçe Psikolojik Danışmada Araştırma ve Yayın Yapma (E) Zorunlu 3 0 0 6
5 9202026032016 Türkçe Psikolojik Danışmada Araştırma ve Yayın Yapma(E) Zorunlu 3 0 0 6
6 REH.PSİ.YLDD.SDG2 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora SDG2 Seçmeli - - - 6
7 DRSEM690 Türkçe Seminer Zorunlu 0 0 0 6
8 DRSEM690 Türkçe Seminer Zorunlu 0 0 0 6
Toplam 15 0 0 48
 
5. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
2 DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
3 EGİDRYET690 Türkçe Yeterlilik Dersi Zorunlu 0 0 0 25
4 SOSDRYET790 Türkçe Yeterlilik Dersi Zorunlu 0 0 0 25
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4
2 EBB6852017 Türkçe Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4
3 EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6
4 EBB6832017 Türkçe Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6
5 EGİDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 15
6 SOSDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 15
7 DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
8 DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 12 4 0 60
 
7. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
8. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
9. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
10. Dönem
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRTEZ692 Türkçe Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 DRUAD691 Türkçe Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
EĞİTİM REHBERLİL YL
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9202025072015 Türkçe Bilgısayarlı İstatistik Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 0
2 9202025152015 Belirsiz Farklı Popülasyonlarla Psikolojik Danışma Seçmeli 3 0 0 0
3 9202025432012 Türkçe Çağdaş Kişilik Kuramları Seçmeli 3 0 0 0
4 9202025502015 Türkçe Psikolojik Danışmada Bireyi Tanıma ve Değerlendirme Seçmeli 3 0 0 0
5 9202065462015 Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri Seçmeli 3 0 0 0
6 9202065522015 Türkçe Okul Psikolojik Danışmanlığı Yaklaşım ve Modelleri Seçmeli 3 0 0 0
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Derecesi ile Doktora SDG1
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9401026052019 Türkçe Bilgisayarda İstatistik Uygulamaları Seçmeli 3 0 0 8
2 9401026072019 Türkçe Çağdaş Kişilik Kuramları Seçmeli 3 0 0 8
3 9401026092019 Türkçe Okul Psikolojik Danışmanlığı Yaklaşım ve Modelleri Seçmeli 3 0 0 8
4 9401026112019 Türkçe Psikolojik Danışmada Bireyi Tanıma ve Değerlendirme Seçmeli 3 0 0 8
5 9401026132019 Grupla Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri Seçmeli 3 0 0 8
6 9401026152019 Türkçe Kısa Süreli Psikolojik Danışma Seçmeli 3 0 0 8
Seçmeli Ders Grubu
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
EĞİTİM REHBERLİK YL
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9202025162015 Türkçe Bilişsel ve Davranışçı Müdahaleler Seçmeli 3 0 0 0
2 9202025402015 Türkçe Psikolojik Danışma Strateji ve Müdahaleleri Seçmeli 3 0 0 0
3 9202025462015 Türkçe Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması Seçmeli 3 0 0 0
4 9202025492015 Türkçe Kısa Süreli Psikolojik Danışma Seçmeli 3 0 0 0
5 9202025542015 Türkçe Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik Danışma Seçmeli 3 0 0 0
6 9202025562015 Türkçe Travma Sonrası Müdahaleler Seçmeli 3 0 0 0
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Derecesi ile Doktora SDG2
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9401026042019 Türkçe Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması Seçmeli 3 0 0 6
2 9401026062019 Türkçe Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik Danışma Seçmeli 3 0 0 6
3 9401026082019 Türkçe Psikolojik Danışma Strateji ve Müdahaleleri Seçmeli 3 0 0 6
4 9401026102019 Belirsiz Farklı Popülasyonlarla Psikolojik Danışma Seçmeli 3 0 0 6
5 9401026122019 Türkçe Travma Sonrası Müdahaleler Seçmeli 3 0 0 6
6 9401026142019 Türkçe Bilişsel ve Davranışçı Müdahaleler Seçmeli 3 0 0 6
EĞİTİM REHBERLİK DOK
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9202016092008 Türkçe İleri İstatistik Seçmeli 3 0 0 0
2 9202026052004 Türkçe İleri Psikopatoloji I (Çocuk ve Ergen) Seçmeli 3 0 0 0
3 9202026052012 Türkçe Çok Kültürlü Psikolojik Danışmada Güncel Konular Seçmeli 3 0 0 0
4 9202026162012 Türkçe Psikolojik Ölçme Aracı Geliştirme Seçmeli 3 0 0 0
5 9202026212010 Türkçe Psikolojik Danışmada Süpervizyon Seçmeli 3 0 0 0
6 9202028402010 Okul Psikolojik Danışmanlığında Güncel Konular Seçmeli 3 0 0 0
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora SDG1
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9401026212019 Türkçe İleri Psikopatoloji I (Çocuk ve Ergen) Seçmeli 3 0 0 8
2 9401026232019 Türkçe İleri İstatistik Seçmeli 3 0 0 8
3 9401026252019 Türkçe Psikolojik Danışmada Süpervizyon Seçmeli 3 0 0 8
4 9401026272019 Türkçe Psikolojik Ölçme Aracı Geliştirm Seçmeli 3 0 0 8
5 9401026292019 Türkçe Çok Kültürlü Psikolojik Danışmada Güncel Konular Seçmeli 3 0 0 8
6 9401026312019 Türkçe Okul Psikolojik Danışmanlığıında Güncel Konular Seçmeli 3 0 0 8
7 9401026332019 Türkçe Psikolojik Danışma Alanında Süreç ve Sonuç Araştırmaları Seçmeli 3 0 0 8
EĞİTİM REHBERLİK DOK
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9202018062008 Türkçe Nitel Araştırma Seçmeli 3 0 0 0
2 9202026012012 Türkçe Psikolojik Danışmada Meslek Etiği ve Yasal Konular Seçmeli 3 0 0 0
3 9202026082004 Türkçe İleri Psikopatoloji II (Erişkin) Seçmeli 3 0 0 0
4 9202026102012 Türkçe Gelişim Psikolojisinde Güncel Konular Seçmeli 3 0 0 0
5 9202026122012 Türkçe Çift ve Aile Psikolojik Danışmanlığı Seçmeli 3 0 0 0
6 9202026142012 Türkçe Psikolojik Danışmada Konsültasyon Model ve Süreçleri Seçmeli 3 0 0 0
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora SDG2
No Ders Kodu Dersin Sunulduğu Dil Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9401026202019 Türkçe İleri Psikopatoloji II (Erişkin) Seçmeli 3 0 0 6
2 9401026222019 Türkçe Çift ve Aile Psikolojik Danışmanlığ Seçmeli 3 0 0 6
3 9401026242019 Türkçe Psikolojik Danışmada Konsültasyon Model ve Süreçleri Seçmeli 3 0 0 6
4 9401026262019 Türkçe Nitel Araştırma Seçmeli 3 0 0 6
5 9401026282019 Türkçe Psikolojik Danışmada Meslek Etiği ve Yasal Konular Seçmeli 3 0 0 6
6 9401026302019 Türkçe Gelişim Psikolojisinde Güncel Konular Seçmeli 3 0 0 6
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr