Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Doktora Programları

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Bilimleri - Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi - Yüksek Lisans Derecesi ile DoktoraProgram Tanımları
Kuruluş
Kazanılan Derece
Doktora
Derecenin Düzeyi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Mezuniyet Koşulları
-
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları

Program Çıktıları


Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9202045142018 Araştırma Teknikleri ve Veri Analizi (E) Zorunlu 3 0 0 7
2 9202038012007 Eğitim Yönetimi : Kuram ve Uygulama Zorunlu 3 0 0 3
3 EGİ.YÖN.TEF.YLD.SDG1 Eğitim Yönetimi Teftişi planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora SDG1 Seçmeli - - - 8
4 EĞİT-TEFTİŞ-DOK-SDG1 EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ Seçmeli - - - 8
5 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4
6 9202036012007 İleri Eğitim Yönetimi Kuram ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3
7 9401046152019 Kuram Geliştirme I Zorunlu 3 0 0 7
8 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6
9 9202036032007 Örgütsel Davranış Zorunlu 3 0 0 3
10 9401046132019 Türk Eğitim Sisteminin Analizi Zorunlu 3 0 0 7
11 9202036892017 Türk Eğitim Sisteminin Analizi Zorunlu 3 0 0 7
Toplam 30 2 0 63
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9401046122019 Araştırma Teknikleri ve Veri Analizi ( E ) Zorunlu 3 0 0 4
2 9202038022007 Eğitim Planlaması ve Ekonomisi Zorunlu 3 0 0 3
3 9401046142019 Eğitim Politikaları ve Analizi Zorunlu 3 0 0 4
4 9202036102017 Eğitim Politikaları ve Analizi Zorunlu 3 0 0 4
5 EGİ.YÖN.TEF.YLD.SDG2 Eğitim Yönetimi Teftişi planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora SDG2 Seçmeli - - - 8
6 EĞİT-TEFTİŞ-DOK-SDG2 EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASSI VE EKONOMİSİ Seçmeli - - - 8
7 9202036042007 İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3
8 9202036302011 İleri Bİlimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3
9 9202036082017 Kuram Geliştirme Zorunlu 3 0 0 4
10 DRSEM690 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
11 DRSEM690 Seminer Zorunlu 0 0 0 6
12 9202036022007 Toplumsal Kalkınma ve Eğitim Planlaması Zorunlu 3 0 0 3
13 9202038042007 Yönetimde İnsan İlişkileri Zorunlu 3 0 0 3
Toplam 30 0 0 59
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
3 EGİDRYET690 Yeterlilik Dersi Zorunlu 0 0 0 25
4 SOSDRYET790 Yeterlilik Dersi Zorunlu 0 0 0 25
Toplam 0 0 0 60
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4
2 EBB6852017 Gelişim ve Öğrenme Zorunlu 3 0 0 4
3 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6
4 EBB6832017 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Zorunlu 3 2 0 6
5 EGİDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 15
6 SOSDRTEZONE Tez Önerisi Zorunlu 0 0 0 15
7 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
8 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 12 4 0 60
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
4 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 60
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
3 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 55
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DRTEZ692 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 25
2 DRTEZ693 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 0 15
3 DRUAD691 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 0 0 0 5
Toplam 0 0 0 45
 
Eğitim Yönetimi Teftişi planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora SDG1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9401046172019 Eğitimde Bilişim Sistemleri Seçmeli 3 0 0 8
2 9401046192019 Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi Seçmeli 3 0 0 8
3 9401046212019 Yetişkin Eğitiminin Yönetimi Seçmeli 3 0 0 8
4 9401046232019 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Seçmeli 3 0 0 8
EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9202036192017 Eğitimde Bilişim Sistemleri Seçmeli 3 0 0 0
2 9202036212017 Yetişkin Eğitiminin Yönetimi Seçmeli 3 0 0 8
3 9202036232017 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Seçmeli 3 0 0 0
4 9202038102007 Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
Eğitim Yönetimi Teftişi planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora SDG2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9401046162019 Yükseköğretimin Yönetimi ve Denetimi Seçmeli 3 0 0 8
2 9401046182019 Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 0 8
3 9401046202019 Bilim Felsefesi Seçmeli 3 0 0 8
4 9401046222019 İnsan İlişkileri ve İletişim Seçmeli 3 0 0 8
5 9401046242019 Kuram Geliştirme II Seçmeli 3 0 0 8
EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASSI VE EKONOMİSİ
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 9202036182008 Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 0 0
2 9202036362017 Yükseköğretimin Yönetimi ve Denetimi Seçmeli 3 0 0 0
3 9202036382017 Bilim Felsefesi Seçmeli 3 0 0 0
4 9202036402017 Değişim Yönetimi Seçmeli 3 0 0 0
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr