Doktora Programları
Yüksek Lisans Programları
Lisans Programları
Önlisans Programları
 
Lisans Programları

Edebiyat Fakültesi - Klasik Arkeoloji (a) - LisansProgram Tanımları
Kuruluş
Klasik Arkeoloji 1980 yılından itibaren eğitim öğretime devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan yapan mezunlar "Klasik Arkeoloji alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Derecenin Düzeyi
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Klasik Arkeoloji özellikle Ege dünyasındaki Yunan ve Roma uygarlıkları üzerine yoğunlaşmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Lisans eğitimini başarıyla tamamlayıp "Arkeolog" ünvanını alanlar üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler, bununla birlikte devlete ait veya özel müzelerde, Kültür Bakanlığı'nın ve yerel belediyelerin ilgili birimlerinde arkeolog olarak çalışma imkanına sahip bulunmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Fakültemizde bağıl değerlendirme uygulanmaktadır. Öğrenciler derslere ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencinin devamı öğretim üyesi tarafından takip edilir. Ara sınavların tümü yarı yılın dokuzuncu haftasında yapılmaktadır. Her yarı yılda her ders için bir ara sınav yapılır. Ara sınavların tarihi ve programı yarı yılın başladığı ilk ay içinde bölüm tarafından ilan edilir. Ara sınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Final sınavlarının tarihi ve yeri yine bölümde ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde fakülte yönetim kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun %40’ı ile final sınavının %60’ı alınarak hesaplanır. Bazı öğretim üyeleri sınav başarı notunu hesaplarken diğer bazı ölçütleri de (örneğin, derse devam, seminer sunumu, yazılı ödev, vb.) göz önünde bulundurmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Full-Time
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. R. GÜL GÜRTEKİN-DEMİR Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 35100 Bornova, İzmir gul.demir@ege.edu.tr tel. 232 3112217 fax. 232 3881102 AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Çiler Çilingiroğlu Ünlüsoy Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 35100 Bornova, İzmir ciler.cilingiroglu.unlusoy@ege.edu.tr tel. 232 3113931 fax. 232 3881102
Bölüm Olanakları
Arkeoloji Bölümünden yılda ortalama 70 öğrenci mezun olmaktadır. Dersler bölümün akademik personeli tarafından verilmektedir. Bölümde öğrencilerin kullanımına açık kapsamlı bir kütüphane mevcuttur. Bölüm öğretim üyelerinin bazıları fakültenin diğer bölümlerinde, üniversitenin diğer bazı fakültelerinde ve ayrıca 9 Eylül Üniversitesinde de derseler vermektedirler. Öğrencilerin Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinin yürüttükleri kazılarda, yüzey araştırmalarında ve ayrıca çeşitli araştırma projelerinde çalışma imkanları ve derslerde öğrendikleri bilgileri pratikte uygulama fırsatları bulunmaktadır. Bölümün yürütmüş olduğu kazılar aşağıda belirtilmiştir: Phokaia (Prof. Dr. Ömer Özyiğit), Claros (Prof. Dr. Nuran ŞAHİN), Antandros ( Prof. Dr. Gürcan POLAT), Eski Smyrna (Prof. Dr. Cumhur Tanrıver), Beycesultan (Prof. Dr. Eşref ABAY), Yeşilova ve Yassı Tepe Höyük (Yard. Doç. Dr. Zafer Derin) ve Ekşi Höyük (Yar. Doç. Dr. Fulya Dedeoğlu).

Program Çıktıları
1Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme
2Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme
3Arkeolojik verileri görsel ve sözel çerçevede teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme
4Arkeolojik uygulamalar için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları kullanabilme
5Tarih, coğrafya, ekonomi, antropoloji, mimari vb. farklı bilimsel disiplinlerin verilerini Arkeoloji bilimi sorunlarını çözmede kullanabilme
6Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve survey) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme
7Disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme
8Alanındaki güncel gelişmeleri izlemenin gerekli olduğunun bilincine sahip olarak Türkçe ve yabancı dillerdeki kaynakları tarayabilme (kütüphane ve bilişim), kullanabilme ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanabilme
9Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
10Arkeolojik sorunların çözümünde bireysel çalışma ve bağımsız karar verme yetisine sahip olabilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇProgram Çıktıları
1111111111
KNOWLEDGE1
SKILLS1
2
COMPETENCES (Competence to Work Independently and Take Responsibility)1
2
3
COMPETENCES (Learning Competence)1
2
3
COMPETENCES (Communication and Social Competence)1
2
3
4
5
COMPETENCES (Field Specific Competence)1
2

Müfredat
D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 714001032009 ANTİK HELLEN TARİHİ Zorunlu 3 0 0 4
2 714001112009 ARKEOLOJİK ÇİZİM Zorunlu 2 0 0 3
3 714001022009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
4 714001172009 BİLGİSAYAR Zorunlu 3 0 0 3
5 714001052009 GİRİT ARKEOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
6 714001092009 HELLEN MİTOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
7 714001072009 KLASİK ARKEOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
8 714001012009 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
9 714001192010 YABANCI DİL I Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 23 0 0 30
 
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 714001042009 ANADOLU TARİHİ COĞRAFYASI Zorunlu 3 0 0 4
2 714001162009 ARKEOLOJİDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 3
3 714000942009 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
4 714001182009 GEOMETRİK DÖNEM SANATI Zorunlu 3 0 0 3
5 714001222016 KRONOLOJİ VE TANIMLAMA Zorunlu 3 0 0 4
6 714001122009 MYKEN ARKEOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
7 714001242016 SERAMİK SANATI Zorunlu 2 0 0 3
8 714000922009 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
9 714001142011 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Zorunlu 2 0 0 2
10 714001202010 YABANCI DİL II Zorunlu 4 0 0 4
Toplam 25 0 0 30
 
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 714002012009 ARKAİK DÖNEM MİMARLIĞI Zorunlu 3 0 0 6
2 714002052009 ARKAİK DÖNEM PLASTİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
3 714002032009 ARKAİK DÖNEM SERAMİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
4 EDEFAKORTAKHAVUZ1 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1 Seçmeli - - - 2
5 EDEARKSÇMDERS1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 Seçmeli - - - 8
6 10721401T11216 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 15 0 0 30
 
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 EDEFAKORTAKHAVUZ2 FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2 Seçmeli - - - 2
2 714002002009 KLASİK DÖNEM MİMARLIĞI Zorunlu 3 0 0 6
3 714002042009 KLASİK DÖNEM PLASTİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
4 714002022009 KLASİK DÖNEM SERAMİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
5 EDEARKSÇMDERS2 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 Seçmeli - - - 10
Toplam 13 0 0 30
 
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10721401T11301 HELLENİSTİK DÖNEM MİMARLIĞI Zorunlu 3 0 0 6
2 10721401T11305 HELLENİSTİK DÖNEM PLASTİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
3 10721401T11303 HELLENİSTİK DÖNEM SERAMİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
4 EDEARKSÇMDERS3 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 Seçmeli - - - 12
Toplam 11 0 0 30
 
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10721401T11302 KOLONİZASYON VE TİCARET Zorunlu 3 0 0 6
2 10721401T11306 LİDYA ARKEOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
3 10721401T11304 MOZAİK SANATI Zorunlu 3 0 0 6
4 EDEARKSÇMDERS4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 Seçmeli - - - 12
Toplam 11 0 0 30
 
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10721401T11401 ROMA MİMARLIĞI Zorunlu 3 0 0 6
2 10721401T11405 ROMA PLASTİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
3 10721401T11403 ROMA SERAMİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
4 EDEARKSÇMDERS5 SEÇMELİ DERS GRUBU 5 Seçmeli - - - 12
Toplam 11 0 0 30
 
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 10721401T11406 BİRİNCİ BİNDE DOĞU BATI İLİŞKİLERİ Zorunlu 3 0 0 6
2 10721401T11402 GEÇ ANTİK ÇAĞ SANATI Zorunlu 3 0 0 6
3 10721401T11404 HELLEN VE ROMA NUMİZMATİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
4 EDEARKSÇMDERS6 SEÇMELİ DERS GRUBU 6 Seçmeli - - - 12
Toplam 11 0 0 30
 
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0700001012019 AKADEMİK TÜRKÇE Seçmeli 2 0 0 2
2 701002532012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli 2 0 0 2
3 702002552012 İLKÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
4 702002592019 19.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
5 703002372007 EKONOMİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
6 705002772012 MİTOLOJİ VE KÜLTÜR Seçmeli 2 0 0 2
7 705002812019 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT Seçmeli 2 0 0 2
8 705002832019 BATI EDEBİYATI VE MEDENİYETİ Seçmeli 2 0 0 2
9 706002752012 FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
10 707002432012 TEMEL PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
11 708002452007 GENEL SOSYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
12 710002532012 DÜNYA EDEBİYAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
13 712002552014 SANAT TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
14 713002232007 MİTOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
15 714002232019 YAKINDOĞU ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 2
16 721002512016 ÇEVİRİYE GİRİŞ I (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 0 0 2
17 FSM404 GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
18 INV401 İNOVASYON, TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0714002192013 MÜZECİLİK Seçmeli 2 0 0 4
2 714002092009 YUNANCA I Seçmeli 2 0 0 4
3 714002112009 SUALTI ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
4 714002132009 ESKİ ÖNASYA MİTOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
FAKÜLTE ORTAK SEÇMELİ DERS HAVUZU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 701002542012 MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE Seçmeli 2 0 0 2
2 702002562012 YENİ VE YAKINÇAĞ UYGARLIKLARI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
3 702002602019 20.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
4 703002362007 KÜLTÜREL COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 2
5 705002782012 MİTOLOJİ VE EDEBİYAT Seçmeli 2 0 0 2
6 705007852019 EDEBİYAT VE MODERNİTE Seçmeli 2 0 0 2
7 705007872019 BATI EDEBİYATI VE FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 2
8 706002762012 FELSEFE SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 2
9 707002482012 İNSAN GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 2
10 707002562016 TOPLUMSAL CİNSİYET Seçmeli 2 0 0 2
11 708002422007 MODERN SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 2
12 710002522012 KÜLTÜR İNCELEMELERİ Seçmeli 2 0 0 2
13 715001392019 ANADOLU PREHİSTORYASI Seçmeli 3 0 0 2
14 721002482016 ÇEVİRİYE GİRİŞ II (İNGİLİZCE) Seçmeli 2 0 0 2
15 GIP402 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANI HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 2
16 INT404 İNOVASYONUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
SEÇMELİ DERS GRUBU 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0714002182013 AMPHORA MÜHÜRLERİ Seçmeli 2 0 0 5
2 0714002202013 ANADOLU MİTOSLARI Seçmeli 2 0 0 5
3 714002062009 YUNANCA II Seçmeli 2 0 0 5
4 714002082009 AKHAEMENİD SANATI Seçmeli 2 0 0 5
5 714002102009 MİMARİ ÇİZİM Seçmeli 2 0 0 5
6 714002182014 MİMARLIK TERMİNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
SEÇMELİ DERS GRUBU 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0714003172013 YUNANCA III Seçmeli 2 0 0 4
2 0714003192013 BATI ANADOLU ARKAİK DÖNEM SERAMİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
3 10721402T11307 PHRYGİA ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
4 10721402T11309 RESİM SANATI Seçmeli 2 0 0 4
5 10721402T11311 MISIR ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
6 10721402T11313 HELLENİSTİK DÖNEMDE AKDENİZ TİCARETİ Seçmeli 2 0 0 4
7 10721402T11315 HELLEN TOPLUMUNDA SOSYAL-KÜLTÜREL YAŞAM Seçmeli 2 0 0 4
8 714003202019 BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ VE ETİK Seçmeli 2 0 0 4
9 714003212016 MEZOPOTAMYA ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0714003182013 YUNANCA IV Seçmeli 3 0 0 4
2 10721402T11308 ROMA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
3 10721402T11310 AMPHORA ARAŞTIRMALARI Seçmeli 2 0 0 4
4 10721402T11312 HELLEN SERAMİĞİNDE EKOLLER Seçmeli 2 0 0 4
5 714003222016 PREHİSTORİK DÖNEMDE EGE Seçmeli 2 0 0 4
6 714003242016 ARKEO-GEMOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
7 714003262016 ANADOLU UYGARLIKLARI Seçmeli 2 0 0 4
8 714003282018 SERAMİK ŞEKİLLENDİRME VE DEKOR TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
9 714004222019 STAJ Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0714004172013 YUNANCA V Seçmeli 2 0 0 4
2 0714004192013 LİSANS BİTİRME TEZİ I Seçmeli 4 0 0 8
3 10721402T11409 ROMA TOPLUMUNDA SOSYO-KÜLTÜREL YAŞAM Seçmeli 2 0 0 4
4 10721402T11411 BİZANS SANATINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
5 10721402T11413 ROMA DÖNEMİNDE AKDENİZ TİCARETİ Seçmeli 2 0 0 4
6 714004212015 ANTİK ÇAĞDA İDARİ SİSTEMLER Seçmeli 2 0 0 4
SEÇMELİ DERS GRUBU 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 0714004162013 YUNANCA VI Seçmeli 2 0 0 4
2 0714004182013 ROMA İMPARATORLARI Seçmeli 2 0 0 4
3 0714004222013 LİSANS BİTİRME TEZİ II Seçmeli 4 0 0 8
4 10721402T11412 BİZANS SERAMİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
5 714004262015 ANADOLU'NUN YEREL KÜLTLERİ Seçmeli 2 0 0 4
6 714004282018 SERAMİK SANATINDA ÜRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 1 1 0 4
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr